CASIER JAN    PUBLICITEIT

Monumenten en Landschappen     De  Volkstuin

 MAALSESTEENWEG   73  ,   8310    SINT-KRUIS  ( BRUGGE )

 Tel : 050/362589               Fax :050/373364          mailto:jancasier.brugge@telenet.be  

  Op toetsenbord F11 indrukken voor een beter overzicht op scherm 

                                                                                     

                                                

M & L  is het tijdschrift  dat  de restauratie  van  gebouwen en monumenten 

behandelt .Het richt zich op de eerste plaats naar de  architecten die gespecialiseerd  

    zijn in de restauratie van gebouwen en monumenten,   naar de aannemers van restauratiewerken 

en  naar de verantwoordelijken voor  restauratiewerken  bij  de  technische diensten

 van  de  steden en de gemeenten.   

Meer over het tijdschrift op :      Monumenten en Landschappen

 

      De Volkstuin   is   het  ledenblad   van  het   Verbond  voor  Volkstuinen 

       dat in alle  Vlaamse provincies  van het  Vlaamse landsgedeelte  haar  afdelingen  

         heeft . Telkens  bij  het  verschijnen  wordt   de   Volkstuin naar  28000   lezers   verstuurd . 

       De lezers van  de  Volkstuin  zijn  tuinliefhebbers in  hart en nieren en  zijn  van 

    's morgens  vroeg   tot  's avonds  laat  met  hun tuin  begaan .

Meer over het tijdschrift op :       De Volkstuin