[./nieuwsbrief.html]
[./biografie.html]
[./hitnoteringen.html]
[./wit_zwart.html]
[./foto27_pagina_2.html]
[./foto27s_concert.html]
[./index.html]
[./index.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
  
  
                               Beste vrienden en vriendinnen,


De prachtige zeer lange zomer heeft me blijkbaar veel goed gedaan.De pijnen beginnen verdraaglijker te worden en de krachten beginnen, zij het met mondjesmaat terug te komen, nog niet voldoende om terug op te treden. Hopelijk voor volgend jaar zouden wij een afscheidstourtje kunnen voor mogelijk aanzien.

Nogmaals laat ons hopen !!!
Aan U allen dank voor jullie aandacht en belangstelling.


                                                                      Jimmy Frey

  
                                           Jimmy en collega's artiesten.
                        Loftrompet voor Jimmy Frey

Op 14 november heeft Ment TV in Oostende de "Loftrompetten" voor de Vlaamse amusementsmuziek uitgereikt.
Jimmy werd gehuldigd en ontving uit handen van Viceminister-president van de Vlaamse Regering Bart Tommelein de "carriereprijs".

                    De uitzending op Ment TV is op 31 december.
foto's Fonzie Vereecke en
 Anne-Marie Maertens
foto's lydia colliers