Jan De Vos

 
Jan De Vos is psycholoog en doctor in de filosofie en is als postdoctoraal onderzoeker (FWO) verbonden aan de vakgroep Wijsbegeerte en moraalwetenschap aan de Universiteit Gent (België). Zijn voornaamste interesses gaan uit naar de kritiek van de (neuro)psychologie en de  (neuro)psychologisering
Jan De Vos, MA in psychology and PhD in philosophy works as a postdoctoral researcher (FWO)at the department of Philosophy and Moral Science at Ghent University(Belgium). His main interests are the critique of (neuro)psychology and(neuro)psychologisation
this website has moved to:

janrdevos.weebly.com