R

Ransuil

Ringmus

Roek

Roerdomp

Roodborst

Roodborsttapuit

Rotgans

Rosse franjepoot

Rietgors

Rosse Grutto

Roodhalsfuut

Regenwulp

 

 

S

Spreeuw

Steenloper

Sperwer

Staartmees

Sijs

Slechtvalk

Scholekster

Steenuil

Strandplevier

Sneeuwgors

Strandleeuwerik

Sprinkhaanzanger

Steltkluut

Sperweruil

T

Tafeleend

Tapuit

Tjiftjaf

Torenvalk

Toendrarietgans

Turkse tortel

Tureluur

 

 

 

 

 

 

 

U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Visdief

Vink

Veldleeuwerik

Velduil

 

 

 

 

 

 

W

Watersnip

Wilde eend

Winterkoninkje

Witte kwikstaart

Wulp

Waterral

Waterspreeuw

 

 

 

Z

Zwarte mees

Zwarte roodstaart

Zwarte specht

Zwartkop

Zilverplevier

Zilvermeeuw

Zeekoet

Zwarte Kraai

Zanglijster

 

 

 

 

 

previous
galleries
next

 All material Jelle Van de Veire; all rights reserved