vzw

                                               aangesloten bij:        

      

                                  

   Dansen, plezier met z'n twee!!                           

 

Sportcomplex "Het Veld" Schildebaan 22b , Zandhoven

  Home Clubgeschiedenis Ons bestuur Onze danszaal Jeugd Volwassenen Info & contact Kaart & Route Privacyverklaring 


        Hoe het allemaal begon 

        Hoe we onze vaste stek vonden.

        De belangrijkste gebeurtenissen


Hoe het allemaal begon: 

Door het ontbreken van de toenmalige dansmogelijkheden in de onmiddellijke omgeving van Zandhoven , staken verschillende plaatselijke verenigingen de koppen bij mekaar om daar iets aan te doen! 

De jong-gezinnenclub, K.W.B. en de bestaande jeugdraad hapten onmiddellijk toe en wat later volgde eveneens de K.V.L.V. (vrouwengilde).

Na contactname met "Dansliga v.z.w." , een reeds zeer actieve Belgische organisatie , kwam een algemene vergadering tot stand met de verschillende besturen van bovenvermelde verenigingen. Het idealisme en het grote voordeel van het opgelegde éénheidsprogramma in de dansfiguren die door de Ligawerking werden toegepast, kwamen duidelijk positief naar voren! Gediplomeerde dansleraren, opgeleid door deze organisatie, staan ter beschikking van de aangesloten clubs.

De aansluiting kwam tot stand, en in 1972 werd uiteindelijk Dansclub Zandhoven geboren.

Volgende overeenkomsten werden meteen vastgelegd:

1.-Elke vereniging dient 1 afgevaardigde in het bestuur te hebben.

2.-Op 1 october 1973 zal de éérste danscursus aanvangen.

3.-De aansluiting van nieuwe leden zal niet tot Zandhoven beperkt blijven.

De kogel was door de kerk , een stevig bestuur werd de basis van een piepjonge dansclub die toen de naam droeg van: "Dansclub Zandhoven".

Gediplomeerde dansleraren werden ingeschakeld zodat op maandag 24 september 1973 de éérste danscursus van start ging!  Met een ledenbestand van 29 jongeren en 51 volwassenen werden de éérste danspassen eindelijk uitgeprobeerd! 

Dansclub Zandhoven was niet langer meer een droomfantasie, maar wel de zuivere werkelijkheid, een piepjonge sportvereniging, klaar in de startblokken.

Het éérste jaarverslag wijst in ieder geval naar de duidelijke wilskracht en de ambitie van het bestuur en getuigde van een welgemeende volharding.

 

 

Hoe we onze vaste stek vonden:                               

Wegens het gebrek aan een gepast lokaal in Zandhoven was er geen vaste lokatie en werden de lessen zelfs gegeven in de buurgemeente Halle.

Afwisselend werd er telkens gebruik gemaakt van de zaal "Schuttershof" te Halle en af en toe van de gemeentelijke Parochiezaal van Zandhoven.

Verschillende oefenavonden vonden zelfs plaats in de toen alombekende dancings "De 14 billekens" en "De zwarte zee" te Emblem.

De aanhoudende lokatieverandering bracht voor de lesnemers de nodige problemen teweeg, en stilaan begon men te snakken naar een "vast clublokaal". 

Toen de gemeente Zandhoven in 1981 het goede nieuws aankondigde over de bouw van een sportlokaal, waren we er als de kippen bij om ons aan te melden! Via de overkoepelende sportcommissie werden we officieel opgenomen in de lijst van de sportclubs te Zandhoven en hadden we uiteindelijk een  vaste stek gevonden.

In 2010 besliste de gemeente Zandhoven om een nieuw sportcomplex te bouwen en moeten we opnieuw tijdelijk uitwijken naar de gemeentelijke evenementenhal "De Populier".  De intrede in  het nieuwe complex is gepland voor september 2013. 

Aldus onze uiteindelijke stek;

SPORTCOMPLEX "HET VELD" , SCHILDEBAAN 22b , Zandhoven.

dansclubdanza@telenet.be

 

 

De belangrijkste gebeurtenissen:                         

 

September 1972: Via nieuwe contacten en een nauwe samenwerking met verschillende Kempische dansclubs, ontstaan de zogenaamde "team-match" wedstrijden, die afwisselend door de verschillende clubs worden ingericht. Dit is een soort clubwedstrijd tussen de verschillende dansjaren, waarin men niet induvidueel maar in teamverband zijn club verdedigd.

De vriendschapsband tussen de verschillende clubs werd versterkt en zorgde ervoor dat de supporters telkenmale goed vertegenwoordigd waren.

 

Augustus 1982:

Met een dans-vloeroppervlakte van ruim 190 m² waren we we de koning te rijk, maar al vlug kwamen zware klachten binnenlopen over de enorme slechte staat van de bestaande "tegelvloer"!

Na raadpleging van de sportcommissie werd er besloten een nieuwe parketvloer aan te leggen die door de dansclub mede voor 50% zal gefinancierd worden. Een zware dumper voor de clubkast, maar werkelijk een noodzaak.

Met man en macht werd er gewerkt om deze droom werkelijkheid te maken, en toen de prachtig glanzende parketvloer werd uitgeprobeerd voelde iedereen zich werkelijk " koning te rijk"! 

 

Juli 1991: Het steeds stijgende aantal leden begint zich meer en meer te laten gevoelen in een nijpend plaatsgebrek.

Na voorlegging van dit probleem via burgemeester dhr. De Bie werd besloten de sporthal te vergroten. Een uitbreiding van zomaar eventjes 250 m² zorgde ervoor dat dit euvel werd opgelost.

 

September 1993: De naam "Dansclub Zandhoven" word in een nieuw kleedje gestoken en gewijzigd in: "Dansclub Danza".

Na de vraag van Dansliga in samenwerking met BLOSO voor een aanpak van de jeugd, werd er gestart met de éérste jeugdcursus.

 

October 1997: De viering van ons 25 jarig bestaan was zeker één van de mooiste gebeurtenissen  uit ons clubleven. 

Op zaterdag 25 october werd er feest gevierd in de "Jumpinghal" van Zandhoven. Tal van belangrijke genodigden en belangstellenden zorgden al vlug voor een bezetting van zomaar eventjes 400 man. Een avond om nooit meer te vergeten!

September 1999: Mede door de  enorme inzet van onze jeugdwerking werd er beslist een "Demo-team" samen te stellen. Verschillende optredens van deze groep  geven een extra tintje aan ons visitekaartje.

 

April 2002: Ons "Demo-team" ondertussen gedoopt in "Dance-Q" word klaargestoomd voor deelname aan hun éérste wedstrijd op 21 april 2002 in Oud Turnhout.

 

Januari  2005: De geboorte en lancering van onze website: www.dansclubdanza.be Eigen creatie, dus extra werk maar dit nemen we er graag bij!

 

September 2007: De viering van ons 35 jarig bestaan met daarbij 15 jaar  jeugdwerking zet weerom zijn stempel op onze kwaliteitsfactor!

Een primeur voor onze club: de start van kleuterdansen voor kleuters van 4 tot 6 jaar.

April 2008: Ons jaarlijks teerfeest stond weerom in het teken van ons 35 jarig bestaan! Een fantastisch feest met een tof dansorkest en véél ambiance!
Juli 2011: Tijdelijke verhuis naar  evenementenhal "De Populier" in Zandhoven! Wegens de bouw van een nieuw sportcomplex zijn we na 30 jaar genoodzaakt ons vertrouwd clublokaal te verlaten!
November 2012: Viering 40 jarig bestaan in evenementenhal "De Populier" in Zandhoven! 
December 2012: Overlijden van Dhr. Vic Colenbunders , stichter en erevoorzitter van onze nationale organisatie "Dansliga".
September 2013: Oficiele opening op 7 sept. 2013 van het nieuwe sportcomplex, en onze intrek in de nieuwe danszaal aldaar op dond. 12 sept. 2013.
December 2014: De Organisatie van onze 1e seniorennamiddag op dond. 27 nov. 2014 overtrof al onze verwachtingen! We mochten  194 deelnemers van  zomaar eventjes 15 verschillende clubs verwelkomen.
April 2015: Onze overkoelende organisatie "DANSLIGA"  verandert zijn naam in "DANSSPORT VLAANDEREN"
April 2016: Op 11 april 2016 gaat onze club over van een "FEITELIJKE VERENIGING" naar een "VERENIGING ZONDER WINST", kort genaamd "VZW", en zo zal in de toekomst de naam onze club  verschijnen als "DANSCLUB DANZA VZW".
Januari 2017: Met fierheid lanceren wij op 5 jan. 2017 ons eerste  tweemaandelijks clubkrantje, "Beweging". 
December 2017 Zaterdag 2 dec.  Jubileumviering 25j. jeugdwerking. In evenementenhal "De Populier"  kinderanimatie en wokshops met docenten van S.Y.T.Y.C.D.
Maart 2018 Zaterdag 24 maart. Viering 45j. bestaan van de club! Een geweldige dag voorzien van een receptie voor onze leden en heel wat genodigden. Aansluitend een avondfeest met dans begeleid door het orkest "Ruth Mc Kenny".

 

Juni 2019 Op vraag van verschillende leden werd er beslist te starten met de opleiding van een demogroep voor de volwassenen. Deze zal, evenals de demogroep van de jeugd, zorgen voor verschillende optredens.

 

  


 

 En hoe het nu verder loopt met onze club...?

Neem even een kijkje op onze andere webpagina's.