50 jaar Schooltoneel!
Wij zijn verhuisd! Onze webruimte hier werd te klein. Vandaar dat wij de hele toneelsite hebben verplaatst naar:

www.leerlingentoneel.be

be