Ik ben reeds tientallen jaren postzegelverzamelaar, maar doe dit uitsluitend als hobby: wanneer ik er zin en tijd voor heb :).

Momenteel is mijn postzegelverzameling beperkt (?) tot volgende landen:

- Postzegels van België en Belgische Kolonies: Belgisch Congo, Ruanda-Urundi, Katanga, Zuid-Kasai, Rwanda, Burundi, Congo en Zaire.

- Postzegels van Europese landen: Nederland, Malta, Russia (en USSR), Zweden, Noorwegen, Finland, Cyprus, Ijsland en Vaticaan.

- Postzegels van Aziatische landen: China


Ruilen doe ik bij voorkeur op basis van mancolijsten. Dit zijn excel bestanden met de zegels die ik nog niet heb.

Mijn voorkeur gaat uit naar gestempelde zegels. Aangezien ik echter zowel gestempeld als postfris verzamel, aanvaard ik ook postfrisse zegels.

Gelieve nooit zo maar zegels op te sturen, zonder voorafgaand akkoord. Ik wil steeds zeker zijn dat ik goede zegels kan terugsturen.
For many years I am a stamp collector.

For the moment I do only collect following countries:

- Stamps form Belgium and Belgian Colonies: Belgisch Congo, Ruanda-Urundi, Katanga, Zuid-Kasai, Rwanda, Burundi, Congo and Zaire.

- Stamps from European countries: Nederland, Malta, Russia (en USSR), Sweden, Norway, Suomi, Cyprus, Island and Vatican.

- Stamps from Asian countries: ChinaI prefer changing by wantlist. My wantlists are excel sheets with a list of the stamps I don't have.

I also prefer canceled stamps, but since I collect both canceled and mint, I also accept mint stamps.

Please do not send stamps, without noticing me, this way I am sure I can resend you good wanted stamps.contact

                      INTERESTING WEBSITES: