ONZE STICHTERS

De volledige stamboom van Joannes COTUER in lijstvorm.

Onze oudste gekende stamvader was tot nog toe Adrianus COTUER. Maar... zoals we al konden zien in de 2de generatie waren er vermoedelijk nog andere Coutuers in onze streek. En dat blijkt nu te kloppen: Adrianus is niet onze stamvader, maar wel zijn vader Joannes. Dankzij Marc De Ruyver uit Meerbeke (Ninove) staan we weer een stap verder in de tijd terug. Marc stuurde op 31 mei 2016 een mail waarin hij uitlegt hoe hij daartoe komt.

Niettegenstaande ik de doop van Adrianus Coutuer niet heb teruggevonden in het doopregister te Opbrakel ben ik er vrijwel van overtuigd dat hij ook zoon moet zijn van Joannes en Maria Faignaert.  Gezien de peters en de meters van de verschillende kinderen van Joannes en Maria Faignaert.

Hijzelf Adrianus is peter van “ Isabella Van Lierde” op 15/02/1741 en zijn echtgenote Maria Theresia Van der Meeren is meter van Rochus Van Lierde in 1734, beiden kinderen van zijn zus Adriana Coutuer en Joannes van Lierde.  Deze Joannes was tot 2maal peter van een kind van Adrianus en Maria Theresia Van der Meeren.

Eerder had ik reeds vermeld dat Adriana getuige was op het huwelijk van Adrianus en M-T Van der Meeren samen met Anthonius Coutuer (Coture) die  een broer was van Joannes (vader van Adrianus) daar deze reeds overleden was in 1720.

Het is niet de eerste keer dat personen niet worden teruggevonden in de parochieregisters, dan doopte de vroedvrouw of iemand anders maar was het kind niet opgenomen in dit register.  Soms omdat er oorlog was, kans op besmetting van pest (contact met andere personen mijden) en andere…

Ik ben zeker als ik de staat van goed van Joannes en Maria Faignaert vind dat zijn naam zal opduiken. Dit kan echter alleen op het rijksarchief te Beveren.

Daar er in Opbrakel in die tijd niet bijzonder veel naamgenoten waren heb ik kunnen stellen dat de 4 eerstgenoemde naamgenoten broers en zus zijn van onbekende ouders.

Daar ze onderling peter en meter waren bij hun respectievelijke kinderen zoals het in die tijd gebruikelijk was.

De naam van deze onbekende vader kan ik opzoeken in het rijksarchief in de staten van goed als hij daar eventueel vermeld zou zijn ???

Verder in de tijd is het niet uitgesloten dat je origine uit Frankrijk komt, dit achterhalen zal echter een huzarenstuk zijn tenzij we geschriften vinden……?

Toch weeral een stukje verder in de tijd…. 

Inderdaad weeral een stukje verder in de tijd... Wie de ouders van onze nieuwe "stamvader" waren, blijft nog geheim, maar dat ze kinderen hadden weten we nu wel:

Uit de geboorteplaatsen van zijn kinderen kunnen we afleiden dat Joannes mogelijks in 1701 of 1702 van Opbrakel verhuisde naar Nederbrakel.  Zoon Petrus is in 1701 nog in Opbrakel geboren en dochter Adriana in Nederbrakel in 1702. Adrianus zal dan vermoedelijk ook in Opbrakel geboren zijn. Eigenaardigheidje toch nog: Joannes overleed dan weer in Opbrakel.

Mogelijk waren er nog andere Coutuer/Cotur/Coteur's. Zo vonden we nog een Jeanne Coteur, echtgenote van Henri Bastings en moeder van Jacques Bastings, geboren in Hex (Limburg) in 1733. Raar: zo vroeg al een Limburgse Coteur.

Volgende generatie 
Laatst gewijzigd: 8 januari 2018