Nieuwe aanwinsten

Schooljaar
1999 - 2000

Cd-roms

 

Schooljaar
2000 - 2001

Boeken
        Informatief
        Verhalend
Tijdschriften
Didactische Publicaties
Jaarboeken
Video's
Cd-roms
Scanner
Schooljaar
2001 - 2002

Boeken
        Informatief
        Verhalend
Tijdschriften
Didactische Publicaties
Video's
Schooljaar
2002 - 2003
Boeken
        Informatief
        Verhalend
Tijdschriften
Didactische publicaties

Video's

CD-roms
CD's
Handleidingen voor de leraar
Handboeken
Brochures

Schooljaar 1999 - 2000
Cd-roms  
Cd-roms die kunnen beschouwd worden als een databank zijn uitvoeriger besproken in off line databanken.
 • L'art du moyen age: kunst van de middeleeuwen.
 • Belgische Bibliografie Volume 1,2,3 en 4: beschrijving van alle in België verschenen publicaties. Siso 012
 • Biografische encyclopedie: biografie van bekende personen. Siso 903.1
 • Bodyworks 5.0: multimediagids van het menselijk lichaam. Siso 599.5
 • Calculus: rekenkunde
 • Het centenschijfje 1999: de begroting in Vlaanderen.
 • Centrale Catalogus Openbare Bibliotheken: catalogus van boeken en tijdschriftartikels in de grote bibliotheken in Vlaanderen.
 • Che Guevara, la légende.
 • Compton's interactieve wereldatlas.
 • Dicteetor 1.0: oefeningen op de nieuwe spelling (1995). Siso 621.7
 • Differential Calculus.
 • Het digitale archief II: artikelen uit de jaargangen 1990 tot 1997. Siso 502
 • Encarta 98: Nederlandstalige multimedia-encyclopedie (Winkler Prins uitgave). Siso 041
 • Encyclopaedia Britannica: Engelstalige multimedia-encyclopedie van Britannica. Siso 041
 • Encyclopédie de l'art Occidental: Westerse kunst.
 • Eos index: Index van het Eos-magazine vanaf het eerste nummer. Siso 502
 • Flexicon 96: Nederlandse woordenschat (oefeningen). Siso 621.7
 • Flexicon 97: Nederlandse woordenschat (oefeningen). Siso 621.7
 • Français interactif: Franse spraakkunst (oefenigen). Siso F 621.7
 • Les génies du 18e siècle.
 • Gesteenten en mineralen.
 • De grote encyclopedie 98: jeugdencyclopedie. Siso 041
 • De Gutenberg saga: de geschiedenis van de boekdrukkunst.
 • Hutchinson history library: geschiedenisencyclopedie. Siso 903
 • Interactief Nederlands: taalcursus Nederlands. Siso 621.7
 • Interactive English: taalcursus Engels. Siso E 621.7
 • Interactive periodic table: de periodieke tabel van chemische elementen.
 • Kijk, zo werkt het: techniek voor de jeugd.
 • Keesings historisch archief: geschiedkundig archief 1946-1995.
 • De kracht van je stem: verkiezingen in België.
 • Leonardo 2.0 de uitvinder: leven en werk van Leonardo da Vinci.
 • Lest we forget: de geschiedenis van de holocaust. Siso 928
 • Magisch Egypte: 4000 jaar beschaving. Siso 922.1 
 • Mathsoft Studyworks: wiskunde op school.
 • Microbiologie: van microscopie tot biotechnologie. De inhoud van het gelijknamige boek van de wetenschappelijke bibliotheek van het maandblad Natuur en Techniek, met videobeelden, werkbladen voor het onderwijs en links naar het web. Siso 579
 • Musical instruments: encyclopedie van muziekinstrumenten.
 • Het mysterie Magritte: een surrealistische ontmoeting met  René Magritte. Siso 736.8
 • National geographic: artikels van het maandblad (tachtiger en negentiger jaren). Siso 950.3
 • Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging: geschiedenis van de Vlaamse beweging en de belangrijkste figuren. Siso 333.1
 • Red Shift: het heelal. Siso 551.1
 • SPQR: interactief educatief spel over het Romeinse rijk.
 • Supertrainer Frans: Franse taalcursus. Siso F 621.7
 • Het Vlaams parlement: in klank, woord en beeld. Het archief. Siso 333.1
 • Vogels in Europa: multimediagids over de vogelsoorten in Europa. Siso 598.33
 • Weer en klimaat.
 • Wereldburgers: vrijheid, gerechtigheid en vrede: over de rechten van de mens. Siso 390.9
 • De wereld van Sofie: over de geschiedenis van de filosofie. Naar het gelijknamige boek van J.Gaarder. Siso 150
 • Het woordenboek der Nederlandse taal. Siso 031
 • World atlas encarta. Siso 950.6
 • World war I. Siso 927.5
 • World war II. Siso 928

 •  

  Schooljaar 2000 - 2001
  Boeken   
  Informatief  
  Het bewustzijn.
  Deel 65 van  de "Wetenschappelijke Bibliotheek" van Natuur en Techniek.

  Frontpage 2000.

  Nederlandstalige handleiding bij Frontpage 2000, een computerprogramma waarmee je webpagina's kunt maken.

  Jongeren aanspreken op hun leerkracht.
  Over de praktijk van zelfsturend leren in het onderwijs.
  L. Bosman, C. Detrez en D. Gombier

  Genen en gezondheid.
  Deel 66 van  de "Wetenschappelijke Bibliotheek" van Natuur en Techniek.

  Technopolis Wegwijzer.
  Een overzicht van de interactieve opstellingen in Technopolis, met tekening en begeleidende tekst.

  Wetenschap ontdekken.
  Proeven en praktische experimenten.

  Nieuwe atlas van het menselijk lichaam.
  Driedimensionale computer-gegenereerde reconstructie van een menselijk lichaam. De digitaal gefotografeerde dwarsdoorsnedes zijn samengevoegd tot een 3d-beeld. Van het "Visible human Project" (National Library of Medicine). Op het web kan je meer te weten komen over dit project www.nlm.nih.gov/research/visible/visible_human.html
  Thomas O. Cracken en Richard Walker zijn de schrijvers van deze anatomische atlas, die in het Nederlands  uitgegeven is in een samenwerking met Natuur en Techniek. Bron: http://biome.ac.uk

  Keramiek.
  Deel 67 van  de "Wetenschappelijke Bibliotheek" van Natuur en Techniek.
  Van het eerste gebruik van klei in de oertijd tot de toepassing van keramische materialen in de hedendaagse technologie. Industriële, ambachtelijke en culturele toepassingen.

   Verhalend  
  In een adem uit ... Het geheim van het lezen.
  Daniel Pennac schrijft over het fenomeen "lezen" en het plezier daarin. Hij beschrijft waarom het aanvankelijke leesenthousiasme van een kind zo vaak verdwijnt en draagt originele oplossingen aan om het plezier in het lezen terug te krijgen.
  Timoe (Paul Kustermans).50 ex. Eerste graad.
  Harry Potter en de steen der wijzen. (J.K. Rowling). Eerste graad.
  Harry Potter en de geheime kamer. (J.K. Rowling). Eerste graad.
  Harry Potter en de gevangene van Azkaban.(J.K. Rowling). Eerste graad.
  Chico (R.H. Schoemans). Eerste graad.
  Vijand zonder gezicht. (Karel Verleyen). Eertse graad.
  One Flew over the Cuckoo's nest (Ken Kesey). 2 ex. Tweede graad.
  De stem van de aarde. Een innerlijke zoektocht in het land van de aboriginals. (Elizabeth Fuller). 10ex. Tweede graad.

  De Grote Lijsters.
  Literaire reeks voor de derde graad   http://www.lijsters.nl

 • De ruimte van Sokolov (Leon de Winter).
 • Hersenschimmen (J. Bernlef).
 • Oeroeg (Hella S. Haasse).
 • Turks Fruit (Jan Wolkers).
 • Verborgen Gebreken (Renate Dorrestein).
 • De Jonge Lijsters.
  Literaire reeks voor de tweede graad   http://www.lijsters.nl

 • De gouden dolk (Thea Beckman).
 • Ongelukkig verliefd (Imme Dros).
 • Ijskoude handen (Bies van Ede).
 • Weg van de zon (Lydia Rood).
 • De kunstrijder (Jan Terlouw).
 • Tijdschriften  
  Catechetische Service.
  Driemaandelijks tijdschrift voor wie met schoolcatechese en -pastoraal in het secundair onderwijs te maken heeft.

  Werkblad voor Nederlandse Didactiek.
  Driemaandelijks tijdschrift van het centrum voor didactiek.
  Oktober 2000.
  Met o.a. adolescentenliteratuur, filosoferen over de mythe, theater voor de tweede graad.

  Vonk.
  Tweemaandelijks tijdschrift van de vereniging voor het onderwijs in het Nederlands.

  Indications.
  Bimestriel. La revue des romans.

  Leesidee en Leesidee Jeugdliteratuur.
  Recensietijdschrift van het Vlaams Bibliografisch Centrum.

  Een aantal jaargangen van vier wiskundetijdschriften:
  1. Wiskunde en onderwijs.
  Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging Wiskundeleraars -VVWL
  2. Uitwiskeling.
  Driemaandelijkse uitwisseling van bronnen, ideeën en vragen over wiskundedidactiek. Met o.a. lesmateriaal. Een index van de jaargangen 1 tot 10. Twaalf jaargangen.
  3. Pythagoras.
  Tweemaandelijks wiskundetijdschrift voor jongeren. Uitgave van het Wiskundig Genootschap (Nederland). Zes jaargangen.
  Webadres: http://www.science.uva.nl/misc/pythagoras
  4. Euclides.
  Vakblad voor de wiskundeleraar. Uitgave van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraars. (Nederland). Webadres: http://www.nvvw.nl/Andere online tijdschriften: in het menu bij publicaties.
  Zeventien jaargangen.

  Didactische Publicaties   
  Didactische gids voor een bezoek aan het Joods museum van deportatie en verzet in Mechelen.

  Themalijst: verhalende literatuur inhoudelijk ontsloten.
  Een publicatie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheken.

  Jaarboeken   
  Universalia 2000.
  Jaarboek van de "Encyclopaedia Universalis".
  La politique, les connaissances, la culture en 1999.

  Video's   
  Het journaal van de Eeuw.
  100 jaar geschiedenis in woord en beeld (drie videobanden).
  Chronologisch overzicht van de belangrijkste Belgische nieuwsfeiten van deze eeuw.

  Heartbreak High.
  Episode 73 van de Australische televisiereeks Heartbreak High (Engels gesproken én Engelstalige ondertitels) met een   handleiding voor de leraar.

  Cd-roms   
  Encarta 2001: Nederlandstalige multimedia-encyclopedie (Winkler Prins uitgave).

  Dangerous creatures: ontdek de wereld van de wilde dieren.

  Scanner  
  Hewlett Packard Scanjet 4p.
  De scanner staat in het documentatiecentrum en kan gebruikt worden door de leraars en de leerlingen.

  Schooljaar 2001 - 2002
  Boeken   

  Informatief  
  Vulkanen.
  Deel 68 van  de "Wetenschappelijke Bibliotheek" van Natuur en Techniek.

  Derive 5  The mathematical assistant for your PC. Handboek.
  www.derive-europe.com

  Mathtype4
  Gebruik van wiskundesymbolen in een tekstverwerker. Handboek.
  www.mathtype.com

  Geheugen. Van moleculen tot geest.
  Deel 69 van  de "Wetenschappelijke Bibliotheek" van Natuur en Techniek.

  Het beeld in de wetenschap. Van grottekening tot computerbeeld.
  Deel 70 van  de "Wetenschappelijke Bibliotheek" van Natuur en Techniek.
  Een platenboek dat toont hoe afbeeldingen de mens hebben geholpen in het beschrijven, rangschikken, ontleden en uiteindelijk begrijpen van de wereld.

  De zeventig beroemdste mysteries van de oudheid.
  Raadsels uit het verleden ontsluierd.

  Buitenaards leven. Zijn wij alleen in het heelal?.
  Deel 71 van  de "Wetenschappelijke Bibliotheek" van Natuur en Techniek.

  Verhalend  
  De Grote Lijsters 2001.
  Literaire reeks voor de derde graad  
  http://www.lijsters.nl
  In het leermiddelennummer van Nova et Vetera van april 2002 kan je een recensie lezen over deze reeks.
  DE MAERE, J., "Recensies", in: Nova et Vetera, jg. 79, april 2002, p.235-236.

 • Indische duinen (Adriaan van Dis).
 • Rico's vleugels (Rasha Peper).
 • Isabelle (Tessa de Loo).
 • Blauwe maandagen (Arnon Grunberg).
 • Het Verlangen (Hugo Claus).
 • Webgids Grote lijsters (extra informatie over literatuur op het internet).
 • De Jonge Lijsters 2001.
  Literaire reeks voor de tweede graad   http://www.lijsters.nl

 • Zwendelaars (Johan Diepstraten).
 • Niemand anders dan ik (Cynthia VoghtI).
 • Niemand houdt mij tegen (Evert Hartman).
 • Spijt (Spijt).
 • Heer Doos (Willem van Toorn ).
 • Harry Potter en de steen der wijzen (J.K. Rowling). 10 exemplaren. Eerste graad.
  Harry Potter en de geheime kamer (J.K. Rowling). 10 exemplaren. Eerste graad.
  Harry Potter en de gevangene van Azkaban (J.K. Rowling). 10 exemplaren.  Eerste graad.
  Harry Potter en de vuurbeker (J.K. Rowling). 10 exemplaren. Eerste graad.

  Tijdschriften  
  Catechetische Service.
  Driemaandelijks tijdschrift voor wie met schoolcatechese en -pastoraal in het secundair onderwijs te maken heeft. Lessenreeks om een schooljaar mee te starten, bezinningsmomenten aan de hand van liedjes.
  Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen. OKV
  Driemaandelijks tijdschrift voor inwijding in de beeldende kunsten.
  www.okvweb.org

  Blikopener
  Verschijnt 7 keer per schooljaar en levert artikels (met links naar websites) voor de lessen Nederlands, geschiedenis, godsdienst

  www.averbode.com/blikopener

  Didactische Publicaties   
  Werkblad voor Nederlandse Didactiek
  Driemaandelijks tijdschrift van het centrum voor didactiek.
  September 2002
  Met o.a. literatuurgeschiedenis in de 21ste eeuw, taaldag Nederlands, Engels, Duits, Lectuurlijst voor de tweede graad, nascholingsaanbod.

  A.P. Staartjes goes computer.
  Een interactieve methode voor startende PC-gebruikers.
  Deel 1 - Windows 98 en NT.
  Deel 2 -  Encarta.
  Of is de aarde toch een schijf? Leren werken met Encarta 99.
  Deel 3 -  Nettergek. Wat is het internet? Internetgebabbel, surfen, zoeken op het net en e-mail.
  Deel 4 - Word 2000.
  Deel 5 - Excell 2000.

  A.P. Staartjes is partner in Anywize.net, een programmma van digitale lespaketten die dienen als pedagogische ondersteuning bij de integratie van ICT in het onderwijsproces. www.anywize.net
  Downloadbare lessen in de database: o.a. Harry Potter, de olympische spelen, 10 om te zien (over reclame), de metro in Londen.

  Van basis tot limiet 4.
  Handleiding bij het handboek wiskunde 4de jaar. Functies, algebraisch rekenen, rijen, telproblemen, kansrekenen.

  Cahiers voor Didactiek.
  1. Historische vorming.
  2. Internet voor de moderne talenklas.
  3. Lichamelijke opvoeding.
  4. Tijd voor fysicavraagstukken.
  5. Intercultureel vreemdetalenonderwijs.
  6. Keuzebegeleiding bij de overstap van secundair naar hoger onderwijs.
  7. Godsdienst op school in de branding.
  8. Chemische vorming in het onderwijs.
  9. Verzorg je stem. Vademecum voor de professionele stemgebruiker.
  10. Reflectief ervaringsleren voor leerkrachten. Een werkboek voor opleiders, nascholers en stagebegeleiders.
  11. Evalueren in het geschiedenisonderwijs.
  12. Van ruimtelijk inzicht naar ruimtemeetkunde.
  13. Van grijpen naar begrijpen. Over cognitieve strategieën bij de omgang met muziek.
  Katholieke Universiteit Leuven - Academisch vormingsinstituut voor leraren (AVL)
  Een korte bespreking van de cahiers is te lezen op de website http://www.kuleuven.ac.be/avl.html
  onder "info - cahiers voor didactiek ".

  Arcades 4. Le livre du professeur.
  Handleiding bij het handboek Frans 4de jaar.

  Video's   
  Körperwelten.
  Rondgang door de anatomische tentoonstelling, een illustratie van de plastinatietechniek, ontwikkeld door Günther Von Hagens. www.koerperwelten.com
  Over deze tentoonstelling die in Duitsland al eerder werd vertoond en die voor nogal wat controverses zorgt, kan je meer lezen in  Eos nummer 11 van november 2001 (pag 56-60)

  Nationale parken V.S.
  Lesvideo met schetsen, schema's, kaarten en beelden van de verscheidenheid aan natuurlandschappen in tien nationale parken in de V.S.. Op het internet kan je meer informatie vinden over de "National parks" als je deze term intikt inde zoekmachine van  www.nationalgeographic.com
  Deze video is bestemd voor het derde jaar en hoort bij werkmap 3 van De Werkgroep Didactische middelen

  Schooljaar 2002 - 2003
  Boeken
  Informatief      
  Duurzame Technologie. Ontwikkeling van een houdbare wereld.
  Deel 73 van  de reeks "Wetenschappelijke Bibliotheek" (Natuur en Techniek).
  Een boek over duurzaam voeden, huisvesten, mobiliteit, industriële productie, water, energie en handel.

  Kalenderworm en kralenpost. Biologische verklaringen voor ongeschreven cultuurfenomenen.
  Deel 74 van  de reeks "Wetenschappelijke Bibliotheek" (Natuur en Techniek).
  Zie ook in Digitaal Documentatiecentrum bij Siso 954, bij Dewey: 301 en bij Nederlandse basisclassificatie: 73

  Einstein. Kwanten en relativiteit: revolutie in de natuurkunde.
  Deel 1 van  de reeks "wetenschappelijke biografie", een serie over de pioniers van onze wetenschap (Natuur en Techniek).
  Zie ook in Digitaal Documentatiecentrum bij Siso 530.4 of natuurkundigen, bij Dewey: 509 en 530 en bij Nederlandse basisclassificatie: 33.01

  Galilei. Leven en werken van een onrustige geest.
  Deel 2 van  de reeks "wetenschappelijke biografie", een serie over de pioniers van onze wetenschap (Natuur en Techniek).
  Zie ook in Digitaal Documentatiecentrum bij Siso 530.4 of natuurkundigen, bij Dewey: 509 en 530 en bij Nederlandse basisclassificatie: 33.01

  Van bloed tot geneesmiddel
  Het proces van de verwerking van bloed tot geneesmiddel. Een uitgave van Sanquin in samenwerking met Natuur en tecniek.  

  De meerderheid. Een minderheid. 
  De vrouwenbeweging in Vlaanderen: feiten, herinneringen en bedenkingen omtrent de tweede golf.

  Darwin. Leven voor een idee, de evolutietheorie.
  Deel 3 van  de reeks "wetenschappelijke biografie", een serie over de pioniers van onze wetenschap (Natuur en Techniek).
  Zie ook in Digitaal Documentatiecentrum bij Siso 571, bij Dewey: 576.8 en bij Nederlandse basisclassificatie: 42.21

  Visuele leermethode word 2000.
  Nederlandse versie van "word 2000 fast and easy".
  Zie ook in Digitaal Documentatiecentrum bij Siso 527.2, bij Dewey: 005.3 en bij Nederlandse basisclassificatie: 54.50

  Amina is niet alleen. Vrouwenrechten zijn mensenrechten.
  Een algemeen beeld over de stand van zaken omtrent geweld tegen vrouwen in de hele wereld. Een uitgave van Amnesty International.
  Zie ook in Digitaal Documentatiecentrum bij Siso 315.1, bij Dewey: 323.34 en bij Nederlandse basisclassificatie: 86.81

  Europa vandaag en morgen. Deel 1.
  De 28 landen van de Europese gemeenschap. Zeer beknopt overzicht van de politieke  en culturele gebeurtenissen van de laatste 10 jaren en belangrijke datums uit de geschiedenis (per land).
  Zie ook in Digitaal Documentatiecentrum bij Siso 339.5, bij Dewey: 320.9 en bij Nederlandse basisclassificatie: 89.72

  Europa vandaag en morgen. Deel 2.
  Het communautair beleid, de Europese instellingen, Europa morgen.
  Zie ook in Digitaal Documentatiecentrum bij Siso Siso 339.5, bij Dewey: 320.9 en bij Nederlandse basisclassificatie: 89.72

  Troebel water.
  Voorlichtingscampagne van het europees parlement in de vorm van een stripverhaal (3 exemplaren).
  Zie ook in Digitaal Documentatiecentrum bij Siso 339.6, bij Dewey: 320.9 en bij Nederlandse basisclassificatie: 89.72

  Het ontstaan van de mens (schenking).
  De nieuwste inzichten over onze oorsprong. (1979)
  Zie ook in
  Digitaal Documentatiecentrum bij Siso 599.1 , bij Dewey: 576 en bij Nederlandse basisclassificatie 42.21 en 42.85

  Evolutie: de triomf van een idee.
  Het verhaal van het leven op aarde en de geschiedenis van de evolutietheorie, vanaf Darwin tot de hedendaagse wetenschap. Een uitgave van Teleac en Natuur en Techniek.
  Zie ook in Digitaal Documentatiecentrum bij Siso 574, bij Dewey: 576.8 en bij Nederlandse basisclassificatie: 42.21

  Ruimteonderzoek. de Horizon voorbij.
  Deel 75 van  de reeks "Wetenschappelijke Bibliotheek" (Natuur en Techniek).
  Een overzicht van veertig jaar Nederlands ruimteonderzoek.
  Zie ook in Digitaal Documentatiecentrum bij Siso 659.8, bij Dewey: 5 en bij Nederlandse basisclassificatie: 4

  Verhalend  
  Arcades Lectures.
  Aansluitende lectuurreeks bij het handboek Frans.
  Een reeks adaptaties van Franse romans van hedendaagse jeugdliteratuur tot de grote klassiekers
  Baby-foot, Sans famille I. Sans famille II. Le cri du hibou. Les enfants du capitaine Grant. Petite chronique d'avant l'été. Chantal et les autres.Les Misérables I: Fantine et Cosette. Les Misérables II: Cosette et Marius. Les Misérables III: Marius et Jean Valjean. Voyage d'une Parisienne à Lhassa. Des cornichons au chocolat. Le pont de la rivière Kwaï. Simon et l'enfant. Chiens perdus sans collier.
  Leraars die met Arcades of Eventail werken, kunnen via de website www.vanin.be/internetactuel actuele teksten downloaden die aansluiten bij de lessen Frans. Deze teksten uit kranten en tijdschriften zijn aangepast aan het Arcades- of Eventailniveau.

  Boektoppers.
  Derde jaar
  De geur van Melisse
  (Per Nilsson).
  Het gouden oog (Hans Hagen).
  De afscheidsbrief (Bobje Goudsmit).
  Vallen (Anne Provoost).
  De liftster (Theo Hoogstraaten). 
  De voorspelling (Evert Hartman).
  www.boektoppers.nl

  Anabasis. De tocht van de tienduizend.
  Xenofon, schrijver van dit werk, nam deel aan de tocht van Cyrus de Jongere met 10.000 man Griekse huurtroepen en een Perzische strijdmacht tegen diens broer Antaxerxes.  Na Cyrus' dood bracht hij als medeleider de "tienduizend" terug op een tocht door het binnenland van Klein-Azië naar Trapezus aan de Zwarte Zee en daarna langs de kust van Pergamum. Deze expeditie vanaf het vertrek uit Sardes tot de terugkeer in de omgeving van de Hellespont, heeft hij beschreven in de "Anabasis". Het documentatiecentrum bezit eveneens de eerste druk uit 1971.
  Zie ook in Digitaal Documentatiecentrum bij Siso 923.1, Klas-Gr 865.2 bij Dewey: 938 en 880  en bij Nederlandse basisclassificatie: 15.51

  Vrouwenstaking, vrouwenfeest, vrouwenpolitiek. Aristofanes.
  Vrije vertaling van drie vrouwenkomedies uit de Griekse oudheid door Hein L. Van Dolen. 
  Zie ook in Digitaal Documentatiecentrum bij Siso 923.1, Klas-Gr 865.2 bij Dewey: 880  en bij Nederlandse basisclassificatie: 18.43

  Dafnis en Chloë. Longos.
  Een nieuwe vertaling van het gekende verhaal en een essay over de diepere betekenislagen ervan door Marjon  van Es.
  Zie ook in Digitaal Documentatiecentrum bij Siso Klas-Gr 865.2 bij Dewey: 880  en bij Nederlandse basisclassificatie: 18.43

  Zeezicht (25 stuks).
  Claus schrijft een twintigtal nieuwe gedichten bij schilderijen en aquarellen van Jan Vanriet   www.literaal.be
  Zie ook in Digitaal Documentatiecentrum bij Siso 800 

  Kroonlijsters (5 pakketten).
  Nederlandse literatuur.
  Nooit meer slapen (Willem Frederik Hermans).
  Karakter (Ferdinand Bordewijk).
  Kaas (Willem Elsschot).
  De aanslag (Harry Mulisch).
  De avonden (Gerard Reve).
  De metsiers (Hugo Claus).
  Terug tot Ina Damman (Simon Vestdijk).
  De uitvreter, titaantjes, dichtertje, Mene Tekel (Nescio).
  Terug naar Oegstgeest (Jan Wolkers).
  Een vlucht regenwulpen (Maarten ’t Hart).

  Jonge lijsters (13 - 16 jaar) (5 pakketten).
  De roos en het zwijn
  (Anne Provoost).
  Wild vlees (Marita de Sterck).
  Ogen van tijgers (Tonke Dragt).
  Paniek (Carry Slee).
  Bloedgeld (Simone van der Vlugt).
  Gevangenis met een open deur (Jan Terlouw).

  Grote lijsters (16>jaar) (5 pakketten).
  Het zingend hart
  (Gerard Reve).
  De figuranten (Arnon Grunberg).
  Een hart van steen (Renate Dorrestein).
  Zilver (Adriian van Dis).
  De hemel van Hollywood (Leon de Winter).
  De elementen (Harry Mulisch).

  Interlijsters 16>jaar (5 pakketten).
  Vertaalde literatuur 
  Kapitein Corelli’s mandoline
  (Louis de Bernières).
  Trainspotting (Irvine Welsh).
  De voorlezer (Bernard Schlink).
  De sneeuwklas (Emmanuel Carrère).

  Filmklassiekers op DVD.
  Casablanca.
  Taxi driver.
  Easy rider.

  West side story.
  The Hollywood sign.

  Zie ook bij lezen en literatuur

  Tijdschriften      
  National Geographic.
  Nederlandstalige versie van het wereldbekende magazine met reportages uit alle hoeken van de wereld, aangevuld met fotografie.
  http://nationalgeographic.nl
  Vanaf januari 2003.
  Het documentatiecentrum beschikt over een archief van het Engelstalige magazine (jaargangen 1945 tot 1989). Op het webadres www.nationalgeographic.com/publications/explore.html kan je zoekwoorden ingeven en zo artikels terugvinden. Voor de jaren 80 en 90 is er de Cd-rom (5 schijfjes) met fulltext-artikels.  

  Vlaanderen.
  Een archief van het artistiek-literair tijdschrift Vlaanderen van nummer 91 t/m 273 (1967-1998). Elk nummer behandelt uitgebreid een thema of een aspect van het Vlaamse culturele leven. Een index van alle jaargangen vind je op de website http://users.pandora.be/gerdavanfleteren/vlaanderen/archief.htm

  Didactische publicaties  
  Digitaal Rijbewijs voor het onderwijs.
  Module 1   Basisbegrippen ICT
  Bondige inleiding tot het computergebeuren: hardware, software, systeemkast, beeldscherm, toetsenbord, randapparatuur, netwerken, ICT in het onderwijs, mogelijkheden van ICT-gebruik in de klas en opdrachten formuleren.
  Module 7   Internet
  Browsen, informatie verwerken, e-mail, outlook, internet in de klas.
  Via "Babbage for masters" kan je het digitaal rijbewijs voor het onderwijs halen.
  www.ieni.org/11.htm

  Cahiers voor Didactiek.
  14. Een visie op internationaal projectwerk.
  15. Testen en evalueren in het vreemdetalenonderwijs.
  16. Klasmanagement

  Van de Katholieke Universiteit Leuven - Academisch vormingsinstituut voor leraren (AVL)
  Een korte bespreking van de cahiers is te lezen op de website http://www.kuleuven.ac.be/avl.html
  onder "info - cahiers voor didactiek ".

  Video's  
  Transit.
  Upper-intermediate
  Video 1 and 2, going with the Teacher's Manual.

  Arcades 5.
  Extraits de films.

  Transparant 1.
  Godsdienst eerste jaar.

  startSEIn.
  Socio Economische initiatie

  Bio-Bits Onderbouw.   TeleacNOT
  Bouw en werking van het menselijk lichaam
  Blok 47 t/m 56
  Zwangerschap en geboorte, hart, aders, slagaders, de man, de vrouw, gehoor, stem.
  Blok 57 t/m 72
  Spijsvertering, huid, ademhaling, bloed, centrale zenuwstelsels, levensfase, prikkelverwerking, erfelijkheid, reuk, geraamte.

  Bio-Bits Bovenbouw.
  Blok 73 t/m 82
  De man, de vrouw, zwangerschap, veroudering, de huid, de hersenen, hersenontwikkeling, elektriciteit in het lichaam, hormonen, communicatie.

  Bij elke video hoort een handleiding. Op het webadres www.teleacnot.nl/sites/biobits/ vind je onlinelessen met begeleide zoekopdrachten als toepassing op de les.

  De Romeinen.   TeleacNOT
  Geschiedenis voor de eerste graad
  Het oude Rome, het Romeinse rijk, de Romeinen in Nederland.

  De oorsprong van de mens.
  Video van Richard E. Leakey : "The origin of human kind".
  Zie ook in
  Digitaal Documentatiecentrum bij Siso 599.1, bij Dewey:576 en bij Nederlandse basisclassificatie 42.21 en 42.85

  The human body.
  Reeks van de BBC over de menselijke levenscyclus.
  Zie ook in
  Digitaal Documentatiecentrum bij Siso 599.5, bij Dewey:611 en bij Nederlandse basisclassificatie 44.34

   

  Cd-roms  
  Arcades Interactif 3.
  Elektronische versie van het handboek Arcades 3.
  Op de webpagina Internet-actuel    www.vanin.be/internetactuel   biedt de uitgever actuele teksten aan die aangepast zijn aan een Arcades-niveau.

  Contact 3.
  An intermediate English course
  Teacher's CD.
  If you are interested in the topics studied in the book, you can find more information on the internet. For each unit the publisher has selected a number of interesting sites.
  Click Documentatie, Links, then Contact 3, choose a Unit and click on one of the links.

  Cd's  
  Arcades 4.
  Chansons
  Aansluitende cd bij het handboek Frans voor het 4de jaar.

  Arcades 4.
  Documents et execices
  Vier cd's die aansluiten bij het handboek Frans voor het 4de jaar.

  Arcades 5
  Chansons
  Aansluitende cd bij het handboek Frans voor het 5de jaar.

  Handleidingen voor de leraar  
  startSEIn.
  Socio Economische initiatie

  Van basis tot limiet 4 Meetkunde.
  Handleiding bij het handboek wiskunde (meetkunde) 4de jaar. 

  Handboeken  
  Van basis tot limiet 5. Analyse 1: reële functies (Leerweg 3/4).
  Van basis tot limiet 5. Analyse 1: reële functies (Leerweg 6/8).
  Van basis tot limiet 5. Analyse 2: differentiaalrekening A (Leerweg 6/8).
  Van basis tot limiet 5. Analyse 3: differentiaalrekening B (Leerweg 6/8).
  Van basis tot limiet 5. ICT practicumboek TI-83 (Plus).
  Beoordelingsexemplaren van het handboek Wiskunde voor het vijfde jaar.

  Brochures  
  Kerncijfers 2002 Statistisch overzicht van België.
  Informatie van het Nationaal Instituut voor de Statistiek. Op het web: 
  http://statbel.fgov.be/home_nl.htm