JAPANSE MEEUWEN                                                                                          The Belgian Bengalese site                                                                                                  copyright ©Edwin Gilson  
HOME
 

UITRUSTING EN INRICHTING VAN DE kweekKOOI.

Velen onder jullie zullen nu, midden februari, begonnen zijn met de kweek of al een aantal jongen op stok hebben. Elk jaar staan we voor nieuwe praktische  problemen waar we al dan niet een oplossing voor vinden.

We gaan het hier niet hebben over problemen met de vogels (zoals legnood, niet leggen...) maar over de problemen met de uitrusting en inrichting van de kweekkooi.

 
 

Koppel wil niet in het nest.

Bij mij hangen de nestkastjes links achteraan in de kweekkooi met de opening zijdelings. Na een tweetal weken waren er van de 18 koppel 3 koppel die nog niet in de nest geweest waren.
Nu heb ik hier het nestkastje met de opening naar voren geplaatst. Het resultaat was dat 2 dagen later het nest mooi was afgewerkt en dat een tiental dagen 2 van de 3 koppel gelegd hebben.

Wel is het verstandig op het nestkastje een merkteken aan te brengen zodat bij nestcontrole het nestkastje op dezelfde manier opgehangen wordt.


Het verkeerd ophangen van het nestkastje kan tot gevolg hebben dat de vogels

 


 

 

Kooibodem.

Jarenlang heb ik als bodembedekking voor de kweekkooien houtkorrels gebruikt. Enkele koppel namen deze houtkorrels mee in het nest met risico voor beschadiging van de eieren. Tevens vergaan deze korrels na enige tijd tot stof en trekken deze houtmijten aan.
Dit kweekseizoen gebruik ik dubbel gevouwen dagbladen. Dit kan je best alleen maar doen als de luchtvochtigheid in de kweekruimte niet te hoog is.
Deze bodembedekking is gratis en snel en gemakkelijk te vervangen.

 
 

BADEN IN HET fonteintje (WATERFLESJE).

Ook dit jaar heb ik een tweetal koppel die er dagelijks in slaagden hun waterflesje leeg te maken door te baden; resultaat natte bodem. Regelmatig een bad(huisje) geven bracht geen oplossing. Dan maar iets anders bedenken. Een blokje hout gemaakt van 2 à 2.5 cm lang met een breedte die juist tussen de tralies klemt. Dit blokje plaats ik aan de binnenkant van de kooi 2 cm boven de “mond” van het waterflesje. De vogels kunnen hierdoor geen bad meer nemen in hun waterflesje en kunnen deze ook niet meer bevuilen met hun uitwerpselen.

 

 

 

VERSTREKKEN VAN ZAAD EN OPFOKVOER.

Dagelijks verstrek ik mijn vogels zaad, opfokvoer en water.
Indien er nog geen of enkele jongen zijn geef ik zaad in kleine ronde potjes. Kleine potjes raken minder door uitwerpselen bevuild.
Bij grote nestjes geef ik zaad in de grotere ovale potjes.

Indien er nog geen of enkele jongen zijn geef ik dagelijks opfokvoer in "snoepbakjes". Deze worden boven het deurtje geplaatst en knellen een beetje tussen de tralies.
De dagelijkse routine is eerst vers water geven, dan zaad geven; het deurtje gaat open en het snoepbakje wordt naar boven geschoven. Het is mij wel eens gebeurd dat ik een kweekkooi overgeslaan heb; dit merk ik dan doordat het snoepbakje boven staat. Bij grote nesten wordt ook een klein rond potje met opfokvoer in de kooi geplaatst.


SCHURFT of beschadigde snavels.

Bij mij hebben de geparelden een zwak voor schurft op de snavels. Om dit te verhelpen gebruikte ik vroeger vaselinezalf. Dit had het nadeel dat de bevedering rond de snavel ,die in aanraking gekomen was met de zalf, “verstikte” en uitviel.

Nu gebruik ik babyolie die ik aanbreng met een fijn borsteltje. Dit om de week een drietal keer herhalen.

 

           

            

Edwin Gilson.