BLEU DU MAINE Expertisesysteem

Opstellen van de gradatie van de 3 criteria:  kop, type, vacht (dit zijn de drie T's: tête,type,toison).

Als basis van de discussie wordt de rassenstandaard van de Bleu du Maine gebruikt, vertrekkende van 9 punten en dan punten in min voor fouten.

Ter herinnering worden de afwijkingen op de standaard die uitsluiting tot gevolg hebben nog eens opgesomd:
 -aanwezigheid van hoornen
 -varkens- of snoekbek
 -ontbreken van een of beide teeltballen
 -tweeslachtigheid
 -zwarte vlek groter dan 2,5 cm bij de ooien
 -meerdere kleine vlekken bij de ooien
 -eerder welke vlek bij de rammen
 -zwarte wol

De quotering van de 3 tís dient aldus als volgt geïnterpreteerd te worden:
Er wordt 1(2) punt(en) afgetrokken van de 9 punten voor elke fout.

KOP
 
Te vermijden fouten Strafpunten
Witte haren op kop, grijze kop 1
Roze kop of roze vlekken 1
Kop te breed of te kort 1
Wol op voorhoofd 1
Neus niet of te weinig gebogen 1
Oren te kort 1
Oren slecht ingeplant 1
Oren te recht of afhangend 1
Ontbreken van rimpels bij de ram 1

TYPE
 
Te vermijden fouten Strafpunten
Te klein van gestalte 1
Te smal bekken 1
Grijze kleur, roze kop,witte haren, roeste vlekken 1
Zichtbare vlekken in de wol 1
Plooien in de huid 1
Geen melkspiegel 1
Kop te kort 1
Doorhangende of bultrug 1
Neep achter de schouders 1
Wol op de poten 1

VACHT
 
Te vermijden fouten Strafpunten
Haar in de wol 1
Heterogene wol 1
Lok zwarte wol 1
Openvallende wol 2

 
 

Home
 

Text Version Send comments and mail to Jan Depoorter


Last updated by Jan Depoorter on 10/6/2000