Algoet Aimé  1914-18 Te Anzegem geboren op 19.07.1891. Zoon van Theofiel en Emma Vanmeirhaeghe. Algoet Hermés  1914-18            Te Anzegem geboren op 07.01.1893. Zoon van Theofiel en Emma Vanmeirhaeghe. Soldaat bij het 3de regiment Jagers te voet. Dodelijk gekwetst in Pervyse en overleden ten gevolge van zijn verwondingen in het gasthuis van Cales op 30.10.1914 Avet Henri 14-18 Ongehuwd. Was de laatste oudstrijder 14-18 te Kaster Baert Jules-Adolf 14-18 Te Anzegem geboren op 17/03/1879. Was gehuwd met Vanmarcke Maria. Oorlogskruis met palm. Overwinningsmedaille en medaille Leopold II. Hij kende het slopend harde soldatenleven in de Ijzervlakte, waarvoor hij fier zijn onderscheidingen droeg. Vroegtijdig geknakt, heeft hij alle lasten kloekmoedig gedragen… Beel Georges    14-18                                    Te Waregem geboren op 25.03.1894. Volontaire de guere op 08.10.1914. Soldat de 2me Classe. 2de Bataillon Genie Belge. 1e Compagnie 2e Peleton. 2e Division d'Armée Beyls René  1914-18 Blauwblomme Camille   1914-18 Te Anzegem geboren op:  4de Linie, gesneuveld te Thienen op 18.08.1914 Braem Rudolf   1914-18        Te Gent geboren in 1890. Gehuwd met Mores Bertha. Gepensioneerd schrijnwerker bij de Regie. Was voorzitter van de plaatselijke Oud- Strijdersbond 14-18. Te Anzegem overleden op24/04/1956. Solaat Klaroener in 1911 tot 1914. In de oorlog 14-18 bij het 2de Linieregiment en daarna in het 22ste Linieregiment. Werd in 1914 krijgsgevangen genomen in St. Margriet Houtem. Tot in 1918 in Duitsland tewerkgesteld. Vereerd met verscheidene burgerlijke en militaire eretekens.   Caes Aimé Julianus   1914-18  Te Anzegem geboren op23.09.1890. Gehuwd met Tomme Helena en wonende in de Oudstrijdersstraat te Anzegem.. Werd in 1916 opgeeist als civielarbeider en verplicht tewerkgesteld gedurende een periode van 6 maanden. Werd in 1940 burgerlijk gemobiliseerd bij de N.M.B.S. Christiaens Henri   1914-18      Soldaat bij het 3de jagers te voet van het Belgisch leger, te Dottenijs geboren op 22.05.1893. Gekwetst aan de Ijzer op 20.10.1914 en in het gasthuis van Gent overleden op 02.01.1915 tengevolge van zijn opgelopen kwetsuren Claeys Cyriel (zittend)   1914-18  Jules (staande) Claeys Jules   1914-18                 Clauwaert Evarist    1914-18        Te Nazareth geboren op 01.08.1885. Echtgenoot van Irma De Geyter. Wonende in de Egalstraat, 85, Anzegem Oudstrijder 14 - 18 Te Anzegem overleden op 22.06.1954 Coudijzer   1914-18              D’Hondt Victor  1914-18              De Ruyck Ivo   1914-18            Te Wortegem geboren op 06.11.1890. Hij was bij het 13 Linieregiment. Heeft 4 frontstrepen gekregen. Heeft één kwetsuur opgelopen en was hierdoor oorlogsinvalide.Hij ontving 3 eervolle oorlogsonderscheidingen: Oorlogskruis met palm, Medaille van den Strijder Vrijwilliger en Zege en Herinneringsmedaille.Deze vuurkaart werd ondertekend door Kap.Comm. A.De Baene. .Hij was gewoon soldaat en oorlogsvrijwilliger Debosschere Odo   1914-18    Te Anzegem geboren op 18.09.1890. Landbouwer. Wonende Weedries 5 Anzegem. Overleden op 05.010.1978. Cievielarbeider tijdens de oorlog 14-18. Burgerlijke weerstander 1940-45 met brevetten afgeleverd door het Engels en Amerikaans leger De Bosschere Rene   1914-18 De Bosschere Remi   1914-18    Te Anzegem geboren op 11.12.1891. Echtgenoot van Alida Deconinck. Oud- strijder 14-18. Burgelijk weerstander 40-45. Vereerd met talrijke burgerlijke en militaire eretekens. Overleden te Oudenaarde op 03.10.1981 De Feyter Alfred  1914-18 2de Bat. 6de Comp. Brak 80 Nr. 1417 Mannschaftsgefangenenlager, Truppenübungsplatte  Alten Grabau.. Schreef briefkaarten met bovenstaande gegevens als tegenadres. Degroote Alfons  1914-18 Delaere Alfons   1914-18 ( De Vriese) wed. Wallays Elisa Te Anzegem geboren op 12/12/1884 en te Oudenaarde overleden 10/05/1958. Delrue Ghislain   1914-18     Te Anzegem geboren op 12.05.1879 en er overleden op 03.03.1966. Was gehuwd met Defoirdt Alida eveneens te Anzegem geboren op 24.09.1892 en er overleden op 03.01.1980 Demeulemeester Alois 1914-18 Te Gijzelbrechtegem geboren op 10/11/1892. Was gehuwd met Alida Dermaut. Oudstrijder – Vuurkruiser 1914-18. Overleden in de O.L.V. Kliniek te Waregem op 09/04/1973. Delmulle Jules 14-18 Te Wortegem geboren op 10/12/1890 en te Gijzelbrechtegem overleden op 14/06/1949. Oudstrijder 1914-18. Vereerd met: Oorlogskruis met Palm, Overwinningsmedaljon, Herinneringsmedaille, Orde Leopold met zwaarden. Houder van vuurkaart. Was gehuwd met Van Den Broecke Alina. Delmuyle Maurits    1914-18           1° Carabiniers, gesneuveld te Diksmuide op 27.10.1918 Demeulemeester Cyriel  1914-18 Demeulemeester Theofiel-Joseph  1914-18 Eerste huwelijk: Elisa-Georgina Dejonghe. Tweede huwelijk Octavie Depraetere Te Waregem geboren op 02/07/1893 en te Waregem overleden op 06/09/1976. De Meulemeester     Victor Theodoor    1914-18      Te Gijzelbrechtegem geboren op 14/10/1894 . Was gehuwd met Degroote Augusta . Had drie kinderen. Te Oudenaarde overleden op 02/12/1976. Oudstrijder 14-18 en lid van de N.S.B.  Vuurkruiser en Oorlogskruis met palmen.  Was de laatste oudstrijder van Grijzelbrechtegem. Depraetere Bruno  1914-18  Was gehuwd met Debue Zulma. Geboren te Gijzelbrechtegem op 19/09/1883. Oudstrijder 1914-18. Overleed te Aalbeke op 03/05/1945 Een vrezelijke ziekte ondermijnde zijn kloek gestel. Depraetere Gustaaf  1914-18. Weduwnaar Schiettecatte Octavie. Te Anzegem geboren op 22/12/1880 en te Elsegem overleden op 02/12/1954. Oud-Strijder 1914-18. Gepensioneerde spoorwegarbeider. Oorlogskruis, ereteken van den Ijzer en de overwinning, herinneringsmedaille. Burgerlijk ereteken 1ste klasse. ( 1 dochter X Libbrecht Maurice en 1 dochter X Vansteenbrugge….) Depraetere Henri    1914-18    Henri is geboren te Anzegem op 20 juli 1890 en overleden te Oudenaarde op 19 juni 1974. Was gehuwd met Anna Vercruysse  Hij was oorlogsvrijwilliger 1914-18 en vuurkruiser Depraetere Prudent Richard    Weggevoerde oorlog 1914-18 Geboren te Anzegem op 11/01/1899 en te Kortrijk overleden op 22/02/1977. Weduwnaar Vanderazieren Irma . Gepensioneerde N.M.B.S. Depraetere Victor Arthur  1914-18 Geboren te Anzegem op 13/05/1886. Woonde te Kaster. Overleden te Kortrijk op 11/02/1960. Was gehuwd met  Desmet Adolphine-Malvina. Had drie zonen: André, Robert en Georges.Was voorzitter van de Oud-Strijdersbond 1914-18 Kaster. Gepensioneerde spoorwegarbeider en gewezen gemeenteraadslid. Ridder Leopold II Orde. Herinneringsmedaile veldtocht 14-18. Vuurkruis, oorlogskruis met palmen, Ijzerkruis. Depreester Georges Maurice  1914-18      Geboren te Petegem Oudenaarde op 14/04/1891. Zoon van Eduard en Ursula Vancraeynest. Oudstrijder en krijgsgevangene 1914-18. Was ongehuwd. Herinneringsmedaille en overwinningsmedaille. Was de broer van De Preester Oscar en de molenaar De Preester. Overleden te Oudenaarde op 11/03/1956 Dermaut Leo  1914-18               Devogelaere Julien    1914-18   Te Anzegem geboren op 11.05.1891. Heeft tijdens de veldtocht 14 -18 gediend bij het 2de en 22 ste Linieregiment. Vuurkaart 14- 18. Acht front- strepen. Gekwetst. Oorlogskruis met palm. Zegemedaille. Herinneringsmedaille van de oorlog 1914 - 18.  Te Anzegem overleden op 20.10.1951 Devroe Camille Aimé     1914-18  Te Anzegem geboren op 06.09.1890. Soldaat tijdens de veldtocht 1914-18. Van 04.08.'14 tot 14.10.'14 bij het 21ste Linieregiment. Van 15.10.'14 tot 19.12.'16 bij het 1ste Linieregiment. Van20.12.'16 tot 11.07.'17 en van 13.11.'17 tot 17.11.1918 bij het 21ste Linieregiment.  Acht frontstrepen . Oorlogskruis met palm en Zege en Herinneringsmedaille. Vuurkruiser Dewaele René    1914-18      De Weerdt René  1914-18   Te Petegem geboren op 04/12/1885. Was gehuwd met Malfait Zulma. Oudstrijder 1914-18. Spoorwegarbeider. Te Anzegem overleden op 24/11/1964. Deweer Henri    1914-18   Zoon van Camille en Marie Vercruysse, soldaat bij het 2de Regiment Carabiniers 10de korps, geboren te Anzegem op 28.03.1894 en in het laatste Belgisch offensief gevallen beneden den berg van Passchendale op 29.09.1918. Ervyn Jules  Camille   1914-18 Zoon van August en wijlen Ursula Balcaen. Soldaat van het 6de Regiment  Jagers te voet. Stamboeknummer 55125. Geboren te Wortegem op 21.04.1893 en op het veld van eer gevallen op 30.09.1918. Ligt begraven op het militair kerkhof van Clercken-Houthulst grafnr.: 1198 Hoofdman van de congregatie der Jongelingen. Wooeden van den legeroverste op zijn doodsprentje: De kleine Ervijn was een mijner beste mannen, bezield met eene vurige vaderlandsliefde, hij was voorbeeldig  van gedrag en van eenen moed boven allen lof verheven. Deze militair is op het slachtveld gesneuveld op het ogenblik dat hij den vijand aanviel met den kreet “Vooruit! Leve de Koning” Geiregat Remi – Cesaer  1914-18   Te Anzegem geboren op 13/02/1885. Was gehuwd met labieze Zoë-Marie. Hij was houder van verscheidene eretekens. Te Oudenaarde overleden op 10/09/1953 Goemaere Jules (oorlogsverminkte)   1914-18 Goemare Maurice Eugeen    1914-18     Zoon van Evarist en Hortense Vuye. Te Anzegem geboren op 03.06.1892. Op het ereveld gekwetst te Diksmuide op 28.05.1915, overleden in De Panne-Adinkerke op 31.05.1915 en begraven op 01.06.1915 Goesaert Henri   1914-18   Geboren te F. Dreux op 22/06/1891 Was gehuwd met Demets Gabrielle.Te Oudenaarde overleden op 27/05/1967. Oudstrijder 1914-18 Ridder in Leopoldorde, Gouden medaille Kroonorde, Zilveren medaille Kroonorde met zwaarden Oorlogskruis 14-18, Ijzerkruis 14-18. Herinneringsmedaille 14-18. Overwinningsmedaille 14-18 en vuurkruis 14-18. Heffinck Felix Carolus    1914-18  Te Anzegem geboren op 30.10.1872 en er overleden op 07.03.1930 Felix was oorlogsvrijwilliger Heffinck Remi     1914-18     Te Anzegem geboren op 15.04.1893 en overleden te Mont-sur-Marchienne Was beroepsmilitair Himpens Ivo-Achille     1914-18   Te Wortegem geboren op 17.11.1884. Gehuwd met Merlier Zulma. Landbouwer. Overleden op 23.07.1951. Lid van de gemeenteraad. oud-strijder 1914-18, vereerd met het oorlogskruis met Palmen, de herinnerings- en Overwinningmedaille. Bestuurslid van de plaatselijke muziekmaatschappij. Bestuurslid van de bond der Kroostrijke Gezinnen. Voorzitter van de Raffeisenkas. Bestuurslid der Boerengilde, vereerd met de landbouweretekens 1ste & 2de klasse voor zijn 28 jarige dienst als schrijver- zaakvoerder der Boerengilde. Militaire dienst vanaf 03.11.1905 en wederopgeroepen op 01.08.1914. en op 17.10.1917 overgeplaatst in 4/II T.S Lamon Charles  1914-18     Te Kaster geboren op 26/05/1883 Was gehuwd met De Coninck Helene. Te Berchem overleden op 31/07/1963. Oudstrijder 14-18 Lodefier Emiel      1914-18  Kamiel-Remi Lodefier, Weduwnaar Devrieze Mathilde, geboren te Nokere op 23/11/1883, overleden te Waregem op 20/1/1972. Ondervoorzitter NSB Anzegem, Oudstrijder 14-18. Merlier Jules     1914-18    Te Anzegem geboren op 14.11.1885 Oudstrijder 1914 -18 Artillerie Vuurkruiser en drager van verscheidene eretekens  Messiaen René  1914-18   Te Anzegem geboren op 05/07/1894. Was gehuwd met Dhondt Maria.  Oudstrijder 14-18. Oorlogsinvalied. Had kinders. TeGijzelbrechtegem overleden op 08/05/1955   Mespreuve René    1914-18  Te Tiegem geboren op 09.07.1894 en te Anzegem overleden op 07.06.1966. Rustend Veldwachter. Oorlogsvrijwilliger 1914-18. Oorlogsinvalied. Vlaams Oud-strijder. Vuurkruiser. Vereremerkt met het militair ereteken 2de klas met palm. oorlogskruis met palm. Ijzerkruis. Zege en herinneringsmedaille.  8 frontstrepen Moerman Cyriel   1914-18 Te Anzegem geboren op 21/08/1878. Hij was oudstrijder 1914-18. Was gehuwd met D’Hooghe Emilie. Plots te Anzegem overleden op 15/08/1966 Mores Hector Maurice    1914-18   Te Anzegem geboren op 10.08.1893 en te Oudenaarde overleden op 05.03.1974. Oud- strijder 1914-18. Vuurkruiser Kruis van Officier Orde Leopold II. Kruis van Ridder in de drie Nationale Orden. Medaille van Slag aan de Ijzer. oorlogskruis versierd met palmen. 1 gouden streep en 2 zilveren strepen. Overwinnings- en Herinneringsmedaille en nog tal van andere eretekens. Notebaert Hendriek 1914-18 Te Anzegem geboren op 07/01/1889. Weduwnar van Julia Comijn. Overleden te Mechelen (O.L.V. Gasthuis) op 15/08/1934 Was oorlogsinvalied. Had kinderen. Nijs Henri Jan     1914-18    Te Anzegem geboren op 20.05.1893. Landbouwer. Heeft gediend tijdens de veldtocht 1914-18 van 04.08.1914 tot 11.07.1917 en van 13.11.1917 tot 06.10.1918 en van 17.10.1918 tot 11.11.1918 bij het 3de regiment Jagers te voet. Ontving acht frontstrepen en is niet gekwetst geweest. Bekwam volgende eervolle onderscheidingen: Oorlogskruis met palm Ijzer kruis   Overwinningsmedaille en Herinneringsmedaille van den oorlog 1914-18 en de vuurkaart 1914 - 1918. Ooghe  Adolf     1914-18 Tomme Maurice Cesar   1914-18  Te Gijzelbrechtegem geboren op30/01/1894. Was gehuwd met Cnudde Palmyre ( geen kinderen). Oudstrijder en grootinvalide 14-18. Hetinneringsmedaille regering en van Albert I. Officier Kroonorde met zwaarden. Officier Orde Leopold II. Ridder in de Leopoldsorde.  Oorlogskruis met palmen, vuurkruiser en overwinningsmedaille. Tomme Charles Kamiel     1914-18   Te Elsegem geboren op 15.06.1894. Gehuwd met Heffinck Marie.. Woonde op de dorpsplaats. Heeft gediend tijdens de veldtocht 1914-18. Overleden te Anzegem op 07.08.1982; Soldaat. Ontving 7 frontstrepen en was eenmaal gekwetst.Bekwam volgende eervolle onder- scheidingen:Oorlogskruis met palm. Ijzer Kruis. Overwinningsmedaille van de oorlog 1914-18 en de vuurkaart Van Craeynest  Henri Joseph    1914-18  Zoon van Camiel en delcour Sidonie. Te Anzegem geboren op 27/03/1894, gesneuveld voor het vaderland bij Pasendale op 28/09/1918. 2de Carabiniers. Lid Congregatie van de jongelingen en van het broederschap der H. Barbara. De gesneuvelde telt onder degene die in den laatsten en beslissenden aanval doodelijk getroffen, hunnen moed bekroond hebben met de dood. Zoveel jonge slachtoffers nog gevallen op vaderlandschen bodem waarvan het lijk begraven ligt ievers in de verwoeste streken en waarvan de gedachtenis in eere blijven zal onder de menschen, maar hunne ziel is haren waren loon gaan ontvangen in den hemel…( doodsprentje) Vandenberghe Alberic     1914-18   Te Anzegem geboren op07.07.1894. Te Kortrijk overleden op 17.03.1967. Oudstrijder 1914-18 .Vuurkruiser vereerd met verschillende oorlogseretekens. Vancraeyenest Georges Amedée  14-18 Te Anzegem geboren op 29/10/1882. Was gehuwd met Elisa Vandendriessche. Oudstrijder 14-18. Verscheidene eretekens Was langdurig ziek. Hij had vijf kinderen. Hij is te Elsegem overleden op 30/04/1966. Vandenberghe Alberic     1914-18   Te Anzegem geboren op07.07.1894. Te Kortrijk overleden op 17.03.1967. Oudstrijder 1914-18 .Vuurkruiser vereerd met verschillende oorlogseretekens. Vanden Bulcke Jan Adolf  1914-18 Te Kaster geboren op 06/12/1866. Was gehuwd met Ravelenge Zulma.  Landbouwer en eregemeentesecretaris van Kaster. Te Kaster overleden op 02/06/1944. Burgerkruis 1e klas en Herinneringsmedaille 14-18. Vandendriessche Alphonse    1914-18  Te Anzegem geboren op 02.11.1894. Gehuwd met Balcaen Augusta. Oud-strijder 14-18.Vuurkruiser. Oorlogsinvalied en houder van verscheidene eretekens v/d oorlog Croix de guerre.Op 27.081919 aanwezig bij de 1ste Cie. van het 2de Regiment de Carabiniers. Le 07.10.1919 envoyé en congé illimité Vandenheede Hector  1914-18  Te Kaster geboren op 06/01/1892 Was gehuwd met Plas Maria. Oudstrijder 14-18. Vuurkruiser, Oorlogskruis, St Joriskruis, Overwinningsmedaille en herinneringsmedaille 14-18  (zeevaart) Vanderhaeyhen J.B.  1914-18  Vandewynckel Constant   1914-18  Vanhulle Jozef    1914-18       Te Nokere geboren op 24.02.1873 en te Anzegem overleden op 26.08.1939 Hij was de echtgenoot van Santens Febronia Oorlogsvrijwilliger 14-18 Van Lierde Adolf  1914-18     voorzitter 1920   Geboren te Kaster op 27/04/1895 . Gehuwd met Stepman Germaine en te Kaster overleden op 12/10/1962. Gepensioneerde N.M?B.S. Hij werkte in het station van Anzegem. . Hij wa voorzitter der weggevoerde Civielarbeiders van de oorlog 14-18. Vanloosvelt Henri Victor  1914-18 Te kaster geboren op 24/10/1889 Was gehuwd met Maria Beosiere. Oudstrijder 14-18. Vuurkruiser en verscheidene eretekens.Overleed te Kaster op 08/01/1974. Vanmarcke Maurice    1914-18  Te Anzegem geboren op 11.02.1898 en er overleden op 26.03.1936. Heeft tijdens de veldtocht 14-18 gediend:7.8.14 tot 27.8.14 Vrijwilligerskorps 15.12.14 tot 4.8.15 en 7.10.15 tot 14.3.16 en 19.3.16 tot 30.3.16 13de linie regiment; 1.7.16 tot 15.8.16 10de linie regiment 16.8.16 tot 7.7.1917 en 13.11.1917 tot 23.2.1918 en 5.10.18 tot 15.10.1918 13de linieregiment. Zijn eervolle onderscheidingen:Oorlogskruis met palm; Medaille van den strijder vrijwilliger; Zegenmedaille; Herinneringsmedaille van de oorlog 1914-1918; 7 frontstrepen Vansteenbrugge Henri  1914-18  Geboren te Gijzelbrechtegem op 15/01/1884 en overleden te Anzegem op  27/06/1955. Was gehuwd met Marie Elodie Van De Razieren. Kruidenier en herbergier “In den Belgiek” naast de brouwerij De Ster met er tussen een kleine brandgang.. Tot in 1940 hing er een groot kruisbeeld op de woning. De wegtrekkende Belgische soldaten, die daar in de tuin hun veldkeuken hadden opgesteld hebben de woning in 1940 in brand gestoken. In de woning stonden kisten van het Rode Kruis. Henri was voorzitter van de Oudstrijdersbond. Gedurende 36 jaar voerde hij trouw op 11 november het woord aan het herdenkingsteken van de gesneuvelden en de slachtoffers van de oorlog. Hij stelde de brief op samen met Mores Hector en reed daarna naar Heestert met de fiets om hem daar door de pastoor te laten verbeteren. Op de avond van de 11/11 bracht de muziekmaatschappij een serenade aan zijn huis. Voorzitter Oudstrijdersbond 14-18 Ridder in de Kroonorde met zwaarden, Ridder in de orde van Leopold II met zwaarden, Oorlogskruis met palmen, vuurkruis, militaire medaille 2de klas, herinneringsmedaille en overwinningsmedaille. Vansteenbrugge Remi  14-18 Te Kaster geboren op 10/02/1894. Gehuwd met Vandecasteele Maria en overleden in de kliniek te Kortrijk op 28/01/1973. Oud-strijder 1914-18. Vuurkruiser en verschillende burgerlijke en militaire eretekens. Rustend hoofdbankwerker bij de N.M.B.S. Vercouter Frederic   1914-18  Verhoeyen Oscar    1914-18 Vermoere Maurice    1914-18   Zoon van Franciscus en Leonie Vandenheede. Soldaat bij het tweede Jagers te voet. Te Elsegem geboren op 07.12.1893. Woonachtig te Gijzelbrechtegem. Gesneuveld op het slagveld van Eppeghem op 12.09.1914 Verstichel Alois    1914-18 civielarbeider Verstraete Michel     1914-18  Te Anzegem geboren op 23/10/1894. Oudstrijder 14-18. Invalied. Vereerd met verscheidene eretekens. Veys Emile      1914-18   Te Anzegem geboren op 12.05.1887 Oorlogsvrijwilliger 14 - 18 Vindevoghel Maurice    1914-18  Dierenarts. Was gehuwd met Valcke Oda. Te Elsegem geboren op 19.02.1885. Officier veearts van het Belgisch leger tijdens de eerste wereldoorlog. Hij verzorgde de legerpaarden en de honden. Voorzitter plaatselijke V.O.S. Te Anzegem overleden op 18.04.1974 20