MATH-abundance


Doelstelling

Het is de bedoeling een uitgebreid aantal wiskunde-onderwerpen te behandelen welke voorkomen in de derde graad secundair en hoger.
De volgorde van de onderwerpen is niet willekeurig. De meeste uiteenzettingen steunen immers op begrippen, eigenschappen en formules die voorkomen in een vorig thema.

Bovendien zijn bijna alle onderwerpen voorzien van een oefeningenreeks met verborgen oplossingen.

Feedback

De onderwerpen welke hier behandeld zijn, bevatten misschien nog fouten of onnauwkeurigheden. Ze zijn ook wellicht voor verbetering vatbaar. Zend vragen en opmerkingen naar Johan.Claeys@ping.be maar zorg ervoor dat het 'onderwerp' of 'subject' van je mail het woord 'wiskunde' bevat, want alle andere mails worden weggefilterd. .

English Version


MATH-abundance English version.

Hier ben je nu

http://users.telenet.be/jci/math/nl/

Laatste update: 15 maart 2013


OnderwerpenHieronder vind je nog heel wat links naar wiskunde-sites
Sommige links leiden naar prachtige cursussen ..

Analyse

Analyse (pdf -- 182 paginas)
functies; limieten; afgeleiden; integralen; complexe getallen; integralen; taylorbenadering; rijen en reeksen; differentiaalvergelijkingen ; ...

Analyse
Getaltheorie; Functies; Afgeleiden; Speciale functies; Limieten ; Continuiteit; limieten; Integralen; Numeriek integreren; Oneigenlijke integralen; Differentiaal vergelijkingen; Reeksen

Calculus 1

Calculus 2


Algebra

Linear Algebra
Vectorruimten; lineaire transformaties; scalair product; eigenwaarden; eigenvectoren; functies van matrices; ...

Linear Algebra
Lineaire vergelijkingen; Matrices; Determinanten; Vectoren; Vectorruimten; Lineaire transformaties; Scalair product; Complexe vectorruimten

ALGEBRA 1
groepen; homomorfismen; quotienten en producten; eindige groepen
ALGEBRA 2
ringen ; idealen ; hoofdidealen
ALGEBRA 3
lichaamsuitbreidingen; eindige velden; galoistheorie

Abstract algebra on line

Abstract and Linear Algebra
Groepen; Ringen; Lineaire algebra

Ring theory

Commutative Rings

Galois Theory

Galois Theory


Niet geordende links

Lessons, Tutorials and Lecture Notes

Teaching Materials

Mathematics Archives Topics

Mathematics Archives

S.O.S. MATHematics

Internet Resources for the Mathematics Student

Mathworld

Mathematics

Numbers, constants and computation

Lecture notes of William Chen

Flashman's Algebra Surfing Page

Open Directory Project

A Visual Dictionary of Special Plane Curves

Famous curves index

Famous Curves

Inverse Symbolic Calculator

A Gallery of Interactive On-Line Geometry

Java programs: view, rotate 3d faceted objects

Calculators on-line center

Puzzles and Problem Links

Interactive Mathematic Miscellany and Puzzles