de vriendenkring uitgaven   bestellen biografie   links   contact
  news  
verzameld werk facsimile buiten reeks andere

FAC SIMILE


Fac similé n° 27
Les rivages de la l’angoisse – De kusten van de angst - 1

La vallée du sommeil (Slumber Valley) & La nef des bourreaux
Het slapende dal (Slumber Valley) & Het schip der beulen
(FR/NL, 19 x 27 cm, 172 p.- € 18,00)

Fac similé n° 28
Les rivages de la l’angoisse – De kusten van de angst - 2

La Conque rouge & Le mystérieux homme de la pluie
De rode kinkhoorn & De geheimzinnige regenman
(FR/NL, 19 x 27 cm, 226 p. - € 18,00)


Les Ombres de la Mer et autres récits de ‘Ons Land’ - 1
Le Bureau des Monstres et autres récits de ‘Ons Land’ - 2

De vertaling van de verhalen en reportages die in het weekblad "Ons Land" verschenen vanaf 1928. Voor de allereerste maal lost John Flanders hier Jean Ray af, die door de uitgevers en het lectoraat verloochend wordt. De nostalgie en de littekens van het gevangenisleven maken geleidelijk plaats voor het bevrijdend avontuur, zodat de wedergeboorte bevestigd wordt van een auteur die, op 42 jarige leeftijd, onverdroten de bouw verder zet van een prachtig literaire monument.

(FR, 19 x 27 cm, 1 = 205 p., 2 = 216 p. - 2 delen: € 36,00)

Contes Golfiques

Jean Ray startte zijn medewerking aan het tijdschrift Golf in december 1952 et sindsdien verscheen er bijna elke maand een verhaal en daarbij artikels over golf, zowel in dat maandblad als in Averbode's Weekblad, Het Weekblad en Samedi. Voor Jean Ray betekende dit een grote uitdaging, een stijloefening die een eenheid moest verzekeren aan een vooropgestelde bundel verhalen : immers, door reeds in 1954 golf als "noir" te bestempelen, speelt hij in op de verschillen binnen de maatstaven, in een anglo-saksisch universum. Het is inderdaad een geweldig waagstuk om zich op te sluiten in een systeem van een dubbele codificatie (het golfspel en … de fantastiek). En het is een groot succes om binnen deze gecodificeerde ruimte zijn universum leven te geven, of het nu behekste ballen zijn, tussenwerelden, "nieuwe" spoken, de Dood, psychische vampiers of de terugkeer van goden, dit tegelijk verwijzend naar de referenties - Wodehouse, Somerset Maugham, Phil Oppenheim - als er zich van losmakend. Ongunstige voorwaarden waren er oorzaak van dat het project opgegeven werd. Daarom bleef Les Contes noirs du golf, uitgebracht door Marabout, op meerdere vlakken teleurstellend. Het bleek daarom nodig om naar de oorspronkelijke teksten en wens van Raymond De Kremer terug te grijpen en, eindelijk, de werkelijke "contes noirs" van de Golf uit te brengen….

Contes Golfiques (FR, 19 x 27 cm, 224 p, €-18,00)

Tintin - Kuifje

Dino Attanasio, Fred Funcken, François Craen-hals, Evany, Etienne Le Rallic, Paul Cuvelier, Albert Weinberg en Raymond Reding…
Voor elke stripliefhebber zullen deze namen natuurlijk verwijzen naar de Belgische school van striptekenaars en naar het avontuur van Kuifje in het bijzonder. De namen verwijzen wellicht niet rechtstreeks naar Jean Ray / John Flanders. Maar toch ! Men vindt de naam John Flanders onder 40 verhalen (waarvan 33 oorspronkelijke) in het weekblad Tintin en onder 46 verhalen in de Nederlandse versie Kuifje. En met betrekking tot de illustraties…. vindt men bovengemelde namen terug ! Dit getuigt voldoende over de kwaliteit van het geheel : de avonturenverhalen en de eigenaardige "verhalen van de eenzaamheid" van John Flanders komen prachtig tot hun recht dank zij de illustraties die de teksten en de sfeer ideaal aanvullen. Men moet dus de plaats van John Flanders in deze context herzien, daar waar men dacht dat alles reeds gekend was. Deze bundel bevat de integrale van deze aparte ontmoetingen, tussen de editoriale politiek van Tintin en de visie van John Flanders in de verhalen, tussen beide versies - franstalige en nederlandstalige - van de uitgave, tussen de teksten en de illustraties...

uitgave helemaal in kleur > Tintin - Kuifje (19 x 27 cm, 174 p, € 38,00)