Te Gullegem geboren op 07.05.1932 binnen een arbeidersgezin en als oudste van 15 kinderen. Vader Wylin vond het prettig met zijn kroost op zondagwandeling te trekken met de triporteur van de bakker. Ze waren toen nog maar met vijf en Zuster Jeanne zit in de hoek van de bakfiets en peutert in haar neus. Zuster Jeanne behaalde in 1950 in de verpleegsterschool het diploma van verpleegster-vroedvrouw. Hiernaast staat ze, fier als een pauw te poseren, na de eerste bevalling. En zo stond ze in de Congo menigmaal samen met de inlandse vroedvrouwen, aan wie ze haar kennis overbracht, en bij de moeders met hun pasgeboren kindjes te poseren. Ze stichtte er verschillende gezondheidscentra, waarvoor ze financieel ondersteund werd door de 11.11 acties en Broederlijk delen van uit België. Zo werkte ze gedurende 20 jaar als missionaris in materniteiten, hospitalen en ook in een melaatsenkamp Hierboven de familiefoto van het gezin Wylin in Gullegem. Vader en moeder en de tien kinderen. De foto werd een paar dagen genomen voor de intrede van Zuster Jeanne in het klooster van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria te Gent op 8 september van het jaar 1953. Na haar opleiding in het klooster behaalde ze het diploma van Tropische geneeskunde in de maand juli van 1956. Zuster Jeanne samen met haar zus Zuster Alberte  op haar professiedag. Nog een familiefoto een paar dagen voor  haar afreis naar Congo in september 1956 Op prenatale raadpleging En nog even poseren met haar  inlandse vroedvrouwen Tussen 1976 en 1981 verbleef zuster Jeanne in België om voor een stuk de gedeelde zorg met broers en zusters van haar hulpbehoevende moeder op te nemen.Gedurende deze periode was zij werkzaam in de materniteit van het OCMW te Waregem Ontvangst in Tshilundu (Zuid-Kasai) voor haar laatste zending in Congo, het opstarten van een gezondheidscentrum. In 1982 werd de fakkel doorgegeven aan de Afrikaanse kerk Met de ziekenzorg CM in Zwitserland, uitreiking van de Communie tijdens de Eucharistieviering Hier als ziekenverantwoordelijke op Bedevaart in Lourdes Van 05.01.1982 werkte Zuster Jeanne als verpleegster en pastorale werkster in het Elisabeth ziekenhuis te Sysele. Doch einde 1983 werd ze zelf patiënte gevolgd door een lang revalidatieproces dat haar als invalide verklaarde op haar 49 ste. Haar pastorale taken vanaf 1984 Op 15.09.1984 werd Zuster Jeanne benoemd als parochie assistente en lid van het parochiaal team op de St. Elooi’s parochie te Kortrijk, met gedeelde verantwoordelijkheid in de zieken en missiepastoraaL. In 1986 het brevet van parochieopbouw. Van 22.09.1986 tot mei 1987 volgde zuster Jeanne GESPREIDE TRAINING aan het centrum voor KLINISCHE PASTORALE VORMING in het kader van het centrum voor Christelijk Vormingswerk van de Universitaire ziekenhuizen v/d Katholieke Universiteit Leuven. Vanaf 1987 geeft zuster Jeanne haar medewerking aan de oprichting begeleiding bij ‘ Rouwverwerking van jonge weduwen en weduwnaars’. Samen met het sociale centrum en ‘wederzijds hulpbetoon’ groeit dit uit tot de bestaande zelfhulpgroep “ De Reikende Hand”. Tot einde 1994 is ze coördinator v/d zelfhulpgroepen “ De Reikende Hand” voor Zuid West-Vlaanderen. Van 13.09.1989 tot mei 1990 : GESPREIDE TRAINING “GELOVEN” aan het Centrum voor KLINISCHE PASTORALE VORMING van de Universitaire Ziekenhuizen v/d Katholieke Universiteit Leuven. 1991 deelname aan bijscholingscyclus: “PALLIATIEVE ZORG, Pijnbestrijding en Stervensbegeleiding” georganiseerd door “ Ic Dien “, Caritas West-Vlaanderen en van uit een pastorale bewogenheid medewerken aan het oprichten ‘Palliatieven thuiszorg Kortrijk’. Op 03.09.1994 werd Zuster Jeanne benoemd door Mgr. Vangheluwe als “ pastorale verantwoordelijke”.   Op 15 januari 1995 aangesteld door Deken Vanderhaeghe op St. Theresia parochie Heirweg te Anzegem.  Sinds het ontstaan van de “federatie Anzegem” werd ze samen met de 3 pastoors tot pastor benoemd in de federatie Anzegem en contactpersoon voor de Parochie St. Theresia, waarbinnen zij nog mee zorg mag dragen voor de pastoraal en voor de editie van het parochieblad “ Federatie Anzegem” dat weldra zijn 10de jaargang ingaat 18