vandevelde
 1ste brief, 5 mei 2000

 2de brief, 8 mei 2000

  3de brief 10 mei 2000

  4de brief 11 mei 2000

  E-mail naar Jan VandeveldeCONTINENTAL TEVES VERKIEZINGEN 2000 A.D.
 
 

van onze correspondent.

"OP DONDERDAG 18 MEI 2000 WERDEN BIJ HET HIGH TECH-BEDRIJF CONTINENTAL TEVES, GENERAAL DE WITTELAAN 5, B-2800 MECHELEN, DE SOCIALE VERKIEZINGEN AFGESLOTEN.
DE SYNDICATEN HEBBEN DE VERKIEZING GEWONNEN MET 1 ZETEL VERLIES.
JAN VANDEVELDE HEEFT DE VERKIEZING VERLOREN MET 1 ZETEL WINST."

persagentschap Belgahaha.
VIER JAAR LANG MAG IK ACHTER MIJN NAAM SCHRIJVEN : VERKOZENE VOOR ONDERNEMINGSRAAD EN COMITE.
EN TOCH MAG IK VAN DE SYNDICATEN (BLAUW, ROOD, MAAR VOORAL GROEN) NIET ZETELEN.
IN DE STIJL VAN ONZE SYNDICALISTEN ZOU IK NU MOETEN BEGINNEN TE SNOTTEREN EN TE BLIJTEN DAT DE STUKKEN ERAF VLIEGEN. ER IS INDERDAAD REDEN VOOR.
MAAR DAT IS ECHT MIJN STIJL NIET. IK BEN DAARVOOR NOG NIET GENOEG SYNDICALIST.

DE SOBERE KIESCAMPAGNE IS BEPERKT GEBLEVEN TOT 4 EENVOUDIGE, GETYPTE BRIEVEN DIE WE HIERONDER, VOOR DE GEINTERESSEERDEN, NOG EENS ALLEMAAL AFDRUKKEN.

Jan Vandevelde, onderhoud
verkozene voor ondernemingsraad en comité

2 juni 2000.

 Terug naar de inleiding
 1ste brief
 2de brief
 3de brief
 4de brief
 

=============================================
Terug naar de inleiding.

1ste brief, 5 mei 2000.
 
 

AAN DE WERKNEMERS VAN CONTINENTAL TEVES, VAKBONDERS EN ANDEREN,
 

Sociale verkiezingen
Twee woorden die het moeilijk hebben om hun lading te dekken.

Hoe komt het dat in een model democratie zoals communistisch Rusland (vandaag ter ziele), Cuba , China of islamitisch heilstaten zoals Iran en Irak de machthebbers bij hun verkiezing zo goed scoren ? Daar bevestigt een stembusuitslag met 98% de legitimiteit van de regering. Kan het nog democratischer ?
Ja zeker, het kan veel democratischer : als de machthebbers ginder vrije oppositie zouden toestaan en als de machthebbers ook aan de oppositie zouden toestaan op te komen bij de verkiezing en als de machthebbers ook zouden toestaan dat de kiezer vrij zijn stem uitbrengt op de oppositie

En bij ons ?
Onze vakbonden mogen zonder rood worden in het rijtje gaan staan van dictators en ayatollahs.
Zij hebben in de Belgische wet laten opnemen dat zij en zij alleen de werknemer kunnen vertegenwoordigen. Alleen ACV, ABVV en ACLVB mogen een lijst indienen. Een onafhankelijke lijst is bij wet verboden. De vakbonden beslissen wie op de lijst mag. De vakbonden beslissen wie verkiesbaar is. De vakbonden kunnen een kandidaat weigeren en moeten zich daarvoor niet verantwoorden. 

We kunnen de verkiezingen maar beter niet sociaal noemen : het zijn syndicale verkiezingen, vakbondsverkiezingen op zijn vlaams.
Wat een interne vakbondsaangelegenheid is moet nochtans door de bedrijven georganiseerd worden. Dat is de Belgische wet. 
En deze hele kermis kost, volgens het VBO (verbond van Belgische ondernemingen), aan het bedrijfsleven vijf miljard franken. . Het ACV is gewoon verbaasd dat het VBO zoiets durft uitbrengen. Het ACV betwist deze cijfers niet maar stelt dat "financieel de kosten van deze hoogmis van sociaal-economische democratie beperkt blijven tot stoeltjesgeld." Het ACV moet het inderdaad niet zelf betalen.
Ik kan me ergeren aan de grenzeloze arrogantie en pretentie van onze vakbonden maar ik kan er ook niet naast kijken dat het VBO ondertussen toch maar het wettelijk monopolie van de vakbonden steunt.
Als het VBO de grote sponsor is van een werknemersvertegenwoordiging dan zouden ze wel eens een agendapunt mogen maken van een democratische vertegenwoordiging van alle werknemers.
Hallo directie van Continental Teves, leest ge ook mee ??

Verkiezingen
Bij Continenetal Teves staat het ACV ijzersterk en stelt het ABVV niet veel voor.
Maar kraaien pikken elkaar de ogen niet uit en de vakbonden doen dat ook niet. Die kruipen gewoon in één bed en geven de kiezer enkel een schijnkeuze. . Tussen wie ? Als ik ons Suzy en ons Madeleine samen zie dan heb ik nog nooit de indruk gehad dat daar twee verschillende strekkingen rondlopen. Dat zijn gewoon twee handen op een buik.

Ik sta op lijst nr. 2, ACLVB. Waarom ? De wet is duidelijk : alleen de drie monopolie-vakbonden mogen meedoen; een onafhankelijke lijst is verboden. Vooruit dan maar: Vanuit Belgiës kleinste monopolie - vakbond wil ik de eerste stap zetten naar een harde oppositie zoals die in een parlementaire democratie zou moeten werken (in België werkt het niet zo). ACV en ABVV beweren ons aller mening te vertegenwoordigen. Wel elke dag opnieuw zal ik op ons deel van de vakbondspanelen vragen stellen aan onze vertegenwoordigers en hen aanklagen waar zij ons schaamteloos voorliegen of onze belangen door het slijk halen. En de meerderheidsvakbonden zullen vier jaar lang niet het recht hebben deze brieven weg te nemen. 
De weg naar de oppositie is 90 stemmen lang.

Morgen proberen we iets concreter te zijn.

Jan Vandevelde, onderhoud.
5 mei 2000 

 Terug naar de inleiding
============================================

Terug naar de inleiding.

2de brief, 8 mei 2000.
 

AAN DE WERKNEMERS VAN CONTINENTAL TEVES, VAKBONDERS EN ANDEREN

DE VAKBONDEN MAKEN MISBRUIK VAN HUN
VOLMACHTEN EN KEREN ZICH TEGEN DE MENSEN DIE NOG WILLEN WERKEN.

Ik heb thuis een telefoon, maar van telefoonrekeningen
heb ik geen last. Die rekeningen worden rechtstreeks naar de bank gezonden. En die betaalt, zonder nog verder om mijn mening te vragen, want ik heb aan de bank een VOLMACHT gegeven om mijn rekeningen te betalen.

Die VOLMACHT kan zowel beëindigd worden door de bank als door mijzelf, maar over een verlenging beslis ik alleen en de volmachthouder, de bank, heeft daarin geen half woord inspraak.

En wat met onze vakbonden ?
Iedereen die gaat stemmen geeft met zijn stem uitdrukkelijk VOLMACHT aan de vakbonden om op te treden in naam van de stemmer voor een termijn die bij de stembusgang uitdrukkelijk afgesproken wordt en dat was vijf jaar geleden even uitdrukkelijk vier jaar.
Wat helemaal niet kan in een rechtstaat is dat de vakbonden bij hun VOLMACHT zomaar een jaartje hebben bijgelapt. Omdat hun dat goed uitkwam. 
Alleen de stemmer die met zijn stem de volmacht heeft gegeven kan met een nieuwe stem de volmacht verlengen. 
De vakbonden stellen zichzelf boven de rechtstaat.

Mijn bank moet zich houden aan zeer concrete afspraken (in mijn geval, alleen correct de rekeningen betalen van Telenet en niets anders). De vakbonden eigenen zich onbeperkte volmachten toe. Minstens 4 jaar zullen zij zich aan geen enkele afspraak met de kiezer moeten houden.
Ik lees ook de reclame van ACV en ABVV : wie op het ACV stemt kiest voor oplossingen en wie op het ABVV stemt zit altijd goed. Geen afspraken dus. Niets.
En 4 jaar lang zal de kiezer moeten zwijgen en geen ambetante vragen stellen : door zijn stem weg te geven heeft hij immers afstand gedaan van elk inspraakrecht. Hij heeft zijn VOLMACHT weggegeven. De volmacht bijvoorbeeld om den baas te koejoneren.
Herinner u de periode begin jaren negentig. Er werd toen op zaterdag gewerkt omdat Frankfurt tijdelijk meer ventielen nodig had dan de weekploeg aankon. En telkens weigerde de syndicale delegatie die overuren goed te keuren. En de mensen werkten op zaterdag. En Teves Mechelen moest miljoenen boetes betalen omdat onze vakbonden er elke keer de arbeidsinspectie bijhaalden.
Deden zij dat echt voor het welzijn van de werkende mens ?
Hallo Suzy en Madeleine, was dat niet uitsluitend uit wrok om een persoonlijk en kleinzielig conflict tussen de Storme en uzelf ?

Werknemers die toen bedrogen werden mogen nu afrekenen.

Buiten het onmiddellijk bedrijf gaan de vakbonden nog schaamtelozer om met hun VOLMACHTEN : in België maken de vakbonden de politiek.
Men kan zich in België geen tafel of tafeltje voorstellen waar beslissingen worden genomen die ons allemaal aanbelangen, of de vakbonden zijn erin gelukt er hun eigen stoel bij aan te schuiven.
In de bedrijven staken ze voor opslag en in de regering zorgen 
hun mannetjes en vrouwtjes ervoor dat die opslag wordt doorgesluisd naar de belastingen. 

In de bedrijven staan ze te roepen om vrije meningsuiting. Dat zal dan wel alleen om hun eigen mening gaan want in het parlement zijn ze erin gelukt om in België de perscensuur in te voeren.

Wat moeten wij van onze vakbonden geloven ?
Nemen we het ACV. Daar stellen ze vast dat als hun pree op is er nog een stuk maand te gaan is. Ik mag er niet veel compassie mee hebben want ze doen het zichzelf aan, maar ondertussen zijn we wel allemaal mee het slachtoffer van hun roversmentaliteit.

Reken even mee (loonberekening van Jan Vandevelde over 1999).

Teves betaalt : 706.526 bef aan mijzelf
549.396 bef aan de RSZ
351.258 bef aan bedrijfsvoorheffing.

De bedrijfsvoorheffing is maar een voorschot op de belastingen . Voor 1999 moet ik nog minimaal 41.000 bef opleggen maar als mijn bezwaar wordt verworpen is het 48.000 bef.
Hiermee stopt het bloeden niet. Op het oud kiekekot van mijn vader moet ik 150.000 bef leegstandbelasting betalen, elk jaar opnieuw. Deze smerige belasting hebben we te danken aan de regering-Dehaene die een typische vakbondsregering was. Op de rest moet ik 21% BTW betalen als ik het geld durf uitgeven. De balans is dan voorlopig 465.000 bef voor mij en 1.140.000 bef voor de staat 
Voor zo'n bijdrage verwacht ik een steengoede verzorging door de staat. Daar heb ik nog niets van gezien. Voor elke dienst van de staat moet ik opnieuw de volle pot betalen alsof er nog niets betaald is: van een nieuw paspoort, of de vuilkar tot het recht om gewoon de straat of het regenwater te mogen gebruiken.

Onder dwang van de vakbonden hebben de afgelopen regeringen een staatsschuld opgebouwd van 10.000 miljard bef. Dat is 5 miljoen per tewerkgestelde in de privé-sector. Ondertussen hebben ze ook de pensioenkassen tot op de bodem leeggeplunderd. Wie vandaag werkt bij Teves moet weten dat zijn eerste 350.000 bef belastingen volledig opgebruikt wordt aan interesten. Een goed deel daarvan gaat naar onze gepensioneerden die hun eigen kermis niet zelf wilden betalen en de factuur gewoon doorschoven naar de kinderen Vandaag draaien we op voor hun schuld, hun interesten en hun pensioen.

Werknemers van Continental Teves : als we met ons inkomen niet het einde van de maand halen loop dan niet de vakbonden achterna in hun holle retoriek dat den baas ne smeirlap is. Wij zijn al lang niet meer in 1830. Den baas heeft mijn loon altijd correct betaald maar door de roversmentaliteit van de vakbonden zie ik daar vandaag nog amper 25% van in mijn eigen handen terechtkomen.

Vroeger zei de baron tegen de pastoor : houd gij ze maar dom, dan zal ik ze wel arm houden.
Vandaag hebben we geen baronnen en pastoors meer, maar we hebben wel nog onze vakbonden en die zeggen bij zichzelf : wij houden ze dom, en ook arm.

Jan Vandevelde, onderhoud.
8 MEI 2000 
 
 

=============================================
Terug naar de inleiding.

3de brief, 10 mei 2000.
 

VAKBONDEN PRATEN ALTIJD MAAR OVER DEMOCRATIE MAAR ZE GEDRAGEN ZICH ANTI-DEMOCRATISCH.
VAKBONDEN ZIJN ANTI-VLAAMS.
 

Vakbonders gebruiken graag het woord democratie. Ik heb de indruk dat ze het woord misbruiken.
Op de eerste plaats heeft democratie niets te maken met de inhoud van een boodschap. Democratie is zelfs helemaal geen boodschap. Democratie is een manier om een beslissing te nemen in een afgelijnde groep mensen. Deze beslissing geldt dan binnen die hele groep en voor niemand daarbuiten.

Bekijken we volgend probleem: in de kantine moet een keuze gemaakt worden tussen tomatensoep of groentesoep.
Als we dit probleem politiek-democratisch aanpakken dan wordt er gestemd en alleen de soep van de meerderheid komt nog op tafel. In de politieke democratie trapt de meerderheid de minderheid plat.
We kunnen de zaken ook markt-democratisch aanpakken:
dan neemt ieder gewoon de soep van zijn eigen keuze en men gunt zijn gebuur een andere smaak. In een markt-democratie trapt de meerderheid de minderheid niet plat.
Ik ben gewonnen voor een marktdemocratie. 

En onze vakbonden ? Die dulden gewoon geen andere mening. Als ze echt de meerderheid vormen kunnen ze zichzelf nog politiek-democratisch noemen. Maar of ze echt die meerderheid vormen kunnen we niet controleren . De verkiezingen zijn immers niet vrij.

Onze vakbonders maken ambras tegen Oostenrijk. Amusant om te zien. Wat hun zwaar op de lever ligt is de uitslag van de verkiezing. De Oostenrijkers mogen van onze vakbonden niet vrij kiezen. 
Het beeld wordt wel hallucinant als we vaststellen dat onze vakbonders zelfs helemaal niet behoren tot de Oostenrijkse kiesgroep. En dat ze ook helemaal niet vallen onder de beslissingen van die groep. Ik kan met geen beter voorbeeld de vakbonden schetsen dan met dit Oostenrijks voorbeeld:
Vakbonden moeten niets weten van vrije mening en vrije verkiezingen. Verkiezingen worden maar geduld voor zover de uitslag op voorhand vast staat en ook in hun kraam past.

Binnen de bedrijven gaan de vakbonden rond als brave, edelmoedige mensen die er alleen zijn om ons te helpen.
Hier versieren ze hun volmachten om die buiten de bedrijfswereld tegen ons in te zetten. 
Zo moeten wij van de vakbonden binnen de sociale zekerheid jaarlijks 108 miljard Bef afdragen aan de Walen. Zomaar. Zonder tegenprestatie en zonder merci. Met ons belastinggeld is het nog erger gesteld en ook hier gebruiken de vakbonden hun volmachten tegen ons: hier bedraagt de diefstal al gauw het dubbele. 
Het vlaamse geld kan niet op. Vandaag nodigen de vakbonden de hele wereld uit om aan onze rijkgevulde tafel mee aan te schuiven. 
Weer wordt de tegenprestatie minimaal gehouden: men moet het Belgisch staatsburgerschap aanvragen. Geen probleem, dat wordt vandaag gratis uitgedeeld.
Onze Vlaamse samenleving moet vervangen worden door de multiculturele samenleving. 
Is dat zoiets als de stad Brussel ? Dan staan we er goed op : Brussel is vandaag verworden tot de meest vlaamsvijandige stad van België.

Ik begrijp gewoon niet wat de vakbonden bezielt. Hebben zij iets tegen de Vlamingen ?

Kritiek op deze ontwikkelingen is niet toegestaan. Zeer repressieve wetten zijn gestemd in het parlement en weer hebben onze vakbonden daaraan meegedaan.
De lijsten van ACV en ABVV staan vol met kandidaten. Ik vraag me af of die mensen deze ontwikkelingen opvolgen en daar in eer en geweten aan meewerken. Ik denk eerder aan een schrijnende kloof tussen de vakbondstop die voluit in de politiek gaat en daar beslissingen doordrukt en het voetvolk dat in de bedrijven de volmachten moet inzamelen.

De vakbonden treden naar de kiezer zonder programma.

Wie op het ABVV stemt zit altijd goed.
Wel daar geloof ik niets van. Onze Waalse landgenoten hebben er altijd op gestemd en Wallonië is vandaag een economisch kerkhof. Maar wat ze ginder tekort komen, komen ze gewoon bij ons halen. Dat is helemaal de roversmentaliteit van de vakbonden. Tussen ABVV en ACV is niet veel verschil: deze geldroof organiseren ze samen. Ze zouden er beter aan doen een fatsoenlijke Waalse economie te laten groeien die zichzelf bedruipt.
Het ABVV is ook de vakbond waar men niet eventjes maar een heel leven aan vast zit. Dat is waar. De staatsschuld heeft zijn aanvang genomen in de bodemloze putten van de Waalse ABVV-koolmijnen. Die staatsschuld bedraagt vandaag vijf miljoen per tewerkgestelde in de privé-sector en is nooit in één mensenleven nog terug te betalen.

Wie vandaag zijn woonhuis, zijn levenswerk ziet afgebroken worden door de socialisten (wat is daar in gods naam socialistisch aan ?) ,die zal ook wel zijn verder leven aan niets anders meer denken.

Het ACV kiest voor oplossingen. Ik hoop dat ze beter zijn dan een schuldenberg opstapelen van 10.000 miljard die dan schaamteloos wordt doorgeschoven naar een volgende generatie. Een generatie die niets heeft gekregen en toch moet betalen.
Altijd hebben ze gezegd dat er geen enkel probleem was met de schuld, want ze was zogezegd binnenlands.
En dan zet hun opperhoofd, Jean-Luc Dehaene, de totale schuld om van een binnenlandse lening in frank naar een buitenlandse lening in Euro. Wat gaat ons dat kosten ?

Ooit heb ik aan de wieg gestaan van een echte onderneming. Gelukkig stelt die niemand tewerk want als ik het ACV goed begrepen heb dan zou ik in dat geval mee verantwoordelijk zijn voor het fileprobleem.

Morgen wil ik enkele punten opsommen, waar ik wel kan achterstaan. Die punten vormen het kiesprogramma.
Eén punt geef ik hier al op, maar ik kom er morgen op terug: de
Liberale vakbond steunt als enige monopolie-vakbond de werknemersparticipatie in het bedrijf: daar sta ik 200 % achter.
 

Jan Vandevelde, onderhoud.
10 mei 2000.

 Terug naar de inleiding
=============================================

Terug naar de inleiding.

4de brief, 11 mei 2000.
 

AAN DE WERKNEMERS VAN CONTINENTAL TEVES, VAKBONDERS EN ANDEREN,
 

Mijn laatste brief.
 

Voor mij zijn onze vakbonden verkeerd bezig. Zij moeten serieus worden bijgestuurd.

Ik ga voor een 4 jaar lange harde oppositie, naar parlementair gebruik.
Hard maar eerlijk; en als iets goed is, dan zullen we ook zeggen dat het goed is.
De vakbonden zijn de regering. Ik speel de oppositie. De oppositie stelt vragen aan de regering over haar beleid en over alle zaken waarvoor zij bij wet bevoegd is. De gewone burger-stemmer heeft niet het recht zelf rechtstreeks een vraag te stellen. Dat voorrecht is voor de verkozenen. Is het een ambetante vraag, dan zal natuurlijk geen enkele verkozene van de regerende meerderheid de vraag willen stellen. Wel, dan zal de oppositie dat wel doen. Ik reken op de nodige hulp.
In het parlement moet de regering antwoorden binnen de wettelijke termijn en als ze dat niet doet is het ook goed (ja, zo zit de politiek in een in België). In heel de vakbondswetgeving is echter nergens iets terug te vinden over een oppositie. Ik kan dus onmogelijk oppositie zijn. Ik kan wel oppositie spelen. En de vragen die ik stel zijn open brieven die worden opgehangen op het voorbehouden stuk op het vakbondspaneel. Niet meer dan één vraag per maand
De regerende meerderheid kan spijtig genoeg niet verplicht worden om te antwoorden.

Veel beleid kan van een oppositie niet uitgaan maar voor het tweede punt wil ik jaren blijven pleiten:
De werknemersparticipatie in het bedrijf.
Dit betekent dat de mogelijkheid geboden wordt aan het personeel om mede-eigenaar te worden van ons bedrijf: de groep Continental Teves. Als mede-eigenaar heeft het personeel dan ook recht op een evenredig deel van de winst. In België is het stelsel zo goed als onbestaande. Colruyt en Agfa-Gevaert zijn er schaarse voorbeelden van. De kleine liberale vakbond ACLVB maakt er een programmapunt van terwijl de andere twee bonden er van gruwelen. 
Vanwaar dat verschil ? De grote vakbonden hebben zich nog altijd niet verzoend met het einde van de klassenstrijd : voor ACV en ABVV is de fabrieksbaas nog altijd de grote vijand, de duivel die zijn werkvolk 80 uren per week doet zwoegen voor een droge boterham. Met een werknemersparticipatie hebben werknemers alle belang bij een goed draaiend bedrijf. Zoiets staat volledig haaks op hun klassenstrijd.
Het is een ingewikkeld onderwerp dat meer uitleg vraagt. Die uitleg volgt later nog wel.

De stemming.
Ik ben geïnteresseerd in naamstemmen, geen lijststemmen.
De mandaten worden verdeeld volgens de geldig uitgebrachte stemmen. Wie mag stemmen voor de arbeiderslijst steunt de oppositie met een naamstem op Jan Vandevelde. Wie door het kiesstelsel niet mag stemmen op de arbeiderslijst kan de oppositie toch steunen door ongeldig of gewoon niet te stemmen.
Deelname aan de stemming is niet verplicht.
 

Jan Vandevelde, onderhoud.
11 mei 2000 
 

============================================
 Terug naar de inleiding

|

e-mail: jan.vandevelde@TreeWay.zzn.com