de vriendenkring uitgaven   bestellen biografie   links   contact
  news  
De uitgaven zijn strikt voorbehouden aan de leden die hun jaarlijks lidgeld betaald hebben. Gewoon lid: 14 € – actief lid 50 €, dit geeft recht op gratis uitgaven tot beloop van 36 €, port inbegrepen. De andere boeken kunnen verworven worden mits tussenkomst in de kosten, zoals aangeduid.

De volledige bibliografie is op aanvraag door de leden te verkrijgen via deze


Pas verschenen!


Uitgebreid gedocumenteerde 2-delige biografie van Jean Ray / John Flanders

door Geert Vandamme met tal van nieuwe feiten en foto’s
– formaat 19 x 27 cm
– totaal 650 pagina’s, dikte 48 mm
– 259 foto’s en illustraties
– gedrukt op een mooi ecologisch papier

prijs 58 euro / 2 delen

Om deze tweedelige biografie te bestellen, stuur een mail met uw adres aan
bestelling [at] poespaproducties.be met als onderwerp ‘biografie Jean Ray’
U ontvangt bij verschijnen van de biografie een betalingsopdracht
Uitgave beschikbaar vanaf 9 maart 2019

In Gent worden de boeken zonder meerprijs thuis geleverd / buiten Gent is er een extra van 10 euro voor portkosten


Fac similé n° 27
Les rivages de la peur – De kusten van de angst - 1

La vallée du sommeil (Slumber Valley) & La nef des bourreaux
Het slapende dal (Slumber Valley) & Het schip der beulen

FR/NL, 19 x 27 cm, 172 p.- € 18,00

Vlaamse Filmkens Naoorlogs

Vlaamsche Filmkens - 9 (FR/NL, 15 x 21 cm, 408 p. - € 18,00)
afleveringen n°s 22 - 27 - 29 - 33 - 36 - 37 - 42 - 44 - 46 - oorspronkelijke versies en onuitgegeven of verbeterde vertalingen


Vlaamsche Filmkens - 10 (FR/NL, 15 x 21 cm, 459 p. - € 18,00)
afleveringen n°s 52 - 57 - 59 - 65 - 72 - 77 - oorspronkelijke versies en onuitgegeven of verbeterde vertalingen
met overzichtstabel 1931-1939 & 1946-2001


Edmund Bell, de beeldverhalen van Frits Van den Berghe op scenario van Jean Ray.

Het is pas bij het voortijdig overlijden van Frits van den Berghe, op 23 december 1939, dat voor de lezers van het dagblad De Dag het mysterie van de auteurs van deze beeldverhalen wordt ontsluierd. In een hommage-artikel getiteld "Bij den dood van Vlaanderens grooten kunstenaar Fritz Van den Berghe - Zonnige jeugd..." geschreven door ene "John F. zijn speelkameraad", wordt de beroemde expressionistische kunstschilder Frits van den Berghe aangeduid als de tekenaar van de avonturen van Edmund Bell!
Deze John F. is niemand minder dan Raymond De Kremer, alias John Flanders, die dan ook de scenario's voor deze verhalen schreef. Frits van den Berghe en John Flanders zijn immers jeugdvrienden en speelkameraden, vermits ze in dezelfde straat te Gent zijn opgegroeid, de Ham. Ze hebben er samen kattekwaad en erger gepleegd. De band tussen hen beiden is er éen van duurzame vriendschap. Een vriendschap die zal resulteren in een samenwerking die de geschiedenis van het beeldverhaal zal ingaan.

De man met het witte aangezicht - De ijzeren tempel - Het geheim van Hawk Manor - Het mysterie van den witten tijger - Misteras + De vernielers der wereld (Les destructeurs du monde).
(FR/NL, 25,5 x 33 cm, 220 p. - € 28,00)