Schilderijen - Peintures - Paintings

  

Een kunstwerk is het unieke product van een uniek temperament.
Haar schoonheid komt voort uit het feit dat de maker is wat hij is...
Zodra een kunstenaar gaat letten op wat anderen willen en aan die vraag
probeert te voldoen, is hij niet langer een kunstenaar.
Oscar Wilde 1890.

Une oeuvre d´art est le produit unique d´un tempérament unique.
Sa beauté résulte du fait que l'auteur est ce qu´il est...
Dès qu'un artiste commence à faire attention à ce que les autres veulent,
il cesse d' être un artiste.
Oscar Wilde 1890.

A piece of art is the unique product of a unique temperament.
Its beauty arises from the fact that the author is what he is...
As soon as an artist starts paying attention to what others want,
and he tries to fulfil this request, he is no longer an artist.
Oscar Wilde, 1890.

 

 

 

Jean MERCKX

 

 

a1


 

 

Bellestraat 84, bus 4
9100 SINT-NIKLAAS

0032 - (0)3/3361733

j.merckx@telenet.be