JAPANSE MEEUWEN                                                                                          The Belgian Bengalese site                                                                                                  copyright ©Edwin Gilson  
ARTIKELS
 

Deel 1: Huisvesting en voorbereiding tot de kweek
            Koppelen en klaarmaken van onze kweekkooien         

Japanse Meeuwen worden in de volksmond zeer vaak omschreven als zijnde vogels welke gemakkelijk te kweken zijn, of nog anders als vogels welke kweken als mussen.
Wel vergeet het maar! Om heden ten dage goede (naar de standaard gerichte) vogels te kweken is wel wat meer voorbereiding, doorzetting en inzicht gemoeid dan enkele vogels samen  te zetten zoals een leek soms zou kunnen veronderstellen.
Het is een algemeen verschijnsel en een bekend gegeven dat pas een goed kweekresultaat met Japanse Meeuwen naar zijn volle waarde wordt geschat wanneer je wordt geconfronteerd met allerlei moeilijkheden welke je voordien oor onmogelijk hield.
Ik wil hier dan ook via deze artikelenreeks mijn eigen ondervindingen als ervaren kweker (indien ik zo vrij mag zijn me zo te noemen) van Japanse Meeuwen op papier te zetten.

HUISVESTING EN VOORBEREID TOT DE KWEEK.

Wel, bij mij worden de uitgeselecteerde vogels, waaruit later de kweekkoppels worden gehaald als voorbereiding in kleine vluchtjes ondergebracht. Het is wel evident dat de mannen en de poppen van elkaar gescheiden zijn. De vogels krijgen naast een goede exotenmengeling en vers drinkwater ook regelmatig badwater en 1 à 2 maal per week eivoer (zelf geef ik Cédé welke lichtjes rul gemaakt wordt, maar het is duidelijk dat er nog andere goede eivoeders op de markt zijn).  Dit laatste heeft als voordeel dat de latere kweekkoppels  direct aan dit eivoer gewend zijn.
Buiten dit alles zorg ik er voor dat er steeds vogelgrit ter beschikking staat.

Een tip voor liefhebbers welke over een vochtig kweekhok beschikken is deze: gebruik houtkorrels. Deze houtkorrels zijn in elke goede vogelhandel verkrijgbaar en zijn stofvrij en absorberend.  Ook een vochtmeter kan een hulp zijn.
Verlichting is er bij mij van 8.30 uur tot 22 uur 1. Deze tijdslimiet blijft overigens onveranderd omdat het voor de Japanse Meeuwen echt niet nodig is de seizoenen na te bootsen.
De temperatuur is tussen de 10 en de 15 graden Celsius en dit is ruim voldoende (warmer mag natuurlijk altijd).

KOPPELEN EN KLAARMAKEN VAN ONZE KWEEKKOOIEN.

Om te beginnen zou ik willen stellen dat deze minimum 40x40x40cm moeten zijn. We doen er goed aan zitstokken te gebruiken van verschillende diameters en we zorgen er vooral voor dat deze stabiel staan Dit laatste heeft vooral veel belang bij de bevruchting: op wankele en loszittende stokken kan het immers wel eens fout lopen.

Als nestkasten kan men ofwel gesloten plastieken kanariemandjes gebruiken welke men aan de buitenkant van de broedkooi plaatst ( figuur 1) ofwel nestjes van het model open bus welke men in de kooi ophangt (figuur 2), Deze laatste plaatst men het beste vlak tegen het plafond van de broedkooi zodat de indruk ontstaat dat deze helemaal gesloten zijn. Dit  model is bovendien gemakkelijk zelf in elkaar te knutselen en heeft als extra voordeel dat het de nestcontrole vergemakkelijkt. In de handel worden natuurlijk ook andere model te koop aangeboden waarvan de figuren 3, 4, 5 en 6 er enkele vertegenwoordigen.

 Indien de vogels broedrijp zijn kunnen deze in de kweekkooi ondergebracht worden. Voor we dit echter doen nog deze tip: controleer de nagellengte en indien deze te lang zijn knip deze tot de goede lengte. Herhaal dit nadat de pop het eerste ei gelegd heeft en doe het nog eens over wanneer de vogels de tweede ronde beginnen. Broedrijpe vogels kunnen we al onmiddellijk het nestkastje aanbieden. Te jonge vogels kunnen we reeds samenplaatsen zonder nestkastje. Hierbij gaan we er wel van uit dat we onder jonge vogels verstaan degene welke voor de mannen de leeftijd van 7 à 8 maanden nog niet bereikt hebben en voor de poppen deze welke jonger zijn dan 9 à 10 maanden.

Ook gebeurt het dat de vogels wel oud genoeg zijn maar nog niet in conditie (leesruien). dan is het wel nodig te «jachten van samenplaatsen tot ze ingenaaid zijn. Wanneer we met tentoonstellingsvogels wil kweken kunnen we twee methodes toepassen: ofwel gaan de vogels vanuit de TT.-kooi onmiddellijk naar de broedkooi ofwel laat men de vogels eerst twee maanden rusten en plaatsen we ze daarna in de kweekkooi.

Het is goed te weten dat een Japanse Meeuw indien ze wordt ondergebracht in een andere ruimte vlug tot ruien over gaat en dus ook zijn of haar broedconditie verliest. Een tentoonstellingsvogel welke in topconditie is ook in broedconditie. Liefhebbers welke denken dat het beter is de vogel eerst te laten rusten en daarom deze onderbrengen in een wat grotere ruimte dan een TT.-kooi zullen ervaren dat de vogel in kwestie daardoor juist zal beginnen ruien. In dit geval zal de rustperiode nog langer uitvallen dan «gat we oorspronkelijk dachten.

Als nestmateriaal is kokosvezel prima maar ook gedroogde grashalmen kunnen we goed gebruiken evenals de overbekende sharpi. Dit nestmateriaal wordt eveneens ion de kweekkooi aangeboden.

 Als alles gedaan is zoals hierboven aangegeven zullen de vogels snel tot nestelenovergaan. Soms is het wel eens nodig om de vogels zelf de weg aan te wijzen. Als er na een paar dagen nog geen nestmateriaal is aangedragen kunnen we helpen door zelf nestgerief in het nestkastje te plaatsen. Ze zullen zelfwel begrijpen wat we bedoelen en het werk verder af maken.Wat we intussen natuurlijk zelf niet mogen vergeten is regelmatig eivoer, badwater en vogelgrit te verstrekken.
Na 8 à 14 dagen kamt dan het eerste eitje. Twee vogels van het zelfde geslacht kunnen
ook tot nestbouw over gaan dus toch nog even opletten.

In een volgend artikel zullen we wat dieper ingaan op het verzorgen van de eieren en de jongen, het uitvliegen van de jongen en de verdere evolutie van de Japanse Meeuwenkweek hebben.