21 Aelvoet Karel Victor                   Amez Dyon                                  Anckaert André                   Te Anzegem geboren op 21.03.1920. Werd op 03.01.'39 opgeroepen en ingedeeld bij het 2de Linieregiment 1ste Compagnie. Leverden gevechten aan de Schelde te Zomergem. Werd op 26.05.'40 krijgsgevangen genomen en kwam op 01.06.'40 terecht in Stalag XI/A te Altengraben en vervolgens in Stalag XI/B in Fallingborstel, waar hij verbleef tot 13.02.1941 Anrijs August                            Te Anzegem geboren op 08.06.1926. Gehuwd met Vandervee Maria Geboren te Balen Neet op 19.08.1926 wonende in de Oudstrijdersstraat 16 te Anzegem. Oorlogsvrijwilliger vanaf 12.01.1945 tot 08.05.1945 bij het 1ste Artillerieregiment. Hij vervoerde in hoofdzaak levensmiddelen met zware vrachtwagens vanaf Lommel- Leopoldsburg naar de bezette zone in Duitsland Archie Joris                      Te Anzegem geboren op 06.05.1915. Woonde te Anzegem op het Stationsplein 151 en vertrok naar Beveren-Oudenaarde. Was gehuwd met Sandrap Elisabeth. Vervulde zijn militaire dienst in 1935 bij het 2de Linieregiment 5de Compagnie. Wederopgeroepen op 01.09.'39 voor het 22ste Linieregiment 5de Compagnie. De eenheid was in gevechten gewikkeld in Oostwinkel en tot overgave gedwongen op 26.05.'40. De gevangenen werden overgebracht naar Stalag XVII/B in Krems. Kwam terug op 15.12.1940  Balcaen Georges Emiel             Te Wortegem geboren op 12.09.1914. Gehuwd met Schiettecatte Henriettte. Wonende te Anzegem in de Schaagstraat en later vertrokken naar Wortegem.Militaire dienst vanaf 10.1933 tot 05.1934 bij het 2de Linieregiment 15de Compagnie. Wederopgeroepen op 01.09.1939 bij de 23ste Linieregiment 15de Compagnie. Te Oostwinkel gevangen genomen op 26.05.'40 en ondergebracht in Stalag 17/B. Terug thuis op 03.04.1941. Herinneringsmedaille 40/45 en twee gekruiste sabels. Medaille krijgsgevangene 40/45 Beauprez André                        Beyaert Jean Baptist            Te Anzegem geboren op 17.03.1902. Gehuwd met Mores Augusta te Anzegem geboren op 08.08.1908. Militaire dienst van 1922 tot 1923 bij GPA, 3de Bataljon. Terug opgeroepen op 01.03.'40. Bevond zich bij de capitulatie in het hospitaal te Antwerpen wegens ziekte. Werd door de Duitsers verpleegd. Terug thuis op 16.07.1940 Beyls Jozef Julien                   Te Anzegem geboren op 13.01.1900. Gehuwd met Debosschere Florentinne. Militaire dienst in 1920 en ingeschreven bij het bijzonder korps STT te Brugge. Werd op 10.05.1940 burgerlijk gemobiliseerd bij de N.M der Belgische Spoorwegn. Op het ogenblik van de capitulatie bevond hij zich bij de NMBS te Brugge Biebuyck Gerard                       Te Waregem gebeoren op 01.03.1913. Gehuwd met Derore Anna te Wortegem geboren op 08.01.1914. Militaire dienst vanaf 30.08.1933 tot 30.04.1934 bij de Carabiniers. Wederoproeping op 01.09.1939 en ingedeeld bij de IVde Grenadiers 4de Compagnie. De eenheid vertrok op 16.05.1940 naar Frankrijk. Hij werd krijgsgevangen genomen op 26.08.1940 te Carcassonne en verbleef er tot 26.08.1940 en kon dan naar huis komen Billemont Desiré                  Blauwblomme Gabriel Remi   Te Anzegem geboren op 26.10.1902. Gehuwd met Verbauwhede Irma en wonende op de kruisweg te Anzegem. Militaire dienst van 1922 tot 1923 bij het 7de Linieregiment 1ste Compagnie. Werd wederopgeroepen op 01.09.1939. Bevond zich bij de capitulatie te Aartrijke bij het 2de PAMA 12de DI. Hij keerde naar huis terug op 29.05.1940 Blauwblomme Henri              Boone Alberick Frederik Te Zulte geboren op 22.08.1906. Gehuwd met Baert Anna. Wonende in de Stientjesstraat 224 te Anzegem en later verhuisd naar Zwevegem. Vervulde zijn militaire dienst van 1926 tot 1927 bij het 9de Linieregiment. Hij werd gemobiliseerd op 20.01.1940 en kwam terecht bij de Intendance. Bij de capitulatie verbleef de eenheid in Frankrijk in de omgeving van Montpellier van 01.06.1940 tot 15.08.1940 en kwam naar huis op deze datum Bruyneel Baziel                      Te Wortegem geboren op 24.12.1905. Gehuwd met Albertine, Maria Dekoninck. Overleden te Kaster op 02.12.1971 Oud-strijder 1940-45 Bruyneel Jules                   Te Wortegem geboren op op 01.04.1896. Kloefmaker. wonende Wortegemsesteenweg. Gehuwd met Vervaecke Lea. Overleden op 04.10.1953 Bruyneel René                      Zoon van Charles-Louis en Leonie Coussement. Geboren te Wortegem op 20.03.1902 en te Oudenaarde overleden op 07.12.1970 Oud-strijder 1940-45 Bytebier Constant                      Calleeuw André René           Te Anzegem geboren op 27.03.1919. Vlasser, wonende Lange Winterstraat 240/A te Anzegem. Overleden op 03.04.1972. Militaire dienst vanaf 28.10.1938 bij het DTCA 1ste Regiment Grondverweer, 5de Compagnie, 2de Sectie. Bleef ingelijfd bij het leger tijdens de mobilisatie. De eenheid nam deel een de gevechten te Leuven en te Vink. Bij de capitulatie verbleef de eenheid te Oostkamp. Hij kon naar huis terug keren, samen met Michel Deconinck op 29.05.1940 Calleeuw Maurice Albert           Te Anzegem geboren op 10.12.1915. Gehuwd met Liefkind Clara. Beroep: Zwingelaar. Later verhuisd naar Waregem.Militaire dienst vanaf maart 1936 tot maart 1937 bij het 3de Linieregiment. Wederopgeroepen op 01.09.1939 en ingedeeld bij het 3de Linieregiment, 2de Compagnie. De eenheid nam deel aan de gevechten te Hasselt, Willebroek, Gent en Gullegem. Op het ogenblik van de capitulatie verbleef de eenheid te Gullegem. Maurits kon onmiddellijk naar huis terugkeren op 01.06.1940 Callens Albert                              Te Ingooigem geboren op 03.08.1915. Boekhouder wonende in de Schaagstraat en later Ouden Heirweg. Overleden op 07.05.1991. Vervulde zijn militaire dienst vanaf 08.1939 bij het CIBI en bleef verder onder de wapens ingevolge de mobilisatie. Hij werd als verpleger ingedeeld bij de 17de Divisie, groep cyclisten. De eenheid nam deel aan de gevechten te Lanaken, Maaseik, Tongeren, Wervik en Poelkapelle. Bij de capitulatie bevond de eenheid zich te St. Julien. Albert werd krijgsgevangen genomen maar kon in Belgie blijven als verpleger bij een geneesheer in Oudenaarde. Kwam naar huis terug in 08.1940 Carrette Camiel Maurits              Te Hansbeke geboren op 21.09.1913. Gehuwd met De Keyser Clara. Woonplaats :Ouden Heirweg 127 te Anzegem. Beroep: Jachtwaker. Militaire dienst bij het 9de Linieregiment, 12de Compagnie vanaf 01.05.1933 tot 01.02.1934. Werd benoemd tot korporaal. Wederopgeroepen in 09.1938 en vanaf 09 1939 en ingedeeld bij het 18de Linieregiment, 12de Compagnie. De eenheid nam deel aan de gevechten te Kessen en te Vroenhoven. Bij de capitulatie verbleef de eenheid in La Chapelle Fr. De eenheid nam samen met de Engelse troepen deel aan de gevechten langs het kanaal Brest-Tours. Camiel werd op 21.06.1940 krijgsgevangen genomen te Rodon-Finistère Fr. en kwam naar huis op 23.08.1940 Christiaens R Coorevits Jean-Marie                Geboren te Capelle Fr. op 26.04.1920. Oudstrijder en krijgsgevangene in Duitsland 1940-45 Soldaat 2de linieregiment. Herinneringsmedaille van de oorlog 1940-45 met 2 gekruiste sabels. Medaille van de krijgsgevangene 1940-45 met één staafje Cosaert Marcel                   Te Aalbeke geboren op 24.11.1911 en overleden op 11.11.1982. Gemobiliseerd bij het 34ste Linieregiment, 4de Compagnie. Krijgsgevangen genomen te Kortrijk op 29 mei 1940 en overgebracht naar Stalag II waar hij verbleef tot 16 februari 1941 Creteur Felix Te Nokere geboren op 14.04.1917. Gehuwd met Vanherzeele Maria. Wonende in de Pikkelstraat 3 Anzegem. Dienstplichtige van de klas 1937 bij het 1ste Artillerie, 1ste groep, 1ste Batterij. Wederoproeping: 11 dagen in 1938 en vervolgens vanaf 26.08.1939. Bij de capitulatie verbleef de eenheid, het 1ste Artillerie te Oostrozebeke. Terug thuis op 30.05.1940 D’Haene Adolf                  Te Wortegem geboren op 26.08.1912. Gehuwd met Moerman Palmyre. Soldaat milicien vanaf 15.02.1933 tot 15.10.1933 en ingedeeld bij het DTCA. Terug onder de wapens op 26.08'39 en ingedeeld bij het DTCA 10de groep. Gevangen genomen in Boulogne Fr. Werden uiteindelijk na lange voettochten ondergebracht in Stalag XIII/A en verbleef er tot 16.07.1940 D’Hondt Damien                  D'Hondt Daniel                     Te Anzegem geboren op 31.08.1909. Gehuwd met Ervijn Maria. Mekanieker. Overleden op 31.03.1995. Militaire dienst bij het 2de Regiment Jagers te voet 6de Compagnie vanaf 30.10.1929 en afgezwaaid als korporaal op 30.08.1930. Gemobiliseerd op 08.11.1939 en ingedeeld bij het 8ste Regiment Jagers te voet 6de Compagnie. Deze eenheid nam deel aan de gevechten te Kapellen op den Bosch, Zelzate en Maldegem. Bij de capitulatie bevond de eenheid zich te Sint-Kruis-Brugge waar de militairen op 29.05 krijgsgevangen werden genomen maar opnieuw werden vrijgelaten op 30.05.1940. Daniel werd op 30.05 opnieuw krijgsgevangen genomen te Sint Eloois Vijve. Kon uiteindelijk op 13.06.1940 naar huis. D'Hondt Jozef Maurice               Te Anzegem geboren op 27.03.1921. Fabriekwerker. Woonde in de Nieuwstraat 1 en te Anzegem overleden op 02.04.1987. Soldaatmilicien vanaf 28.03.1945 tot 07.05.1946 bij het 29ste Bataljon Fuseliers 5de Compagnie. Herinneringsmedaille van de Oorlog 1940 – 1945 met twee gekruiste sabels. D'Hondt Joseph Michel               Te Anzegem geboren op 30.04.1913. Gehuwd met Beyls Julia. Fabriekwerker Woonde in de Kalkstraat 83. Overleden na een auto-ongeval op 07.03.1979.Militaire dienst vanaf 08.1933 tot 04.1934 bij het 1ste Regiment Karabiniers 15de compagnie. Gemobiliseerd op 01.09.1939 en ingedeeld bij het 2de Regiment Karabiniers, 15de Compagnie. De eenheid nam deel aan de gevechten te Veldwezelt maar moest zich reeds op 12.05.1940, na omsingeling, overgeven te Hoeselt. Hij werd als krijgsgevangene overgebracht naar Stalag XI/B vanaf 12.05.1940 en kon naar huis terug op 26.08.1940 D'Hondt Julianus                          Te Elsegem geboren op 12.06.1919. Woonplaats Pontstraat 13 Kaster. Soldaatmilicien in 1939 bij het 2de artillerieregiment 7de Batterij. D'Hondt Leonard                    Te Elsegem geboren op 23.11.1917. Gehuwd en woonde in de Blaarhoekstr, 51, Gijzelbr. Militaire dienst vanaf 31.03.1937 gedurende 17 maanden bij de 1ste Grenadiers, 1ste Compagnie. Wederoproeping op 26.08.1939 en ingedeeld bij dezelfde eenheid. Werd krijgsgevangen genomen op 29.05.1940 te Knesselare en overgebracht naar Stalag VIII/A waar hij verbleef tot 12.02.1941. D’Hondt Maurice                           Te Anzegem geboren op 05.06.1904. Landbouwer en wonende in de Krommestraat 104. Overleden op 15.03.1986. Soldaat-milicien vanaf 15.05.1924 tot 13.03.1925 bij het 2de Linieregiment. Wederopgeroepen op 12.01.1940. Verbleef bij de capitulatie te Poperinge als landweer-stationswacht. Werd krijgsgevangen genomen bij de terugtocht. Verbleef vanaf 01.06.1940 tot 07.06.1940 te Hazebroek in Fr. Terug thuis op 07.06.1940 D'Hondt Roger D’Hooghe Raphaël Te Anzegem geboren op 02/10/1916. zoon van Jozef D’Hooghe (civielarbeider Anzegem) Luitenant kolonel beroepsmilitair. Chef verzet O.Vl. 40-45. De Baene Michel                         Te Anzegem geboren op 11.09.1906. Gehuwd met Roose Leonie. Elektrieker. Woonde in de Schaagstraat. Overleden op 09.06.1985. Militaire dienst vanaf 03.1926 tot 02.1927 bij het 2de Linieregiment. Terug onder de wapens op 10.05.1940 en ingedeeld bij het 2de Bataljon Kanoniers, 1ste Compagnie dat te Everghem gelegerd was. Michel werd krijgsgevangen genomen en verbleef in Stalag IIC van 28.05.1940 tot 17.12.1940. Tijdens deze periode mocht hij elektriciteitswerken uitvoeren bij Duitse burgers waardoor hij voldoende voedsel bekwam en goed behandeld werd. De Brauwere Georges           Te Anzegem geboren op 14.02.1911. Gehuwd met Debosschere Irène. Landbouwer, woonde in de Bergstraat 117. Soldaat-milicien van 06.1931 tot 02.1932 bij het 2de Vervoerkorps. Gemobiliseerd van 13 tot 20.01.1940 en vanaf 10.05.1940 en ingedeeld bij het 2de Groupement auto 2de Peleton 3de Kie. Bevond zich bij de capitulatie te Oostende en keerde op 29.05.1940 naar huis terug De Frene Prosper De Jonghe Renaat                                   Te Kortrijk geboren op 18.12.1912 Gehuwd met Noreilde Irma. Mekanieker en woonde Kruiske 33. Soldaat milicien vanaf 03.01.1932 tot 28.08.1932. Brigadier bij het 6de Artillerieregiment. Wederopgeroepen op 01.09.1939 en ingedeeld bij het 12de Artillerie Etat Major 4de Groep. Brak zijn pols bij de mobilisatie en verkreeg hiervoor dienstvrijstelling. Werd verzorgd in Berchem en op 10.05.1940 werd hij ontslagen uit het hulphospitaal van Eeklo. Was thuis op de dag van de capitulatie. Depoortere Jozef De Pourcq Jozef                     Te Anzegem geboren op 28.04.1912. Gehuwd met Destoop Maria te Wortegem geboren op 24.04.1912 Militair. Korporaal. Van 10.05.1940 tot 28.051940 bij het 52 ste Linieregiment. Herinneringsmedaille van de Oorlog 1940 - 1945 met twee gekruiste sabels. De Pourcq Urbain                   Militaire dienst vanaf sept. '31 tot mei '32 bij het 2de Linieregiment 2de Bataljon 5de Kie. Heropgeroepen als korporaal vanaf 20.10.'39 tot 08.11.'39 en van 19.11.'39 tot 09.05.'40 bij het 32ste linieregiment. Bevond zich bij de capitulatie in Ruddervoorde en werd er krijgsgevangen genomen op 29.05.1940. Terug thuis op 10.06.1940 De Smet Georges                  Geboren te Echtgenoot van Noreilde Maria De Reycke Vandererfen De Bosschere Norbert Gilbert  Debosschere Prudent             Te Anzegem geboren op 14.11.1910. Gehuwd met Debrauwere Rachel. Landbouwer.Woonde in de Kalkstraat 18 en overleden op 13.03.1994. Militaire dienst vanaf 31.03.1930 tot 30.11.1930 bij het 2de Jagers te Paard. Gemobiliseerd en ingedeeld bij de 3de hulptroepen, 9de Compagnie vanaf 10.05.1940. Werd krijgsgevangen genomen op 23.05.1940 in Calais Fr. en overgebracht naar Stalag I/A te Koningsbergen waar hij verbleef tot 17.01.1941. Herinneringsmedaille van de oorlog 1940-45 met twee gekruiste sabels. Medaille van de krijgsgevangene 1940- 45 met één staafje. Debosschere Vital Maurice    Te Gijzelbrechtegem geboren op 12.02.1912 Woonde in de Pontstraat 24 te Gijzelbrechtegem Militaire dienst in 1932 bij het 14de Artillerieregiment, 1ste Batterij. Gemobiliseerd en ingedeeld bij het 14deArtillerieregiment, 17de Batterij. Debrabandere Urbain             Te Moorsele geboren op 01.01.1919. Gehuwd met Casteele Jeanette. Onderwijzer en woonde in de Pontstraat te Gijzelbrechtegem. Vertrok naar Menen op 23.10.1973. Soldaat Milicien van 03.01.1938 tot 25.05.1939 bij het 2de Linieregiment en benoemd tot Sergeant van de 1ste en 2de Kie. Gemobiliseerd op 25.08.1939. Nam deel aan de gevechten te Ronsele met het 2de Linieregiment. Werd krijgsgevangen genomen te Ronsele, aan de brug van Waarschoot, na omsingeling door de Duitsers op 24.05.1940. Verbleef in Stalag XI/A tot 31.01.1941 Debue Albert Jeroom               Te Anzegem geboren op 25.01.1918. Gehuwd met Naessens Blanche. Landbouwer. Woonde in de Razenheedstraat 42 Overleden te Waregem op 22.02.1998. Militaire dienst vanaf 03.01.1937 bij het 2de Linieregiment, 11de Compagnie. Wederopgeroepen op 26.08.1939 en ingedeeld bij dezelfde eenheid. Oorlogsdienst van 10.05.1940 tot 28.05.1940 . Deze eenheid nam deel aan de gevechten te Ursel. Bij de capitulatie verbleef de eenheid te Ruddervoorde. Terug thuis op 12.06.1940 Herinneringsmedaille van de Oorlog 1940 - 45 met twee gekruiste sabels Debue Roger                         Links Debue Roger Rechts Doutreloigne Adolf De Clercq Adolf                 Te Anzegem geboren op 06.03.1907. Gehuwd met Serret Jacoba Joanna. Op 10.05.1940 was hij 1ste sergeant bij de 3de Jagers te voet. Op het ogenblik van de capitulatie was hij bij de D.T.A. te Eeklo. Hij werd krijgsgevangen genomen maar keerde naar huis terug op 11.06.1940. Verhuisde naar Brussel, Regentstraat, 1.Overleden te Sint Gillis op 10.10.1948. Declercq Jeroom                  Te Anzegem geboren op 30.09.1912. Gehuwd met De Bosschere Yvonne.Wever en woonde in de Kerkstraat 63. (In de Welkom) Militaire dienst van September 1932 tot mei 1933 en benoemd tot brigadier bij het 1ste Artillerieregiment. Gemobiliseerd in 1938 en vanaf 01.09.1939 ingedeeld bij het 7de Artillerie 5de Kie 2de groep. Nam deel aan de gevechten te Schilde, Oelegem, St. Niklaas Waas en Ursel. Krijgsgevengen genomen te Ursel op 27.05.1940. Overgebracht naar Stalag I/A vanaf 10.06.1940 tot 13.02.1941. Werkte aldaar in het slachthuis Declercq Prudent                Te Wortegem geboren in 1908. Gehuwd met een Russische. Wonende op de Dorpsplaats. Decock Jules-Gerard           Te Anzegem geboren op 27.01.1910. Zoon van René & Marie Van lancker. Soldaat bij de Artillerie Meetdienst. Krijgsgevangen genomen en bij het terugkeren overleden in januari 1941 te Istenbuttel in Duitsland door een spoorwergramp. Begraven op het kerkhof van Fallingbossel Deconinck Abel  Victor                     Te Kaster geboren op 24.01.1911. Gehuwd met Depraetere Anna Wever en woonde in de Krommestraat 3. Schielijk overleden op 16.09.1994. Militaire dienst vanaf 28.08.1931 tot 28.04.1932 bij het 1ste regiment Karabiniers. Bij de mobilisatie, vanaf 01.09.1939 ingedeeld bij de Vestigingsartillerie. Krijgsgevangen genomen te Gent op 28.05.1940 en overgebracht naar Stalag X/B waar hij verbleef tot 17.01.1941. Verscheidene eretekens. Bestuurslid van de Bond Gepensioneerden. Lid ziekenzorg. Had een zeer actief leven. Deconinck Albert              Te Kaster geboren op 02.05.1915 Gehuwd met Laporte Maria. Militaire dienst vanaf 14.02.1936 tot 14.02.1937 bij het 2de Regiment DTCA, maar nam geen deel aan de gevechten. Krijgsgevengen genomen te Westende op 30.05.1940 en overgebracht naar kamp XIII/A te Neurenberg van 06.06 tot 26.07.1940 Thuis op 28.07.1940 Deconinck Alfons          Te Anzegem geboren op 14.11.1913. Landbouwer.Militaire dienst vanaf maart 1934 tot december 1934 bij het 4de Vervoerkorps. Wederoproeping vanaf 1 spt. 1939 en ingedeeld bij het 1ste PMI 1ste Compagnie 7de D.I.Bij de capitulatie bevond de eenheid in Frankrijk. Thuis op 05.08.1940 Deconinck August Maurice   Te Anzegem geboren op 20.08.1901 en er overleden op 06.06.1988. Gehuwd met Taelman Rachel. Woonde in de Wortegemsesteenweg. Militaire dienst bij het 22ste Linieregiment 5de Compagnie vanaf 30.11.1921 tot 28.09.1922. Wederoproeping op 28.09.1938 en anaf 01.09.1939 en ingedeeld bij het 2de PAMA van de 12de Divisie. Bij de capitulatie verbleef de eenheid te ursel. Terug thuis op 29.05.1940 Deconinck Bruno  Deconinck Ivo Hilaire        Te Elsegem geboren op 05.03.1910 en overleden op 02.10.1981. Gehuwd met Van Tieghem G. Soldaatmilicien vanaf 01.04.1930 tot 30.03.1931 bij het 2de regiment Artillerie 4de groep 11de batterij. Wederoproeping op 08.12.1939 bij het 4de Artillerie, Etat Major. Nam deel aan de gevechten te Tongerlo, St. Katelijne Waver, Dendermonde, Drongen, Nazareth (Edemolen) Meulebeke en Ardooie. Werd op 28.05.1940 krijgsgevangen genomen te Gullegem. Verbleef op de dag van de capitulatie te Oostende. Was terug thuis op 03.06.1940 Deconinck Marcel          Te Anzegem geboren op 12.12.1915. Gehuwd met Delaere Suzanna en woonde in de Kerkstraat. Militaire dienst vanaf 28.05.1936 tot 28.05.1937 bij het 2de Geneeskundig Korps. Gemobiliseerd op 26.08.1939 en ingedeeld bij de 11de Divisie 20ste Linieregiment 2de Bataljon Geneeskunde. Hij oefende de funktie uit van verpleger bij zijn eenheid die gelegerd was in Leopoldsburg. Bij een beschieting door de vijand sneuvelden acht Belgische soldaten in Zomergem, die ter plaatse begraven werden. Marcel vertrok met vier gekwetsten naar Hertsberge, maar werden onderweg beschoten, slechts twee gekwetsten werden gered.Bij de capitulatie bevond de eenheid zich tussen Aalter en Oostkamp. Werd door de Duitsers gevangen genomen. Was terug thuis op 29.05.1940. Begin 1945 gaf Marcel zich aan als vrijwilliger en oefende het beroep van kok uit voor de Engelse en Belgische soldaten in Hamburg. Einde '45 is hij ontslagen. Deconinck Maurice-Cyriel   Te Anzegem beboren op 05.05.1912. Woonde in de Razenheedstraat en vertrok naar Pecq. Soldaatmilicien vanaf 01.10.1932 bij het 1ste Artillerie.Wederoproeping op 01.11.1939. Gevechten te Antwerpen en te Ursel. Krijgsgevangen genomen op 24.05.1940 te Ursel. waar hij deel uitmaakte van het 17de Artillerieregiment 5de Bataljon, 2de groep. Vertrokken naar Stalag XVII/B te Krems Oostenrijk waar hij verbleef van 01.06.1940 tot 29.02.1941. Werkte bij een landbouwer en werd ziek bij gebrek aan voeding. Deconinck Michel             Te Anzegem geboren op 31.08.1919. Gehuwd met Vercaemst Simonne. Woonde in de Kouterstraat. Overleden op 05.03.1985. Soldaat-milicien vanaf 31.08.1938 bij het 1ste Regiment DTCA 5de Bataljon 2de Cie. Nam deel aan de gevechten te Willebroek. Verbleef op de dag van de capitulatie te Oostkamp. Samen met André Calleeuw kon hij, via kleine wegen, onopgemerkt door de Duitsers, Anzegem bereiken. Terug thuis op 29.05.1940. Deconinck Remi              Te Gijzelbrechtegem geboren op 01.03.1920. Gehuwd met Vandevelde Adrienne. Woonde in de Korte Winterstraat 91. Militaire dienst vanaf 16.10.1939 bij het 4de Vervoerkorps. Gemobiliseerd en ingedeeld bij de C.T. Para Batterij 90. Bij de capitulatie bevond de eenheid zich te Beerst bij Diksmuide. In het terugkeren naar huis werd Remi op 29.05 1940 krijgsgevangen genomen te Olsene. De gevangenen werden te voet naar Kruishoutem geleid en vervolgens overgebracht naar Stalag XIII/A waar Remi vebleef vanaf  07.06.1940 tot 10.07.1940. Was terug thuis op 16.07.1940 De Decker Maurice       Te AnzDefrenne Desiréegem geboren op 15.10.1902. Gehuwd met Vancoppernolle Zulma. Schrijnwerker, woonde op de Sterhoek. Overleden op 14.01.1984. Soldaat milicien van 29.05.1923 tot 29.05.1924 bij het BCF Genie. Wederopgeroepen op 10.05.1940 en ingedeeld bij de Rijkswacht. Verbleef bij de capitulatie te Wulpen. Bij zijn terugkeer naar huis werd hij krijgsgevengen genomen te Moere op 28.05.1940. Bleef gevangen bij de Duitsers tot 10.06.1940 en kwam daarna naar huis. Defeyter Armand Theodule Te Anzegem geboren op 31.08.1910. Gehuwd met Sabbe Maria. Landbouwer. Wortegemsesteenweg. Militaire dienst vanaf 10.02.1931 tot 16.10.1931 bij het DTCA 27ste Batterij. Wederopgeroepen op 26.08.1939 en ingedeeld bij het 1ste regiment DTCA 2de groep Etat Major dat hij in Heverlee vervoegde.Ze werden overgeplaatst naar Vottem. Toen de Duitsers op een paar km genaderd waren werd de eenheid verplaatst naar Namen. Bij een verplaatsing naar Gembloers werd de eenheid gebombardeerd. en er vielen verscheidene doden en gekwetsten. Vervolgens ging de terugtocht via Jemappes naar Flawinnes en vervolgens naar Aalst waar Armand Aloïs Vanmarcke uit Kaster ontmoette. Via Deurle ging de tocht naar Oostende tot op de dag van de capitulatie. In Oostende ontmoette Armand Henri Heffinck. Via Brugge, Kuurne en Harelbeke kon hij op 28.05.1940 naar huis komen. Defeyter Maurice               Te Anzegem geboren op 02.08.1906. Gehuwd met Deven Maria. Landbouwer en woonde in de Rosstraat 103 Anzegem. Soldaatmilicien vanaf 28.02.1926 tot einde 1926 bij het 1ste Linieregiment 5de Kie. Gemobiliseerd in 02.1940 en gelegerd te Nijlen bij het 31ste Linie, 5de Kie. Bevond zich bij de capitulatie tussen Staden en Diksmuide. Kon naar huis terugkeren op 30.05.1940 Om te vermijden dat hij op het laatste ogenblik nog krijgsgevangen zou genomen worden kon Maurice in de herberg De Knok, bij Denis Deseyn zijn militaire uniform vervangen door burgerkleren. Defrenne Henri Emiel       Te Waregem geboren op 04.11.1906. Gehuwd met Defoirdt Maria. Biervoerder.Overleden in 11.1979 Soldaat milicien vanaf 08.1926 tot 09.1927. Wederopgeroepen op 14.01.1940 en ingedeeld bij het 11de Artillerieregiment. Nam deel aan de gevechten bij Donk. Verbleef op de dag van de capiltulatie te Brugge. Keerde op 01.06.1940 naar huis terug. Defrene Jules Alois            Te Waregem geboren op 24.09.1909. Gehuwd met Waelkens Irma. Fabriekwerker en wonende in de Schaagstraat23. Soldaatmilicien vanaf 03.1920 tot  06.1930 bij het 2de Linieregiment. Terug onder de wapens op 20.10.1939 en ingedeeld bij het 32ste Linieregiment. 9de Kie. Nam deel aan de gevechten bij Gent en Terneuzen en krijgsgevangen genomen op 22.05.1940 samen met zijn eenheid aan de vaart van Gent- Terneuzen.Verbleef in Stalag XI/A en XI/B in Fallingborstel tot 15.02.1941. Te Anzegem overleden op 32.12.1991 in het rusthuis Ter Berk. De Frene Prosper                Te Waregem geboren op 03.03.1918. Gehuwd met Van Hasten Agnes. Bediende. wonende in de Zilverbergstraat. Militaire dienst vanaf 05.02.1937 tot 28.05.1938 bij het 2de Linieregiment 1ste Compagnie. Gemobiliseerd op 26.08.1939 en ingedeeld bij voornoemde eenheid.De eenheid nam deel aan de gevechten te Schilde maar werd door gebrek aan munitie krijgsgevangen genomen op 24.05.1940 te Ronsele. Ze werden overgebracht naar Stalag XI/A in Altengraben waar ze verbleven van vanaf 31.05.1940 tot 26.08.1940. Werd ziek door gebrek aan voeding. Terug thuis op 01.09.1940 Defrenne Desiré Defrenne Maurice Vervolg