Adams Jules Zoon van Desiré en Stephanie Keirsbulck. Was bediende aan de spoorweg. Geboren te Astene bij Deinze op 25.05.1895 en te Luik overleden in het hospitaal op 03.10.1918 na erge mishandelingen als civielarbeider. Hij is begraven te Robermont bij Luik Algoet Alfred Geboren te Tiegem op 06/07/1891. Gehecht aan den Belgischen Inlichtingsdienst en door de Duitsers veroordeeld en doodgeschoten te Gent op 11/08/1916 Baert Julien Echtgenoot van Sidonie Vandevoorde, te Anzegem geboren op 06.06.1894, door de Duitsers opgeëist als civielarbeider op het einde 1916 en overleden in het hospitaal van Effry op 03.05.1917 Blauwblomme Emiel Te Heestert geboren op 29/11/1888, samen met zijn vader schielijk gedood door oorlogsgeweld te Avelgem op 26/11/1918 Blauwblomme Henri Wed. van Desein Romanie Te Tiegem geboren op 31/12/1852 samen met zijn zoon Emiel schielijk gedood door oorlogsgeweld te Avelgem op 26/11/1918 Bruyneel Oscar-Richard Gehuwd met Notebaert Elodie. Te Elsegem geboren op 19/03/1883 en te Gijzelbrechtegem overleden op 21/05/1940. Burgerlijk slachtoffer van de oorlog 1940-45. Kwam om het leven bij de beschieting van Gijzelbrechtegem. Christiaens Hendrik  Soldaat bij het derde jagers te voet van het Belgisch leger, geboren te Dottenijs, den 22 mei 1893 en den 2de januari 1915 godvruchtig in het gasthuis van Gent overleden, ten gevolge van bekomene kwetsuren in den oorlog. De overledene was lid van de Congregatie der jongelingen, in zijne parochie van Anseghem. D'Hooghe Joseph Echtgenoot van Alida Vervaecke, geboren te Anseghem den 18 maart 1889 en als opgeëiste, in Frankrijk, ongelukkig gestorven den  09.06.1917 De Bosschere Odo-Françies Te Anzegem geboren op 18/09/1890. Landbouwer. Gehuwd met Lombaert Zulma. Te Anzegem overleden op 05/10/1978. Civielarbeider 1914-18. Burgerlijk weerstander 40-45. Houder van brevetten afgeleverd door het Amerikaans en Engels leger. Lid N.S.B. Hij riskeerde zijn eigen leven om een Engelse parachutist te redden. Debue Henri.  Te Anzegem geboren op 18/02/1866. Echtgenoot van Clothilde Vererfven, overleden in het gasthuis van Menen op 21.05.1918  Civielarbeider. Had geen kinderen en is slechts korte tijd gehuwd geweest Deconinck Bruno geschoten alhier en overleden in het hospitaal De Coninck René Te Elsegem geboren op 01/06/1889. Was gehuwd met Augusta  Loof . Overleed te Kaster op 18/10/1971. Hij woonde bij zijn dochter Orpha X Gilbert Vansteenbrugge, garagist, Bevrijdingslaan Anzegem.  Civielarbeider 14-18. Hij ging rond met de dorsmachine. Hij was een soort filosoof. Hij maakte allerlei thee van kruiden. Snoeide fruitbomen en gaf raad voor alles. Hij kreeg de bijnaam ‘spieter’ omdat hij voortdurend op de grond spuwde. De Reycke Robert Te Anzegem geboren op 04 mei 1886 en er overleden op 06 juni 1969. Werd naar Frankrijk overgebracht als dwangarbeider Deketele August   Naar Frankrijk vervoerd en gestorven als slachtoffer v/d oorlog Delcour Emma Echtgenote van Jan Deconinck, te Anseghem geboren op 13 juni 1863 en als oorlogsslachtoffer te Kortrijk overleden in november 1918 Delmuyle Alfons Zoon van Henri en Marie Vanfleteren, naar Anzegem gebracht om er te sterven op 17.05.1917 Delombaerde August – Octaaf . Zoon van Jules en Justina Beyls. Te Anzegem geboren op 15/05/1895 en te Elsegem overleden op 08/05/1975. Hij was civielarbeider in de oorlog 14-18. Hij stierf op de dag dat de parochie op bedevaart was naar de boskapel bij de Moeder van Smarten. Delsoir Henri-André   Te Oudenaarde geboren op 16/09/1899 en te Anzegem overleden op 09/12/1948. Burgerlijk weggevoerde onder de oorlog 14-18. Hij woondein een huis van de oude melkerij van Van De Meulebroecke, recht over Jules Callens. Hij werkte in de fabriek Lepoutre. Hij had een chronische hoest en zijn dochter stierf in 1945 aan TBC. Zijn zoon bouwde een huis wat verder dan de woning van Jozef Dhondt.  Demeulemeester Achille  In het vluchten op het vreemde overleden Depraetere André Leonard zoon van Cyriel en Martha Demeester. Te Anzegem geboren op 01.06.1922 en door vijandelijk geschut dodelijk getroffen op 21.05.1940. De plechtige dienst had plaats in de parochiale kerk H. Theresia Heirweg op 20.06.1940. Depraetere Prudent – Richard. Was gehuwd met Irma Vanderazieren. Te Anzegem geboren op 11/01/1899 en te Kortrijk overleden op 22/02/1977. Gepensioneerde N.M.B.S. Weggevoerde onder de oorlog 14-18 Deseyn René Jozef Zoon van Adolf en Elodie Verbeke overleden in Foulis op 05.04.1917 Deweer Henri Landbouwer, werd dodelijk getroffen door een geweerschot toen hij uit zijn brandende hoeve, gevestigd in de kouterstraat, wegvluchtte naar De Knok.  57 jaar  31.10.1918   Deweer Henri Zoon van Camille en Marie Vercruysse, soldaat bij het 2de Regiment Carabiniers, geboren te Anseghem den 28 maart 1894 en in het laatste Belgisch offensief gevallen beneden den berg van Passchendaele, als slachtoffer van zijnen moed voor de bevrijding van het vaderland. Dhondt Augusta Dochter van Joseph en Julie Dewaele te Anzegem geboren op 25/041887 eveneens door het oorlogstuig gedood. Dhondt Julien Echtgenoot van Marie-Helena Derycke, te Anzegem overleden op 02.04.1918 Feys Emmeric Gehuwd met Standaert Jeanne. In Vichte geboren op 09/02/1899. Hij overleed te Kortrijk in het gevang bij een grootse bomaanval op het station en omgeving op passiezondag 26/05/1944 en begraven te Ingooigem op 01/04/1944. Hij was schepen van onderwijs te Ingooigem, fabriekspatroon. Hij had alles geschikt alsof hij een voorgevoel had van zijn dood. Gerniers Charles Hector Gehuwd met De Mets Gabrielle. Te Kaster geboren op 20/06/1889 en was eveneens zoals Feys Emmeric het slachtoffer van het bombardement te Kortrijk op 26/03/1944. Hij had 3 kinderen Goemaere Maurice-Eugeen Zoon van Evarist en Hortense Vuye. Te Anseghem beboren op 03 juni 1892, op ’t ereveld gekwetst den 28 mei 1915 en overleden op 31 mei en begraven op 1 juni 1915. Hubeau Florimond  Geboren te Roubaix F. op 21/02/1895. Weduwnaar van Longereille Angèle-Marie. Garagehouder bij Lepoutre (Steenweg op Gijzelbrechtegem). Cieviel krijgsgevangene 14-18. Hondeghem Eerw.H. Gewezen bestierder, gevallen als slachtoffer van zijnen priesterlijken ijver op het einde van de oorlog. 1918 Lateur August Echtgenoot van Romanie Windels gestorven in Foulis op 24.04.1917 Libbrecht Edouard .  Zoon van Charles en Rosalie Mores. Te Anzegem geboren op 03/03/1882 en er overleden op 27/05/1949. Hij 2 kinderen ( 1908 en 1909) en 1 zoon in 1920. Volgens een familielid werd hij opgeëist in 1914-18. Hij werd in N Frankrijk te werkgesteld op een kasteel. Toen hij eens naar huis kwam verstopte men hem in een gemetste aardappelkelder (gedeelte is nog bewaard gebleven) in de bovenweide van het hof van Jules De Pourcq. ‘s Avonds bracht men hem de nodige voeding. Na de oorlog werkte hij bij Lepoutre. Met een kleine locomotief koppelde hij de goederenwagens aan de treinen in het station van Anzegem. In Frankrijk had hij de kennis opgedaan voor het verbouwen van druiven. Moreels Rachel Gehuwd met Van Gampelaere Achiel . Zij was geboren te Tiegem op 22/05/1899. Door oorlogsgeweld dodelijk getroffen te Anzegem Heirweg op 21/05/1940 en er begraven op 26/06/1940 Naessens Nathalie Weduwe van Désiré Deconinck, te Anseghem geboren op 29 oktober 1837 en door het oorlogsvuur getroffen te Ingooigem in november 1918. Notebaert Celesta Dochter van Ivo en Debrouwer Clementine Te Anzegem geboren op 10/02/1898 en tijdens de beschieting van haar dorp door enen Duitse obus getroffen op 26/10/1818 waarna ze in het hospitaal te Kortrijk aan hare wonden is bezweken op 06/11/1918. Oost Adolf Zoon van Angelus en Declercq Marie Sophie In Ingooigem geboren op 05/07/1870 en te Tiegem getroffen door het vijandelijk geschut op 31/10/1818 Quatannens Joseph-Adolf Geboren te Vichte op 6 mei 1895 en te Kortrijk overleden op 12 april 1974. Oorlogsinvalide 1914-1918. Ereschoolhoofd Ingooigem. Medestichter, Eresecretaris-Schatbewaarder en bestuurslid van de Koninklijke Muziekmaatschappij “De Eendracht” te Ingooigem. Lid van het Hugo Verriest-Comité, van de Verriest-Wacht en van verscheidene godsdienstige, culturele en  maatschappelijke genootschappen. Vereerd met de Burgerlijke Medaille 1e klasse, met het Burgerlijk Kruis 1e klasse, met de Gouden Palm der Kroonorde en met het Erkentelijkheidsdiploma van Fedekam-België Roobrouck Amédée Zoon van Frederic en Marie Decandt, overleden te Effry op 15.04.1917 Roose Henri Zoon van August en Marie Christiaens. Te Anzegem geboren op 25.03.1900 en er pijnlijk doodgeschoten op 24.10.1918 in de jeugdige ouderdom van 18 jaren. Een verdwaalde kogel trof hem in de slaapkamer. Struyve Ivo Te Anzegem geboren op 04/02/1858. Gehuwd met Dewaele Octavie. Dodelijk getroffen door een moorddadig oorlogstuig op 27/10/1918.  En zijn nicht Dhondt Augusta Van Assche Odo Bernard Zoon van August en Marie Debosschere. Opgeëist en weggevoerd als civielarbeider op Duits bevel op het einde der 10de maand van het oorlogsjaar 1916. Na veel leed is hij overleden in het hospitaal van Effry op 14.05.1917 Van Eeckhout L  1940 Van Lierde Magdalena Dochter van Ferdinand en Oda Baert . Te Anzegem geboren op 28/07/1918 en schielijk overleden te Laken; slachtoffer van een luchtbombardement op 08/05/1944 Van Schamelhout Ludolf Geboren te Tiegem op 03/02/1874 was gehuwd met Vanmarcke Sylvie, had verschillende kinderen en werd te Kaster op slag gedood door een kleinen granaatsplinter die door het venster kwam gevlogen toen het op dien schrikbaren donderdag  31/10/1918 van in den vroegen morgen granaten regende Vanbrackel Alberic Echtgenoot van Zozima Detollenaere, te Vichte geboren op 14.05.1894 en te Anzegem geschoten bij het vluchten uit het gevang te Anzegem en overleden in het gasthuis te Kortrijk op 08.04.1918. Was gevangen genomen omdat hij weigerde te werken voor de bezetter. Vandenberghe Emile Uiterst dramatisch geval Gehuwd met Declercq Leonie. Hij is te Wortegem geboren op 21/01/1871 en overleden in het hospitaal te Kortrijk op 30/12/1918 als ongelukkig slachtoffer van den oorlog. En zijn kinderen Madeleine 14 jaar,  eveneens dodelijk getroffen tijdens de beschieting van Anzegem en er ogenblikkelijk gestorven op 03/11/1918 en Valère  een jongen van 5 jaar levensgevaarlijk  gekwetst en kort daarop overleden na hevige pijnen op 14/11/1918. Er bleven nog kinderen over. Vandendorpe Jules Zoon van Jules en Elodie Himpens, doodgeschoten te Wortegem, op 25.02.1917 Vandererven Alfons Zoon van Camiel en Ursula Windels, te Anzegem geboren op 01.09.1886. Op de vlucht voor de beschieting deed hij een dodelijke ziekte op en stierf te Stacegem op 31.10.1918 Vandevelde Jules Echtgenoot van Emilie Terras te Anzegem overleden op 25.05.1918 Vanhulle Aloïs Echtgenoot van Marie Vanherreweghe, overleden te Barisis op 24.04.1917 Vanhulle Frans Broeder Arbom-Jozef bij de congregatie broeders Maristen zoon van Joseph en Febronie Santens. Te Anzegem geboren op 09/06/1924. In het klooster op 08/04/1937. Geprofest op 16/08/1941 en benoemd te Gentbrugge op 22/07/1943. Schielijk overleden door een luchtbombardement te Gentbrugge op 05/09/1943 Vansteenbrugge Aloïse Zoon van Modest en Cordula Goesaert, te Gijzelbrechtegem geboren op 18.01.1887.Getroffen door een bom te Wevelgem op 08.10.1918 en de volgende dag begraven op het kerkhof te Wevelgem Verbeke Valère Zoon van Richard en Emma Detollenaere, overleden in het lazaret van Effry op 30.06.1917 Vermoere Maurice Zoon van Franciscus en Leonie Vandenheede. Soldaat bij het tweede Jagers te voet. Geboren te Elsegem den 7de december 1893 en woonachtig te Gijzelbrechtegem, gesneuveld voor ’t vaderland op het slagveld van Eppegem op 12 september 1914 Verschuere August.     69 jaar  + 26.10.1918  Verstraete Alice     Te Anzegem geboren op 04/03/1892 . Gehuwd met Desplanque Emiel. Overleed te Ploegsteert als slachtoffer van de oorlog op 26/05/1940 plots uit het leven gerukt. Ze had kinderen. Waelkens Henri Zoon van Cyrille en Marie Damman, overleden in Effry op 08.07.1917 26