Marie  en Remi Boelaert Vroeger  stond er in de Kerkstraat te Anzegem een oude woning, met de gevel naar de straatkant, waar nu een deel van de bakkerij Vercruysse-Toye gevestigd is.Het was een dubbele woning en in het eerste deel woonden twee gezusters en een broer, allen ongehuwd, namelijk Rosalie Balcaen, geboren te Anzegem op 25 juli 1862 en er overleden op 2 mei 1935, Remi Balcaen, katoenwever, geboren op 13 januari 1868 en Marie Balcaen, geboren te Anzegem op 10 oktober 1874. Het waren drie kinderen van Leo Balcaen  in Anzegem geboren in 1835 en Francisca D’Hondt eveneens in Anzegem geboren in 1832. Zij hadden de bijnaam “Boelaert”. De jongste, Marie Boelaert, was een gekende figuur  in  Anzegem. Zij poetste in de kerk en ging rond om stoelgeld, terwijl haar boer  Remi Boelaert  het stoelgeld ophaalde langs de mannenkant.   Marie Boelaert was meestal gekleed in een lange zwarte kapmantel en een speciale muts op haar hoofd. Voor bijzondere gelegenheden droeg zij een bruin kleed dat zij gekregen had van Marie De Reycke, die nevens de pastorij woonde, en waar Marie Boelaert een tijd dienstmeid was. Voor 1940 was het gebruikelijk dat bij de begrafenis van een ongehuwd meisje of vrouw de lijkkist vanaf de woning van de overledene op een berrie gedragen werd door ongehuwde vrouwen. Marie Boelaert was, samen met Margriet Windels, één van de meest voorkomende draagsters in Anzegem.   Eertijds was de Oudstrijdersstraat maar een klein wegje en er waren daar nog zeer weinig huizen gebouwd. Remi Boelaert huurde daar een stuk grond. Om deze grond te bemesten ledigde hij zijn aalput in de Kerkstraat, laadde de aalkuip op zijn kruiwagen en ging van de Kerkstraat naar de Oudstrijdersstraat. Hij werd geholpen door zijn zuster die de kruiwagen voorttrok met een zeel over haar schouder. Hetzelfde gebeurde wanneer Remi aardappelen en graan van zijn gehuurde grond naar zijn woning voerde. Het was bergop en Marie hielp de kruiwagen trekken met een zeel rond haar lenden of over haar schouders. Voor de tweede wereldoorlog kwamen paters tweemaal per jaar goederen ophalen die zij gratis kregen van de landbouwers in Anzegem. Het was opnieuw Remi die de pater van hoeve tot hoeve vergezelde om graan en aardappelen op te halen.                                                                                                                                                      Remi en Marie Boelaert zijn naar Anderlecht vertrokken op 4 april 1950. Wij weten niet waar en wanneer ze overleden zijn. Wij zijn nog op zoek naar de oorsprong van de bijnaam Boelaert. Hiernaast, uiterst rechts nog een beeld van de woning van Marie en Remi Boelaert. Verder zien we nog de voormalige bakkerij Vandorpe Cosaert   Tekst: Fr. Speleers                                                                                                                5