keer ne keer wereDE 5de GENERATIE

J.P.Hoebeke gaat niet verder in op de kinderen van Anthonius en Joseph uit de vorige generatie. Rechtstreeks hebben zij inderdaad ook geen belang voor de huidige Brakelse Coutuers (en vandaar uitgezwermden).  Toch misschien eens uit te vlooien door iemand met veel tijd ?

We beperken ons dan ook in de vijfde generatie tot de enige mannelijke afstammeling van Pieter Franciscus, nl. de nr. 7 Karel Lodewijk (ook Charles Louis genoemd). Uit zijn huwelijk met Rosalie d'Haese werden volgende kinderen geboren:

  1.  Catharina COUTUR, geboren op 3 oktober 1851.

  Op 14/10/2013 kregen we een mail van Dirk Laureyssens die via een notaris in het bezit kwam van een stamboom (download in pdf-formaat) waaruit blijkt dat zijn over-overgrootmoeder Catharina Coutur was, die huwde met Jan Ribbens en 9 kinderen kreeg, waaronder zijn overgrootmoeder de beroemde Marie van Antwerpen. Iemand bezorgde mij ooit digitaal een foto van haar, maar die is ergens op mijn computer onvindbaar verwaald.  En helaas ben ik ook vergeten wie mij die toestuurde  (de jaren beginnen te wegen, hé!).

  Jan Ribbens was steenkapper aan de stad Antwerpen en enkele van de kinderen zijn geboren in Montataire (regio Picardië, departement Oise, arrondissement Senlis), waar Jan enkele jaren in fabrieken heeft gewerkt.  Zijn tante woonde er en was er getrouwd.  Nadien is hij terug naar Antwerpen gekomen. (info van Ivo Ribbens).

  Marie Ribbens "van Antwerpen" was kort na WO II een bijna magische verschijning in de familie. Marie  was geboren in St-Gillis (Brussel) op 2 augustus 1877 en overleed op 5 januari 1955 in Brasschaat. Dirk bezorgde ons ook haar gedenkprentje.  Haar oudste zoon René zou ooit ergens in het Antwerpse hoofdonderwijzer geweest zijn.  Zo wil het toch in ieder geval de familiemythe.
  Volgens Dirk  - kleinzoon van René - was René
  "een overtuigd flamingant die zichzelf Renaat Van Sichem noemde.  Hij schreef ook enkele historische en jeugdboeken, ondermeer over zijn vader Jan Van Sichem die spoorlijnen in Congo aanlegde.  Die kwam terug uit Congo met malaria. Renaat werd inspecteur in het onderwijs.  Hij schreef onder andere ook enkele scherpe politieke teksten voor senator Van In, in wiens drukkerij hij ook een extra job had. Renaat was gehuwd met Juliette De Belder.  Die stierf echter op 42 jaar.  Renaat was ook een begenadigde dammer en werd enkele keren Belgisch kampioen Dammen.  Soms duurde een zet 24 uur.  Toen hij ook 's nachts met dammen bezig was (in zijn dromen) stopte hij om een obsessie te vermijden.  Mijn tante Els Van Sichem (85) zei mij dat zij zeer goede en vrolijke herinneringen heeft aan haar grootmoeder Maria Ribbens en grootvader Jan Van Sichem.  De kerstavonden waren een jaarlijks evenement.  Els van Sichem weet nog dat moemoe (Maria Ribbens) regelmatig op bezoek ging naar de familie in de Vlaanderens.  Maria Ribbens was zeer verstandig en sprak ook Frans.  Zij was zeer belezen."
  Gerard Coutuer signaleerde op 3/10/2001 dat hij in 1949 soldaat was op de "Luchtbal" (Antwerpen-Ekeren) en dat hij toen nog bij Marie op bezoek is geweest in de Pastorijveldstraat in Ekeren.  Haar man zou treinmachinist geweest zijn in Kongo.  Hij herinnert zich ook haar bijna jaarlijkse bezoeken op de Kruisstraat.  Volgens hem zou haar vader (of moeder?) 2 x gehuwd zijn geweest en ze was ons verwant, maar ook hij weet niet juist hoe.  "Ze sprak het sappigste Antwerps dat ik ooit hoorde".

  Dirk bezorgde ook een foto van een schilderij met haar man Jan Van Sichem.

  <

  Jan van Sichem geschilderd door Germijn (Germain) Hadermann uit Hoboken


  2.  Jan Baptist COTUR , geboren op 24 maart 1853. Hij is wel de "stichter" van de Antwerpse Cotur-Tak (zie 6de generatie).

  Over diens geboorteakte hadden we het al bij zijn vader in de 4de generatie.  Er is daar toch wat eigenaardigs mee aan de hand:

  GEBOORTEAKTE NR. 29 van 25/3/1853 Gemeente Nederbrakel

  In het jaar achttien honderd dryenvyftig, den vyfentwintigsten Maerte, ten thien uren voormiddag voor ons Petrus Vidts, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nederbrakel, regterlyk arrondissement Audenaerde, provincie Oost Vlaenderen, is verschenen Jan Baptiste Cotur oud achtentwintig jaren daglooner wonende te Nederbrakel aan de Kruisstraete, welk ons heeft vertoond een kind van het mannelyk geslachte, gebooren in deze gemeente den vier en twintigsten Maerte, ten elf uren 's nachts van hem declarant en van Rosalia D'haeze zijne huisvrouwe en waeraen hij verklaard heeft te willen geven den voorname van JAN BAPTISTE, gemelde verklaring en vertooning gedaen in de tegenwoordigheid van Thomas Linthout oud eenenvyftig jaren bode en Charles De Nie oud zes en vyftig jaren veldwachter beide woonende te Nederbrakel aen de Markt, getuigen hiertoe door de declarant aenzocht en hebben de vader en de getuigen deze tegenwoordige verklaring van geboorte met ons na gedane voorlezing geteekend.
Hij krijgt dus officieel als naam Jan Baptiste COTUR  als vader wordt Jan Baptiste - ook Cotur  - genoemd, terwijl wij hierboven Karel Lodewijk vermelden. Als zijn moeder wordt inderdaad Rosalia D'haeze genoteerd. Heeft de ambtenaar van de Burgerlijke stand zich vergist in de voornaam van de vader?  Vermoedelijk wel, want de akte is ondertekend door Charles Louis Cotur. Bovendien heeft Karel Lodewijk/Charles Louis wel 2 broertjes Jan Baptist gehad maar die overleden als kind (zie onder 4de generatie).  Het gaat hier dus wel degelijk over Jan Baptiste Cotur, zoon van Karel Lodewijk (Charles Louis) Cotur.

Rosalie D'haese overleed al in 1853, amper 30 jaar oud


  en  Karel bleef achter met een kind van nog geen 2 jaar en eentje van 6 maand.  Het daarop volgend jaar hertrouwd met de 10 jaar oudere Maria Theresia van Wijmeersch, kreeg hij nog volgende kinderen:

  3.  Rosalie COUTUR , geboren te Nederbrakel op 1 juli 1855.
Blijkbaar dankt zij haar voornaam aan de eerste vrouw van Karel, nl. Rosalie. Die was dus toch nog niet vergeten.  Volgens J.P. Hoebeke was ze handschoennaaister en gehuwd.  De echtgenoot kent hij niet en op onderstaand doodsprentje komt hij ook niet voor.  Op het prentje staat: "Een kind van Maria kan niet verloren gaan". Die vermelding "kind van Maria" verwees dikwijls naar de maagdelijke staat, zodat ik veronderstel dat ze inderdaad ongehuwd was.  Ze was "lid der congregatie van O.-L-Vrouw en meesteres der Zondagschool" en overleed op 30 november 1884.  Opmerkelijk is dat op dit prentje voor het eerst COUTURE staat: schrijfwijze die ieder van ons al zo dikwijls tegenkomt, maar die verrassend genoeg nergens anders in onze stamboom voorkomt.

  4.  Franciscus COUTUER werd in Nederbrakel geboren op 29 september 1858, werd landbouwwerker en woonde op de Kruisstraat. Op 5 november 1890 trouwde hij met Maria Odila Van de Capelle, geboren te Nederbrakel op 31 mei 1867. Hij overleed op 23 februari 1933 en werd op 25 februari met een 9 uren-mis te Nederbrakel begraven.

  Maria Odila overleed op 30 juli 1940. Foto's van zijn gezin kan je bij de 6de generatie zien, maar we vonden ook de enige gekende foto van François "en zijn koe".


5.   Marie Hortensia COUTUER werd geboren op 25 september 1860, werd Zuster Francisca in het Benedictinessenklooster Hunnegem te Geraardsbergen en overleed er op 27 februari 1939.  Toen was alles in Hunnegem nog in het 't Frans, zoals dat paste in een deftig pensionaat, zodat zij daar gekend was als Soeur Françoise. Op onderstaande foto staat zij in het midden, met links van haar op de foto Soeur Mechtilde (zie 6de generatie) en rechts Soeur Josephine (ook verre familie: was een Van de Capelle, zuster van hierboven vermelde Maria Odila Vande Capelle, denk ik). De zeer vergeelde foto is vermoedelijk van 1930.


  En hier poseert ze fier in haar dagelijkse zusterkleed (ze hadden daar ook nog een ceremonieel habijt! Voor de speciale gelegenheden).


Hier weer wordt in de publicatie van J.P. Hoebeke geen aandacht meer besteed aan kinderen. Geen spoor van nr. 2 Jan-Baptiste. Die is inderdaad voor de Brakelse Coutuers niet onmiddelijk rechtstreeks van belang. Op internet vonden we de stamboom van de familie Elbers en hierdoor kunnen we er practisch zeker van zijn dat hij de Antwerpse Cotur-lijn hoort, waarover we weinig weten. Daarom blijven we in de volgende generaties wel melding maken van de twijgen van deze tak, maar we behandelen die apart in onze rubriek "Antwerpse Tak". In de familieverhalen werd altijd verteld dat onze voorvader Franciscus enige jongen was.  Dat blijkt niet waar.  Nu is het familieverhaal daarom nog niet opzettelijk gelogen, want tenslotte stierf Joannes Baptist al in 1886, dan nog in Antwerpen! Hoe kwam hij daar in godsnaam terecht?  Uit gegevens op het gemeentehuis in Brakel blijkt dat hij uit Nederbrakel op 21 mei 1874 verhuisde naar Brussel.  21 jaar oud dus. Hij heeft dus gans zijn jeugd in Nederbrakel gewoond.
Zijn emigratie naar Antwerpen wordt nog geheimzinniger als we weten dat ook zijn oudere zuster Catharina (zie hoger) er ook terecht kwam.

In die generatie hoort wellicht ook een COTEUR thuis waarvan de voornaam onbekend is, gehuwd met (onbekende voornaam)  ROUCKHOUT, ouders van Angèle COTEUR, gehuwd met Aloïs Richard D'HOKER, geboren in 1912 en overleden in 1988. Mogelijk uit de streek van Sint-Lievens-Esse of Velzeke. Of en hoe er verbanden zijn, is mij onbekend.
  Volgende generatie  

  Laatst bewerkt: 2 oktober 2017