JAPANSE MEEUWEN                                                                                          The Belgian Bengalese site                                                                                                  copyright İEdwin Gilson  
ARTIKELS
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KWEEK EN VERERVING VAN DE JAPANSE MEEUWEN

DE GRIJSSERIE

 De grijsserie bestaat uit:

- ZWARTGRIJS:

maximaal zwartbruin eumelaninebezit

roodbruin pheamelaninebezit  afwezig

- MOKKAGRIJS:

gereduceerd zwartbruin eumelanine bezit

roodbruin pheomelaninebezit afwezig

- ROODGRIJS:

bruin eumelaninebezit

roodbruin pheomelaninebezit afwezig

                                   

 

 
 

De grijsfactor is een pheomelanine belettende factor. Grijs is een mutatie. Mutatiecombinaties met vogels uit de bruinserie zijn mogelijk.

Vogels van de bruinserie vererven dominant t.o.v. de grijsserie. De split­vogels uit deze combinatie zullen minder pheomelanine vertonen..

Indien men vogels uit de grijsserie wil kweken is het aangeprezen ook een goede stam van de equivalente vogels in de bruinbeserie be- zitten.
Zolang de kwaliteit van de grijsserie niet even goed is als deze van de bruinserie kan men steeds op deze laatste terugvallen. Bovendien kunnen die ook goed van pas komen door inbreng van ander bloed.

De grijze moet een koude kleur hebben. Vaak zien we nog een bruine waas op de bevedering en dit vooral in de vleugelpennen. Dit is te wijten aan het nog aanwezig zijn van bruin eumelanine. Toch stellen we ook vast dat de grijzen het best van kleur zijn vlak na de rui.Het fenomeen doet zich immers voor dat na enige maanden (onder invloed van het licht of zonnestralen?) de kleur wat afgeschenen en bruiner wordt. Een zuivere kleur kunnen we enkel bekomen door selectie.

Typische fouten bij de zwart- en mokkagrijze:

- bruine waas (valt vooral op bij mokkagrijs )

- te lichte of geparelde wangen

- geloverde borst

- opgebleekte slagpennen
- te lichte pootkleur
- tweekleurige en/of blauwgrijze bovensnavel.

Bij de roodgrijze werken twee factoren in: de grijsfactor die een roodbruin pheomelaninebelettende factor is, en de roodbruinfactor die een zwartbruin eumelanine belettende factor is. De roodgrijze is dus een mutatiecombinatie; het resterende pigment is bruin eumelanine.

Algemene typische fouten bij de roodgrijze:
- vlekkerige kleur
- donker afgetekend masker
- te lichte of geparelde wangen
- onduidelijke visgraattekening
- geloverde borst
- donkergrijze, tweekleurige en/of blauwgrijze bovensnavel

Roodgrijs vererft recessief t.o.v. roodbruin en grijs. De splitvogels uit deze combinatie zullen over het algemeen meer bruin melanine vertonen en hieraan te herkennen zijn.

 

 

ZWARTGRIJS

maximaal eumelaninebezit
pheomelaninebezit afwezig

kleuromschrijving zwarTGRIJS


 

Zwartgrijs is de mutatiecombinatie van grijs met zwartbruin waarbij door inwerking van de grijsfactor het roodbruin pheomelanine verdwenen is. 
De
zwartgrijze Japanse Meeuw is een contrastrijk getekende vogel waarbij de grauwwitte ondergrond van het onderlijf en de grauwwitte nerftekening sterk contrasteert met de egale (diep) zwartgrijze basiskleur.

De eerste  grijze volkleur Japanse Meeuwen zijn ontstaan begin de jaren '80 en waren veel lichter van kleur. Door selectie op kleur zijn de zwartbruine  ontstaan.

DE BESTE COMBINATIE IS ZWARTGRIJS X ZWARTGRIJS

ZWARTGRIJS x ZWARTGRIJS g//g, r+//r+ x g//g, r+//r+ 
100% ZWARTGRIJS                                      g//g, r+//r+

ALTERNATIEF

Indien men de kwaliteit van de zwartgrijze wil verbeteren door inbreng van vogels uit de bruin serie kan  men  alleen terugvallen op de zwartbruine.

ZWARTGRIJS x ZWARTBRUIN g//g, r+//r+ x g+//g+, r+//r+ 
100% ZWARTBRUIN/ZWARTGRIJS                                      g+//g, r+//r+

De jongen hieruit kan men dan terug koppelen aan een zwartgrijze.

ZWARTGRIJS x ZWARTBRUIN/ZWARTGRIJS g//g, r+//r+ x g+//g, r+//r+ 
50% ZWARTGRIJS
50% ZWARTBRUIN/ZWARTGRIJS
g//g, r+//r+
g+//g, r+//r+

Zwartgrijze hebben over het algemeen een goede nerftekening. Bij deze kleurslag moet vooral aandacht geschonken worden op de kleurdiepte.

 

MOKKAGRIJS

 

 

Mokkagrijs is de mutatiecombinatie van grijs met mokkabruin waarbij door inwerking van de gr ijsfactor het roodbruin  pheomelanine verdwenen is.

Net zoals mokkabruin is mokkagrijs een variabele kleurslag en is de kleur dus moeilijk vast te leggen. 

Uit een koppel mokkagrijze met de ideale kleur kunnen we jongen bekomen met een variabele kleurslag; de ene wat donkerder dan de andere, de ene wat warmer dan de andere. Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met het genotype (de verborgen eigenschappen). Indien men jarenlang werkt aan de opbouw van een stam mokkabruine zal men de variatiebreedte in de kleur van de jongen kunnen beperken.

DE BESTE COMBINATIE IS MOKKAGRIJS X MOKKAGRIJS.

MOKKAGRIJS x MOKKAGRIJS g//g, rm//rm x g//g, rm//rm
100%   MOKKAGRIJS                            g//g, rm//rm 

ALTERNATIEF

Indien men de kwaliteit van de mokkagrijze wil verbeteren door inbreng van vogels uit de bruin serie kan  men  alleen terugvallen op de mokkabruine. Bij voorkeur gebruikt men hiervoor een koude mokkabruine (met weinig pheomelanine). Men moet er wel rekening houden dat de mokkabruine ook bruin melanine in zich kan hebben, dit is niet te zien, maar kan er wel voor zorgen dat men deze bruine waas (meest zichtbaar in de vleugels) zal inkweken in de mokkagrijze. het is om deze redenen ook ten stelligste af te raden roodgrijs in de stam mokkagrijze in te kweken.

 

MOKKAGRIJS x MOKKABRUIN/MOKKAGRIJS g//g, rm//rm x g+//g, rm//rm
50% MOKKAGRIJS
50% MOKKABRUIN/MOKKAGRIJS
g//g, rm//rm
g+//g, rm//rm

 

ROODGRIJS


 

 

 

 

Bij de roodgrijze Japanse Meeuw is  het bruin melanine zichtbaar geworden. De ideale kleur kan omschreven worden als beigegrijs en houdt het midden tussen beige en grijs.

De roodgrijze is ongeveer tezelfdertijd bij verschillende kwekers ontstaan. Dit kan verklaard worden  uit onderstaande:
 

ZWARTGRIJS x ROODBRUIN g//g,r+//r+ x g+//g+,r//r
100% ZWARTBRUIN/GRIJS, ROODBRUIN en ROODGRIJS                           g+//g,r+//r

Koppelen we jongen uit dezelfde combinatie onderling dan krijgen we het volgende:

ZWARTBRUIN/GRIJS, ROODBRUIN en ROODGRIJS x ZWARTBRUIN/GRIJS, ROODBRUIN en ROODGRIJS g+//g,r+//r x g+//g,r+//r
6.25% ZWARTBRUIN g+//g+, r+//r+
12.5% ZWARTBRUIN/ROODBRUIN g+//g+, r+//r
12.5% ZWARTBRUIN/GRIJS g+//g, r+//r+
25% ZWARTBRUIN/GRIJS,ROODBRUIN en ROODGRIJS g+//g,r+//r
6.25% ROODBRUIN g+//g+,r//r
12.5% ROODBRUIN/ ROODGRIJS g+//g,r//r
6.25% ZWARTGRIJS g//g, r+//r+
12.5% ZWARTGRIJS/ ROODGRIJS g//g, r+//r
6.25% ROODGRIJS g//g, r//r


Roodgrijze met een bijna blanke bovensnavel zijn in de kweek waardevol; deze kunnen gecombineerd worden met een vogel met een (iets) te donkere snavel.

DE BESTE COMBINATIE IS ROODGRIJS X ROODGRIJS.

ROODGRIJS x ROODGRIJS g//g, r//r x g//g, r//r
100%   ROODGRIJS                             g//g, r//r

ALTERNATIEF

Indien men de kwaliteit van de roodgrijze wil verbeteren door inbreng van vogels van een andere kleurslag kan men alleen terugvallen op de roodbruine en in mindere mate de grijze. We kiezen hier de vogels uit met een normaal bruin melaninebezit:
 

roodgrijs x ROODBRUIN g//g, r//r x g+//g+, r//r
100% ROODBRUIN/ ROODGRIJS                       g+//g, r//r

Hiervoor kiest men een egale roodbruine met een goede snavelkleur.


De jongen hieruit kan men dan terug koppelen aan een roodbruine.

 ROODGRIJS x roodBRUIN/ROODGRIJS g//g, r//r x  g+//g, r//r
50% ROODGRIJS
50% ROODBRUIN/
ROODGRIJS
g//g, r//r
g/+//g, r//r


 

 

 

 

 bruin eumelaninebezit
 pheomelaninebezit afwezig

KLEUROMSCHRIJVING ROODGRIJS

gereduceerd eumelaninebezit
 pheomelaninebezit afwezig

KLEUROMSCHRIJVING MOKKAGRIJS