Jeugd_en_cultuur

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


Voor de meeste mensen is de VZW Jeugd & Cultuur beter gekend als “De Chalet”, waar een hele rits activiteiten worden georganiseerd door de vzw zelf en door de aangesloten kringen, en waar men steeds welkom is voor een drankje.

Naast “De chalet” zijn er ook nog petanquevelden zowel binnen als buiten, een minigolfterrein, een visvijver, …


Een VZW van deze omvang beheren en leiden is niet altijd een makkelijke taak. Onze  voorzitter Greet Van Gool doet dit echter al jaren met veel inzet.
Gelukkig staat zij er niet alleen voor. We stellen onze werking aan u voor.

Helemaal onderaan de keten, maar wel de plaats waar het meeste dagelijkse werk wordt verzet,  staat een dagelijks bestuur. Deze beperkte groep mensen bestaat uit voorzitter en ondervoorzitter, secretaris, penningmeester, lokaalverantwoordelijke en econoom. In functie van de agenda kunnen nog andere mensen deelnemen.  Dit dagelijks bestuur onderhoudt de contacten naar externen, zoekt een oplossing voor dringende reparaties en onderhoudswerken, en bereidt de vergaderingen voor.

Het “echte” bestuursorgaan van de vzw is de raad van bestuur. Daar zitten verkozen bestuursleden in en afgevaardigden van de kringen die bij de vzw zijn aangesloten. De raad van bestuur bespreekt de financiën en de werking van de vzw, overloopt de geplande activiteiten, …

Het hoogste orgaan van de vzw is de algemene vergadering. Deze komt jaarlijks bij elkaar. Daar wordt dan het financieel en moreel verslag van het voorbije jaar besproken en het budget van het volgende jaar vastgelegd maar ook wordt nagegaan of de raad van bestuur correct heeft gewerkt, ...

Gelukkig kan onze vzw beroep doen op vele vrijwilligers, die helpen in hun kring, activiteiten organiseren, de chalet open houden, … Zonder hen zou onze vzw niet kunnen draaien.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu