de vriendenkring uitgaven   bestellen biografie   links   contact
  news  
De uitgaven zijn strikt voorbehouden aan de leden die hun jaarlijks lidgeld betaald hebben. Gewoon lid: 14 € – actief lid 50 €, dit geeft recht op gratis uitgaven tot beloop van 36 €, port inbegrepen. De andere boeken kunnen verworven worden mits tussenkomst in de kosten, zoals aangeduid.

De volledige bibliografie is op aanvraag door de leden te verkrijgen via deze


Pas verschenen!Jean Ray studies

De reeks Jean Ray geïllustreerd belicht in detail, en in chronologische volgorde, de tekenaars die zijn oeuvre hebben geïllustreerd. Tientallen tekenaars hebben het werk van Raymond De Kremer geïllustreerd of verstript tijdens zijn leven. In deze reeks ontdekt u deze vaak vergeten tekenaars en door hen komt u meer te weten over de auteur.
Johnny Bekaert en Jean-Louis Etienne hebben met een verbeten grondigheid de levens ontsluierd van deze tekenaars. Zo heeft hun opzoekingswerk verrassende feiten over Raymond De Kremer aan het licht gebracht.

Wist u dat Raymond De Kremer: In zijn jonge jaren landschappen heeft geschilderd? Anoniem in Ons Land illustraties heeft gepubliceerd? Sommige tekeningen signeerde met ‘Captain Rupsy’? Zijn eerste stop-comic leverde voor de krant De Dag? Voor dezelfde krant ideeën leverde voor cartoons?

Verder zijn er onder meer artikels over: Alfred Roloff, de illustrator van de Harry Dickson-covers – een studie van Michel Oleffe. Waarom Sherlock Holmes de gedaante aannam van Harry Dickson. De onbekende tekenaar van La Croisière des ombres. Hoe de Harry Dickson-verhalen van Jean Ray in Polen werden ‘ingekort’. De pulp-carrière van John Flanders in de USA en in Argentinië De tekenaars van de Patria-uitgaven en de krant De Dag, waarvan De Kremer redacteur was.

Dit en nog veel meer, komt u te weten in deze bijzondere en overvloedig geïllustreerde uitgaven (met o.m. de 181 covers van de Harry Dickson-verhalen in kleur).

Deel 3 verschijnt volgend jaar en belicht de tekenaars van het stripblad Bravo! De volgende delen gaan over de diverse Averbode-uitgaven, Les Auteurs Associés, Ons Volk, Tintin/Kuifje, en tal van andere, nu vergeten, tijdschriften en tekenaars.
Jean Ray geïllustreerd - 1
Ons Land - Captain Rupsy / Harry Dickson 1 - Alfred Roloff

FR/NL, 19 x 27 mm, 214 p.- € 18,00

Jean Ray geïllustreerd - 2
Harry Dickson #2 / Patria - De Dag : Pack - Bus

FR/NL, 19 x 27 mm, 234 p.- € 18,00

Fac similé n° 27
Les rivages de la l’angoisse – De kusten van de angst - 1

La vallée du sommeil (Slumber Valley) & La nef des bourreaux
Het slapende dal (Slumber Valley) & Het schip der beulen

FR/NL, 19 x 27 cm, 172 p.- € 18,00
Fac similé n° 28
Les rivages de la l’angoisse – De kusten van de angst - 2

La Conque rouge & Le mystérieux homme de la pluie
De rode kinkhoorn & De geheimzinnige regenman

FR/NL, 19 x 27 cm, 226 p. - € 18,00

Vlaamse Filmkens Naoorlogs

Vlaamsche Filmkens - 9 (FR/NL, 15 x 21 cm, 408 p. - € 18,00)
afleveringen n°s 22 - 27 - 29 - 33 - 36 - 37 - 42 - 44 - 46 - oorspronkelijke versies en onuitgegeven of verbeterde vertalingen


Vlaamse Filmkens Naoorlogs

Vlaamsche Filmkens - 10 (FR/NL, 15 x 21 cm, 459 p. - € 18,00)
afleveringen n°s 52 - 57 - 59 - 65 - 72 - 77 - oorspronkelijke versies en onuitgegeven of verbeterde vertalingen
Vlaamse Filmkens Naoorlogs

Vlaamsche Filmkens - 11 (FR/NL, 15 x 21 cm, 420 p. - € 18,00)
afleveringen n°s 80 - 85 - 90 - 93 - 104 - oorspronkelijke versies en onuitgegeven of verbeterde vertalingen


Edmund Bell, de beeldverhalen van Frits Van den Berghe op scenario van Jean Ray.

Het is pas bij het voortijdig overlijden van Frits van den Berghe, op 23 december 1939, dat voor de lezers van het dagblad De Dag het mysterie van de auteurs van deze beeldverhalen wordt ontsluierd. In een hommage-artikel getiteld "Bij den dood van Vlaanderens grooten kunstenaar Fritz Van den Berghe - Zonnige jeugd..." geschreven door ene "John F. zijn speelkameraad", wordt de beroemde expressionistische kunstschilder Frits van den Berghe aangeduid als de tekenaar van de avonturen van Edmund Bell!
Deze John F. is niemand minder dan Raymond De Kremer, alias John Flanders, die dan ook de scenario's voor deze verhalen schreef. Frits van den Berghe en John Flanders zijn immers jeugdvrienden en speelkameraden, vermits ze in dezelfde straat te Gent zijn opgegroeid, de Ham. Ze hebben er samen kattekwaad en erger gepleegd. De band tussen hen beiden is er éen van duurzame vriendschap. Een vriendschap die zal resulteren in een samenwerking die de geschiedenis van het beeldverhaal zal ingaan.

De man met het witte aangezicht - De ijzeren tempel - Het geheim van Hawk Manor - Het mysterie van den witten tijger - Misteras + De vernielers der wereld (Les destructeurs du monde).
(FR/NL, 25,5 x 33 cm, 220 p. - € 28,00)