| terug naar de vorige pagina |

Diensten voor bouwenArchitecten:
Eeman I: tel: 055/495695
Ghyselinck H: 055/497760
Van CoppennolleD. 055/498302
Van DE Velde G.: 055/497095
Wanneer heeft u een architect nodig bij een bouw? klik hierBeschermd monument, beschermd dorpsgezicht of beschermd landschap
Is dit bezit beschermd door monumenten en landschappen? Klik hier.

Gewestplan Zwalm
Wil je weten in welke zone een bepaald stuk grond ligt?
Op de site gis vlaanderen vindt U gedetailleerde en recent bijgewerkte gewestplannen. Klik hier
Op het gemeentehuis inlichtingen bij de bevoegde ambtenaar Sven De Lange.
Kadaster Oudenaarde: 055 31 80 80

Landmeters:
Glorieux, H. 055 49 91 87
Leyman, M. 055 49 77 98
Waegeman, V. 055 49 83 00

Notaris : Sobrie M.: 055 49 90 70

Registratie: Kruishoutem: tel 09 383 53 32

Wegwijs: Bouwaanvragen; bouwpremies; ruimtelijke ordening; zonevreemde woningen;

Groen!Zwalm e-mail