ACTUELE SAMENVATTINGEN

 

 

Deze site is niet meer geactualiseerd sedert: 15/07/2009 12:14:44

 

De inhoud van deze site garandeert geen perfecte interpretatie van de bestaande wetgeving.

 

Ocmw-decreet

 

 

Woonzorgdecreet

Goedgekeurde uitvoeringsbesluiten

Ontwerpen uitvoeringsbesluiten

 

Lokaal dienstencentrum

Regionaal dienstencentrum

 

Serviceflats

 

Rusthuizen

RVT

 

Kwaliteit: procedures RH en SF/organogram

 

Dagverzorgingscentrum

 

Kortverblijf

 

Vipa

 

RIZIV

 

3de protocolakkoord

 

Zorgkundigen

 

overheidsopdrachten

 

FAQ-lijst Vlaamse gemeenschap

Juriwel Ė overzicht regelgeving ouderenzorg

 

Programmatiecijfers: per soort woonvorm

 

Legionellabesluit

 

Wet patiŽntenrechten (22/08/2002)