keer ne keer wereDE 4de GENERATIE

Als mannelijke nazaten uit de 3de generatie houden we over: Anthonius, Joseph en Pieter Franciscus.

Kinderen van Anthonius COUTUR en Maria Delfosse:
 1. Petrus Franciscus COUTUR, geboren te Nederbrakel op 3 mei 1797 en er overleden op 22 januari 1835.  Of hij getrouwd is geweest, of hij kinderen kreeg, of daar zonen bij waren: ons onbekend, maar dit moet te vinden zijn aangezien hij blijkbaar in Nederbrakel is blijven wonen.

 2. Joannes Baptist COTUER, geboren te Nederbrakel op 26 januari 1799.  Een van zijn doopgetuigen was Josephus COTUER, 23 jaar oud. Dit kan niet anders dan zijn nonkel Djef geweest zijn. Jong gestorven, getrouwd, kinderen? Onbekend...

 3. Maria Christina COUTUR, geboren te Nederbrakel op 15 augustus 1803, van beroep spinster en op 21  (of 31) december 1830 getrouwd met Charles Louis Symoens, wever uit Nederbrakel.
Nazaten van Joseph/ COTEUR, wever,

uit zijn eerste huwelijk met Maria Theresia COSIJNS:
 1. Charles Louis COUTUER, geboren op 30 oktober 1795.  Vermoedelijk reeds voor 1811 overleden. Geen verdere gegevens bekend.

 2. Alexandrina/Alex Onderinne (?) COTUER, geboren op 21 januari 1797.  Van haar weten we nog dat zij gehuwd is geweest met Emanuel van de Kerkhove.

  Terzijde: we vonden bij toeval een Franse naamgenote Alexandrine COTUR, spinster, geboren op 25 november 1845 in Caen (F). Op 4 maart 1885 huwde zij met Jean Marie Joseph BOUTRY, geboren op 5 maart 1836 te Mellé en landbouwer in Chérencé le Roussel (F), een klein dorp in Franse departement Manche, arrondissement Avranche.

 3. Isabella Rosa/Isabeau Rose COUTUER (Cottuer), geboren te Nederbrakel op 26 maart 1798.
  P. Van Wynen stuurde ons op 19/1/2002 een mailtje met de "Kwartierstaat" van Isabella Rosa:

  Kwartierstaat van Isabella Rosa COUTUER
  1.Isabella Rosa, COUTUER, spines, geboren op 26-03-1798 om 06.00 uur te NEDERBRAKEL kruystraete. In tegenwoordigheid van Antonius COUTUER 34j (schoonbroer????) en Carolina DEGEYTER 31J spinster. Overleden op 12-06-1831 om 03.00 uur te PARIKE op 33-jarige leeftijd. In tegenwoordigheid van,Marinus SURDIACOURT haar man en J.B.VAN CLEEMPUTTE 60 J wonende te PARIKE. Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-11-1819 te PARIKE (getuigen: J.B. Surdiacourt,veldwachter en cosyn, J.Cobbaert,J.B.Vanderstockt, F.Beerens.) Marinus, SURDIACOURT, 28 jaar oud, werkman, geboren op 14-12-1790 om 23.00 uur te PARIKE, suscep.Joannes Baptista MATTHIJS et Anna Maria de Ruyver, overleden op 01-02-1857 >om 07.00 uur te PARIKE huis no 110 op 66-jarige leeftijd. In tegenwoordigheid van J.Cobbaert, veldwachter en H.Heuverswijn, kennissen.
  Uit dit huwelijk:
  1. Jean Baptiste, landbouwer, geboren op 09-05-1827 om 16.00 uur te PARIKE.  In tegenwoordigheid van Johan Baptist SURDIACOURT 68 j,veldwachter ende Petrus VANDERDONCKT 42 j, werkman, beide wonende tot PARIKE . Overleden op 12-12-1875 om 13.00 uur te PARIKE op 48-jarige leeftijd. In tegenwoordigheid van, Josephus  Denis,veldwachter 38 j en Camiel VANWIELENDAELE 28j herbergier beide wonende te Parike.

  Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 16-05-1860 te PARIKE (getuigen: Henry VANHEUVERSSWIJN 39j schrijver wonende te NEDERBRAKEL en Jan Baptiste DEGEETER,64 j). Jan baptiste DEBECK 50j,Charles Louis FAINGNAERT (zie akte) met Rosalie, SPITAELS, 21 jaar oud, dagloonster, geboren op 20-03-1839 om 2.30 uur te EVERBEKE, acté en présence de, Benoit D'HARVENG clerc de notaire 27 ans et Joseph DECUBBER, garde champetre 28ans Overleden na 1875, dochter van Jan Baptist SPITAELS en Anne Therèse BOUCHART BOUSSART.
  Jean Baptiste (Josephus) COUTUER/COUTEUR, wever.Gehuwd op 09-02-1796 te NEDERBRAKEL, gehuwd voor de kerk op 09-02-1796 te NEDERBRAKEL (getuigen: Antonin COTUER et Justina DELFOSSE) met Marie Thérèse COSIJNS, spinster, overleden op 01-01-1805 te 11 NIVOSE J 13 NEDERBRAKEL.
  Uit dit huwelijk:
  1. Isabella Rosa COUTUER geboren op 26-03-1798 te NEDERBRAKEL kruystraete (zie 1 op blz. 1).
  2. Sophie, geboren 1801 te NEDERBRAKEL.
  Generatie III Jean Baptiste COUTUER Gehuwd met Anne Marie VANDER STRAETEN. Uit dit huwelijk:
  1. Jean Baptiste (Josephus) COUTUER-COUTEUR (zie 2 op blz. 1).
  Jean Baptiste COSIJNS. Gehuwd met  Caroline DEGEYTER
  Uit dit huwelijk:
  1. Marie Thérèse (zie 3 op blz. 1).
  Hieruit vernamen wij dat ze op 11 november 1819 te Parike huwde met Marinus Surdiacourt, geboren te Parike op 14 december 1790 en er overleed op 1 februari 1857.  Zelf overleed ze te Parike al op 12 juni 1831.  Het echtpaar had 5 kinderen:   Fredericus geboren op 3 januari 1818, Petrus rond 1823, Victoria rond 1824,  Jean Baptiste geboren op 9 mei 1827 en Nathalie op 8 februari 1830.

 4. Joannes Baptist COTTUER, geboren op 1 december 1802. Vermoedelijk overleden voor 1811. Geen verdere gegevens bekend.

 5. Arnelie COUTUER, geboren op 15 maart 1804.  Ook vermoedelijk overleden voor 1811 en ook geen verdere gegevens bekend.

  In een uitgave van 1995 van het Triveriusgenootschap "Het Vredegerecht van het kanton Nederbrakel -  Regesten van akten uit de Franse periode", p195 wordt een akte nr.50 van 27 april 1811 gepubliceerd:
  "FAMILIERAAD voor Alex Onderinne ( ?) (13j.), Isabeau Rose (12 j.) en Sofie De Coutuer (10 j), kinderen van Marie Thérèse Cosijns (fa. Jean Baptiste Cosijns x Caroline De Geyter) overleden te Nederbrakel 6 jaar geleden, en van Jean Baptiste Coutuer (fs. Jean Baptiste Coutuer x Anne Marie Vander Straeten).
  Aanwezig: 1) Jean Baptiste Coutuer voornoemd, landbouwer. 2) François Coutuer landbouwer, oom. 3) Adrien Rassaert fs. François, schoenmaker, echtg Thétèse Ghijs, neef langs vaderszijde. 4) Ferdinand Machtelinckx, oom via zijn vrouw Elisabeth Cosijns. 5)Lieven Boussart fs. Josse, neef langs moederszijde. 6) Jean Baptiste Maleijs (Malaese), grootoom via zijn vrouw Caroline Cosijns. Comparanten wonen te Nederbrakel behalve de 4e die te Sint-Maria-Oudenhove woont.
  Aanstelling van Ferdinand Machtelinckx tot toeziend voogd."
  In dit document worden de kinderen Charles Louis, Joannes Baptist en Arnelie niet vernoemd, wat ons doet veronderstellen dat zij in 1811 reeds overleden waren.

  Uit zijn huwelijk met Anastatia DE TEMMERMAN (zijzelf was vermoedelijk ook weduwe, want ze had al 2 meisjes) werden nog volgende kinderen geboren:

 6. Constantin COTEUR, te Nederbrakel geboren op 15 april 1809 (17.04.1809?). Hij zal zijn genenmateriaal verspreiden over Limburg, het Luikse en het Brusselse: de Tak Coteur. Zie: Tak Coteur

 7. Nathalie COTEUR, geboren te Nederbrakel op 27 mei 1810. Geen verdere gegevens bekend.

 8. Antoinette COUTUR, geboren op 6 april 1811 te Nederbrakel en er overleden op 24 december 1812.

 9. Nathalia COUTUR(Couture), te Nederbrakel geboren op 7 mei 1813, huwde zij met Charles Louis FELIX. Samen hadden zij 7 kinderen: allen Felix'en uiteraard.
  Zij overleed als landbouwster op 8 juli 1885 te Overboelare.

 10. Virginia COUTUR, geboren op 18 mei 1816 te Nederbrakel. Op 17 april 1843 huwde zij in Overboelare met Franciscus VAN DEN HOLEN . Zij werden de ouders van 6 kinderen: Van den Holen's natuurlijk. Zij overleed te Overboelare "om 6h in de namiddag aan de plaatse" als dienstmeid, huishoudster op 1 augustus 1866.

 11. Anne Marie COTUR, te Nederbrakel geboren op 11 of 12 december 1819 en overleden op 7 februari 1843.

 12. Doodgeboren kind geboren op 11 oktober 1823 te Nederbrakel. Ook Jean-Marc Coteur vermeldt dit overlijden, maar dan op 12 oktober, "van het mannelijk geslacht".

 13. Joannes Baptist COUTUER, te Nederbrakel geboren op 18 december 1824 (Jean-Marc Coteur geeft 1822 op). Geen verdere gegevens bekend.
Al bij al een indrukwekkende reeks, maar door het opvallend gebrek aan gegevens vermoed ik dat heel wat van die telgen bij de geboorte of toch op zeer jonge leeftijd zijn overleden.  Als dit inderdaad zo is, dan is dat vooral een indrukwekkende reeks miserie...

De kinderen van Pieter Franciscus COUTUER en Maria d'HAEYER.
 1. Nathalie (Nathalia) COTU(E)R , spinster, geboren op 1 januari 1811 te Nederbrakel, woonde op de Kruisstraete.  Zij moet blijkbaar een zeer vroeg "prematuurke" geweest zijn, want haar ouders trouwden op 13/6/1810... Op 17 mei 1833 trouwde zij met Robertus d'HAEYER, geboren te Nederbrakel op 25 oktober 1810.  Zij overleed op 4 oktober 1853.

 2. Francoise COTUR werd te Nederbrakel geboren in 1813 en stierf op 3 mei 1814.

 3. Amelia COUTUR (COUTEUR) werd op 4 januari 1816 geboren te Nederbrakel, trouwde op 27 april 1842 met Josephus van Maeldergem, lijnwever, geboren te Nederbrakel op 18 februari 1815 en wonend op de Kruisstraat.  Amelia overleed op 1 januari 1873.

 4. Rosalia COTUR werd geboren op 16 augustus 1818 en stierf 16 jaar oud op 17 september 1834.

 5. Joannes Baptist COUTUER werd geboren op 2 januari 1821 en overleed op 22 mei 1822. (Jean-Marc Coteur vermeldt vermoedelijk ten onrechte 26.04.1830)

 6. Maria Catharina COUTUR werd geboren op 4 februari 1823, was spinster van beroep en overleed op 24 maart 1846. Volgens een andere bron overleed ze echter al op 24 maart 1823...

 7. Karel Lodewij(c)k COUTUR (soms COUTIER),

  geboren te Nederbrakel op 3 april 1825, werd landbouwer en wever en woonde op de "Kruisstraete". Op 7 augustus 1850 trouwde hij met Rosalie d'HAESE, landbouwster en spinster, geboren in 1823. Zij overleed op 30-jarige leeftijd op 20 september 1853. 
  Lang treurde onze Karel echter niet en vol goede moed herbegon hij het grote trouwavontuur reeds op 10 mei 1854 met de spinster Marie Theresia VAN WYMEERSCH, geboren te Nederbrakel op 29 maart 1815.  Karel Lodewijk overleed te Nederbrakel op 23 september 1890.

  Dank zij Ludwig De Temmerman konden wij een scan maken van zijn doodsprentje inscannen dat bewaard wordt in de archieven van het Triveriusgenootschap, gevestigd in de Gemeentelijke Bibliotheek van Brakel.


 8. J.P. Hoebeke vermeldt als familienaam COUTUR, op het prentje staat evenwel COUTUER en in de geboorteakte van een van zijn kinderen schrijft de ambtenaar van de burgerlijke stand in 1853 COTUR.  Drie varianten voor dezelfde voorvader!  Er is echter met deze voorvader nog meer aan de hand: het prentje zegt toch duidelijk dat hij met de dames D'haese en Van Wijmeersch getrouwd was, maar in die geboorteakte staat hij vermeldt als Jan Baptiste!  Zie voor meer bij Jan Baptist Cotur in de 5de generatie.

 9. Pauline COUTUR (COUTIER?) te Nederbrakel op 29 december 1827 geboren en overleed op de Kruisstraat op 30 mei 1831.

 10. Johan Baptist COUTUR werd geboren te Nederbrakel op 6 maart 1830  en overleed op 11 september 1830.

 11. Zijn tweelingbroertje Petrus COUTUR, uiteraard ook te Nederbrakel op 6 maart 1830 geboren en er reeds overleden op 26 april 1830.

Ook hier valt op dat de kindersterfte zeer hoog is: amper 2 van de 10 kinderen overleven hun vader, al werd die zelf toch al bij al maar 71 jaar.

Slechts 1 enkele mannelijke nazaat van de 10 kinderen zal voor de voortzetting van onze stamboom moeten zorgen! Jean-Marc Coteur vermeldt ook nog het overlijden van Francois Coteur op 22.01.1835 en van Joseph Coteur op 15.04.1837, maar mij is het onduidelijk waar die ergens geplaatst moeten worden.

Evenmin kunnen we Jan Baptiste Coutuer plaatsen.  Geboren in 1826 huwde hij als landbouwer met Cecilia PILAT, eveneens landbouwster, geboren in 1838. Ze hadden zeker 1 dochter: Maria COUTUER, geboren op 19 mei 1874 te Geraardsbergen. Zij huwde als naaister op 2 maart 1900 in Geraardsbergen met Franciscus VAN DEN HERREWEGEN, "koolkapper", geboren in Galmaarden en wonend in Moerbeke.

Volgende generatie

Laatst bewerkt: 2 oktober 2017