JAPANSE MEEUWEN                                                                                          The Belgian Bengalese site                                                                                                  copyright İEdwin Gilson  
ARTIKELS
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KWEEK EN VERERVING VAN DE JAPANSE MEEUWEN

DE PASTELSERIE

 De grijsserie bestaat uit:

- PASTEL MOKKABRUIN

- PASTEL ROODBRUIN

-PASTEL MOKKAGRIJS

-PASTEL ROODGRIJS

                                   

 
 

De pastelfactor is een reductiefactor die zowel de vorming van het eumelanine als het pheomelanine aantast. Deze reductie moet ongeveer 50% bedragen.

De pastelfactor is een mutatie en vererft recessief. De pastelfactor is te combineren met alle kleurslagen maar niet alle mutatiecombinaties zijn gewenst.

De  (roodbruine) cremevleugel was de eerste verschijningsvorm van de pastel. Door het inkweken van volkleuren is de pastel, zoals we die nu kennen, ontstaan. Bij de pastellen streven we naar egale vogels.
 
Bij de pastellen zijn de poppen over het algemeen beter doorgekleurd (egaler) op de vleugels, dan de mannen.

 Bij de kweek van pastel is het belangrijk te beschikken over goede volkleurvogels. Deze kunnen o.a.gebruikt worden om de visgraattekening en de bevedering te verbeteren.  Pastellen hebben soms een brosse bevedering met afgebroken vleugel- en/of staartpennen tot gevolg.

Typische fouten bij de pastellen:

- vlekkerige kleur

- onduidelijke visgraattekening

- te lichte vleugels en/of vleugelpennen
- tweekleurige en/of blauwgrijze bovensnavel.

Een te licht vleugeldek is bij de pastellen een veel voorkomende fout. Wil men goede pastellen (en/of bleekvleugels)  kweken dan moeten deze kleurslagen gescheiden gehouden blijven. Na jarenlang pastel met pastel gecombineerd te hebben kan de visgraattekening erop achteruitgaan en kan de kleur te licht worden. De terugkoppeling van de pastel met de basiskleur is hier de oplossing.

pastel mokkabruin

mokkabruin met    
gereduceerd eumelaninebezit
gereduceerd pheomelaninebezit
KLEUROMSCHRIJVING
PASTEL MOKKAbruin


Bij de pastel mokkabruine Japanse Meeuw wordt het pheomelanine en het eumelanine van de mokkabruine door de pastelfactor gereduceerd.

Bij de pastel mokkabruine is de kop, het masker, de broek en de staart iets donkerder dan de lichaamskleur.

Net zoals de mokkabruine is de pastel mokkabruin een zeer variabele kleurslag; enerzijds is er een variatiebreedte in het pheomelanine en het eumelanine, anderzijds in de graad van opbleking door de pastelfactor.

Ook uit een goed koppel pastel mokkabruin jongen komen met een variabele kleur heeft waarschijnlijk te maken met het genotype (de verborgen eigenschappen).Indien men jarenlang werkt aan de opbouw van een stam pastel mokkabruin zal men de variatiebreedte in de kleur van de jongen kunnen beperken.DE BESTE RESULTATEN BIJ PASTEL MOKKABRUIN BEKOMT MEN ALS MEN EEN IDEAAL GEKLEURDE OF EEN lETS TE DONKERE VOGEL AAN EEN lETS TE LlCHTE VOGEL KOPPELT.

Alleen als de pastel mokkabruine te donker is kan men een pastel roodbruine in de lijn inbrengen. Deze vogel moet uit de mokkabruine voortkomen, mag niet te warm van kleur zijn en heeft bij voorkeur een donkere bovensnavel. Pastel roodbruinen met een goede (beigekleurige) bovensnavel zouden bij de pastel mokkabruine voor tweekleurige snavels kunnen zorgen. Een roodbruine inbrengen heeft helemaal geen zin omdat de kleur van de pastel mokkabruine te warm zal worden en de kans op een tweekleurige bovensnavel toeneemt.

A!s de mokkabruine te licht van kleur wordt of de tekening te vaag kan men een goede mokkabruine in de lijn inbrengen.

DE BESTE COMBINATIE is PASTEL MOKKABRUIN X PASTEL MOKKABRUIN
 

pastel mokkabruin x pastel mokkabruin p//p, rm//rm x p//p,rm//rm
100%  pastel mokkabruin                                  p//p, rm//rm


ALTERNATIEF IN GEVAL DE STAM PASTEL MOKKABRUIN TE DONKER WORDT:

pastel mokkabruin x pastel ROODbruin p//p, rm//rm x    p//p, r//r
100%  pastel mokkabruin/ ROODbruin p//p, rm//r
Dit op voorwaarde dat de pastel roodbruine uit de (pastel) mokkabruin-kweek komt.
 

pastel mokkabruin/ ROODbruin  x pastel mokkabruin p//p, rm//r x  p//p, rm//rm
50%  pastel mokkabruin p//p, rm//rm
50%  pastel mokkabruin/ ROODbruin p//p, rm//r
Welke van deze jongen split roodbruin is kunnen we meestal moeilijk zien.
 

pastel mokkabruin/ ROODbruin  x pastel mokkabruin/ ROODbruin p//p, rm//r x  p//p, rm//r
25%  pastel mokkabruin p//p, rm//rm
50%  pastel mokkabruin/ ROODbruin p//p, rm//r
25%  pastel  ROODbruin p//p, r//r
De pastel roodbruinen uit de laatste combinatie zijn bruikbaar voor de pastel mokkabruin kweek.

 

ALTERNATIEF IN GEVAL DE STAM PASTEL MOKKABRUIN TE LICHT WORDT:
 

pastel mokkabruin  x mokkabruin p//p, rm//rm x  p+//p+, rm//rm
100%   mokkabruin/pastel p+//p, rm//rm

 

mokkabruin/pastel x pastel mokkabruin p+//p, rm//rm x  p//p, rm//rm
50%  PASTEL mokkabruin p//p, rm//rm
50%  mokkabruin/pastel p+//p, rm//rm
Welke van de mokkabruine jongen split pastel zullen zijn zal niet altijd duidelijk te zien zijn.
 
mokkabruin/pastel x mokkabruin/pastel p+//p, rm//rm x  p+//p, rm//rm
50%  PASTEL mokkabruin p//p, rm//rm
25%   mokkabruin/pastel p+//p, rm//rm
25%   mokkabruin p+//p+, rm//rm
Welke van de mokkabruine jongen split pastel zullen zijn zal niet altijd duidelijk te zien zijn.

 

pastel roodbruin

roodbruin met    
gereduceerd pheomelaninebezit
KLEUROMSCHRIJVING
PASTEL roodbruin

Bij de pastel roodbruine Japanse Meeuw wordt het pheomelanine van de roodbruine door de pastelfactor gereduceerd.

Net zoals bij de roodbruine kan bij de pastel roodbruine de bevedering (pennen breken gemakkelijk) problemen geven. De vruchtbaarheid stelt over het algemeen geen problemen.

Om de kwaliteit van de bevedering te verbeteren bracht het inkweken van de pastel mokkabruine geen echte oplossing, de kleur werd te koud, de staart te donker en de snavel blauw. De beste resultaten verkrijgt men door de inbreng van de pastel roodgrijze met een goede snavelkleur. Het eerste jaar krijgt men (pastel) roodbruine jongen die alleen op kleur voor verbetering vatbaar zijn.

Pastel roodbruine met een bijna blanke bovensnavel zijn in de kweek waardevol; deze kunnen gecombineerd worden met een vogel met een (iets) te donkere snavel.

DE BESTE COMBINATIE IS PASTEL ROODBRUIN X PASTEL ROODBRUIN.
 

pastel roodbruin x pastel roodbruin p//p, r//r x p//p,r//r
100%  pastel mokkabruin                                  p//p, rm//rm

ALTERNATIEF IN GEVAL DE STAM PASTEL MOKKABRUIN TE DONKER WORDT:

pastel roodbruin x ROODbruin p//p, r//r x    p+//p+, r//r
100%  roodbruin/ pastel p+//p, r//r
 

pastel roodbruin  x roodbruin/pastel p//p, r//r x p+//p, r//r
50%  pastel roodbruin p//p, r//r
50%  roodbruin/ pastel p+//p, r//r

 

ANDER ALTERNATIEF:

pastel roodbruin x pastel roodgrijs p//p,g+//g+, r//r x p//p,g//g, r//r
100%  pastel roodbruin/roodgrijs p//p,g+//g, r//r
 

pastel roodbruin  x  pastel roodbruin/roodgrijs p//p,g+//g+, r//r x p//p,g+//g, r//r
50%  pastel roodbruin p//p,g+//g+, r//r
50%  pastel roodbruin/roodgrijs p//p,g+//g, r//r
De vogels die split zijn voor roodgrijs zijn over het algemeen iets fletser en bruiner van kleur.

 

pastel mokkagrijs

mokkagrijs met    
gereduceerd eumelaninebezit
KLEUROMSCHRIJVING
PASTEL MOKKAgrijs

Bij de pastel mokkagrijze Japanse Meeuw wordt het eumelanine van de mokkagrijze door de pastelfactor gereduceerd.

DE BESTE COMBINATIE IS PASTEL MOKKAGRIJS X PASTEL MOKKAGRlJS.

Alleen als de pastel mokkagrijze te donker is kan men een pastel roodbruine in de lijn inbrengen. Deze vogel mag niet te warm van kleur zijn en een blauwe snavelkleur is gewenst. Pastel roodbruine met een goede (beigekleurige) bovensnavel zouden bij de pastel mokkagrijze voor tweekleurige snavels kunnen zorgen. Als de pastel mokkagrijze te licht van kleur of de tekening te vaag wordt, kan men een goede mokkagrijze in de lijn inbrengen.

 

 

pastel mokkagrijs x pastel mokkagrijs p//p,g//g, rm//rm x p//p,g//g,rm//rm
100%  pastel mokkagrijs                                p//p,g//g, rm//rm

ALTERNATIEF IN GEVAL DE STAM PASTEL MOKKAGRIJS TE LICHT WORDT:

pastel mokkaGRIJS  x mokkaGRIJS p//p,g//g, rm//rm x  p+//p+,g//g, rm//rm
100%   mokkaGRIJS/pastel p+//p,g//g, rm//rm

 

mokkaGRIJS/pastel x pastel mokkaGRIJS p+//p,g//g, rm//rm x  p//p,g//g,rm//rm
50%  PASTEL mokkaGRIJS p//p,g//g,rm//rm
50%  mokkaGRIJS/pastel p+//p,g//g, rm//rm

ALTERNATIEF IN GEVAL DE STAM PASTEL MOKKAGRIJS TE DONKER WORDT:

pastel mokkagrijs x pastel ROODbruin p//p,g//g, rm//rm x  p//p,g+//g,+ r//r
100%  pastel mokkabruin/ grijs en ROODbruin p//p,g+//g, rm//r
 
pastel mokkabruin/ grijs en ROODbruin  x pastel mokkagrijs p//p,g+//g, rm//r x  p//p,g//g,rm//rm
25%  pastel mokkabruin/grijs p//p,g+//g, rm//rm
25%  pastel mokkabruin/ grijs en ROODbruin p//p,g+//g, rm//r
25%  pastel mokkabruin p//p,g//g, rm//rm
25%  pastel mokkabruin/ ROODgrijs p//p,g//g, rm//r
Welke van deze jongen split roodgrijs is kunnen we meestal moeilijk zien.
 

pastel mokkagrijs/ ROODbruin  x pastel mokkabruin/ ROODgrijs p//p, rm//r x  p//p, rm//r
25%  pastel mokkabruin p//p, rm//rm
50%  pastel mokkabruin/ ROODbruin p//p, rm//r
25%  pastel  ROODbruin p//p, r//r

Men kan ook een pastel roodgrijze nemen i.p.v. een pastel roodbruine

 

pastel roodgrijs

roodgrijs met    
gereduceerd bruin eumelaninebezit
KLEUROMSCHRIJVING
PASTEL roodgrijs

Bij de pastel roodgrijze Japanse Meeuw wordt het bruin melanine van de roodgrijze door de pastelfactor gereduceerd.

 DE BESTE COMBINATIE IS PASTEL ROODGRIJS X PASTEL ROODGRIJS.

Alleen als de pastel roodgrijze te donker is kan men een pastel roodbruine in de lijn inbrengen. Als de pastel roodgrijze te licht van kleur of de tekening te vaag wordt, kan men een goede roodgrijze in de lijn inbrengen.

Pastel roodgrijze met een bijna blanke bovensnavel zijn in de kweek waardevol; deze kunnen gecombineerd worden met een vogel met een (iets) te donkere snavel.

 

 

pastel roodgrijs x pastel roodgrijs p//p,g//g, r//r x p//p,g//g,r//r
100%  pastel roodgrijs                                p//p, g//g,r//r


ALTERNATIEF IN GEVAL DE STAM PASTEL ROODGRIJS TE LICHT WORDT:

 

pastel roodGRIJS  x roodGRIJS p//p,g//g, r//r x  p+//p+,g//g, r//r
100%   roodGRIJS/pastel p+//p,g//g, r//r
 
roodGRIJS/pastel x pastel roodGRIJS p+//p,g//g, r//r x  p//p,g//g,r//r
50%  PASTEL roodGRIJS p//p,g//g, r//r
50%  roodGRIJS/pastel p+//p,g//g, r//r
 

ALTERNATIEF IN GEVAL DE STAM PASTEL ROODGRIJS TE DONKER WORDT:

pastel roodgrijs x pastel ROODbruin p//p,g//g, r//r x  p//p,g+//g,+ r//r
50%  pastel roodbruin/  ROODgrijs
50%  pastel roodgrijs
p//p,g+//g, r//r
p//p,g//g, r//r
 

pastel roodbruin/  ROODgrijs  x pastel roodbruin/  ROODgrijs p//p,g+//g, r//r x p//p,g+//g, r//r
25%  pastel roodbruin p//p,g//g,r//r
50%  pastel roodbruin/ ROODgrijs p//p,g+//g, r//r
25%  pastel  ROOodgrijs p//p,g//g, r//r