JAPANSE MEEUWEN                                                                                          The Belgian Bengalese site                                                                                                  copyright ©Edwin Gilson  
ARTIKELS
 

JAPANSE MEEUWEN administratie.

Net zoals bij andere vogelsoorten is bij de kweek van Japanse Meeuwen een goede administratie een noodzaak.

De meeste liefhebbers hebben al een eigen administratie; dit artikel is gemaakt voor de beginnende liefhebber of de liefhebber die niet echt tevreden is met zijn huidige administratie. Het is echter maar een voorbeeld en talrijke variaties hierop zijn mogelijk.

Laten we vooraf aan beginnen. We maken in EXCEL op A4 formaat 3 bladen:

overjarige kweekvogels: hier vullen we de kweekvogels in die we ter beschikking hebben.


- ringnummer
- kooinummer: hier vullen we het kooinummer in  waar de vogels vorig jaar in gekweekt hebben.
- soort: als we alleen Japanse Meeuwen kweken kan deze kolom vervallen
- kleur: handig is hiervoor afkortingen te gebruiken
- M/P: man of pop
- opmerkingen: ook hiervoor gebruiken we afkortingen.

Worden nadien vogels hiervan verkocht dan kan dit ingevuld worden in de kolom opmerkingen met VK of de prijs.

Beginnen we met een nieuwe vogeladministratie dan kunnen we hier ook de jongen opschrijven die we voor de kweek geselecteerd hebben.

Deze lijst geeft een overzicht van alle vogels die we voor de kweek ter beschikking hebben. Aan de hand van het kooinummer kunnen we ook zien welke vogels met elkaar verwant zijn en van welke koppels we de beste
en dus ook de meeste jongen aangehouden hebben.

 

 

 

 

 

 

Als we onze kweekkoppels hebben samengesteld dan kunnen we de kweekfiches invullen.

 

KweekFiche: per koppel wordt een kweekfiche gemaakt waarin alle gegevens i.v.m. de kweek zullen genoteerd worden:

- Kooinummer: bvb. 1A, wordt dit koppel later vervangen door een andere combinatie dan wordt dit 1B
Datum: de datum waarop het koppel wordt samengesteld
- verder wordt de soort, het geslacht en eventueel opmerkingen ingevuld.

- gelegd: de dag van het eerste ei is gelegd
- aantal: aantal eieren
- bevrucht: aantal bevruchte eieren
- geboren: de datum van het kippen
(niet noodzakelijk)
- ringnummer
- kleur
- geslacht: dit vullen we in zodra dit bekend is (deze kolom is niet noodzakelijk we kunnen dit ook invullen op de lijst van de jongen [zie verder])
- opmerkingen

Is de eerste ronde gedaan en begint de tweede dan beginnen we  op dezelfde kweekfiche terug opnieuw met het invullen van de datum van het eerste ei, enz ....

De kweekfiche geeft ons op een overzichtelijke manier de kweekresultaten weer van een kweekkoppel.

Eénmaal een jong geringd dat vullen we dit ook in op de lijst Jongen.

 

JONGEN: Hier vullen we alle gegevens in van de jongen die we gekweekt hebben.

- ringnummer: gebruiken we ringen van verschillende federaties dan moeten we een tweede blad maken
- kooi: hier vullen we het kooinummer van de oudervogels in;
zo kunnen we snel zien welke vogels direct verwant met elkaar zijn
- soort (facultatief)
- kleur
- M/P: man of pop
- houden: Hier kunnen we H invullen als we de vogel houden en VK of de prijs als we de vogel verkocht hebben

Kunnen we een jong niet meer met een vaste voetring ringen dan kan het ringnummer en de kleur vast de open voetring in het onderste gedeelte van de lijst genoteerd worden.

De lijst jongen geeft ons een overzicht van de gekweekte jongen.

Hebben we de jongen geselecteerd dan kunnen we ook snel zien welke koppels de beste jongen gegeven hebben.

 

 


 

 

 

De bladen kunnen we in een A4 ringenmap plaatsen. Zo hebben we steeds onze administratie bij de hand.

 

Bij de aanvang van volgend kweekseizoen nemen we de bladen van de overjarige kweekvogels en van de jongen terhand.

We zien onmiddellijk welke vogels nog in ons bezit zijn en of ze direct verwant zijn.
Wil men verder de afstamming of verwantschap nakijken dan nemen we de bladen van de vorige jaren erbij.

Zoals reeds gezegd is dit maar een voorbeeld.

Geïnteresseerden  kunnen hiervan bij de webmaster  een exemplaar bekomen in PDF- of Excel-formaat.