Wat is Ju-Jitsu

 

Zelfverdediging is een methode die eeuwen geleden van China naar Japan overwaaide. Door de drang naar bescherming van gave en goed werd het steeds meer en meer beoefend, waardoor het verder ontwikkeld werd en uitgroeide tot het huidig onmiskenbaar verdedigingssysteem JU-JITSU.

Zelfverdediging is gebaseerd op het verstoren van het lichamelijk en geestelijk evenwicht van de aanvaller. Het opzet is het direct uitvoeren van de geleerde technieken bij een aanval.

De stijl die hiervoor gebruikt wordt uit zich in een zachte en harde aanpak:

Yin – Yang

Onder de harde vorm verstaan we de uitschakeling van de tegenstander in zijn totaliteit. De zachte vorm volstaat met een eenvoudige bevrijding.

De geschiedenis van Ju-Jitsu gaat drie eeuwen terug.  Later is uit deze oosterse sport, door specialisatie, het Judo, Karate en Aikido ontstaan.  Nog altijd worden in het Ju-Jutsu de beginselen van deze sporten onderwezen.

 De discipline

1. Een vermeden gevecht is een gewonnen gevecht.

In het algemeen zijn oplettendheid en inzicht de eerste vereisten, maar rustig en kalm overleg en zelfdiscipline kunnen zorgen dat een gevecht of confrontatie vermeden kan worden.

2. Sterke lichaamsdelen treffen zwakke lichaamsdelen.

Niets is zo krachtig of er zit een element van zwakte in.  Het inzetten van eigen lichaamskracht op zwakke punten van de tegenstander, zoals vitale delen, spieren, zenuwkoppen kunnen de aanvaller zo afleiden dat een verder verweer niet meer noodzakelijk is.

3. Meegeven om te overwinnen.

Door het leren de eigen lichaamskracht te voegen aan de kracht van de tegenstander kunnen we deze kracht zo leiden in één richting waar ze zichzelf kan vernietigen.  Hierbij brengen we onze tegenstander in zo’n positie, dat hij niet meer kan beschikken over zijn kracht, waardoor hij zijn evenwicht verliest of in een klem geraakt.

Het juridische aspect

Behalve de interne regels houden we rekening met de juridische wetten.  De verdediging moet in verhouding staan met de ernst van de aanval.  Aldus zal een soort bedreiging als maatstaf dienen voor de wijze van verdedigen

Het wedstrijdgedeelte

Alhoewel in deze discipline de wedstrijd geen verplicht onderdeel is, zal het wel bijdragen tot het opbouwen van weerstand, waardoor men kan werken aan incasserings- en reactievermogen.