Daar Borgloon kon terug vallen op een rijke atletiek geschiedenis met ondermeer Karel Lismont en de broertjes Schoofs  Rik en Rudi en er in de gravenstad Loon niet veel anders was dan voetbal, opperden in 1986 enkele Lonenaren  ( Baldewijns M, Derwae R, Thijs L ) het idee om een joggingclub op te richten met als uitvalsbasis het jeugdcentrum Aurora. De initiatiefnemers stelden al vlug vast dat dit een schot in de roos was. De club kreeg de naam “The Joggers” toegemeten. Het initiatief groeide en als begeleider werd Rudi Schoofs, een bekend gezicht in atletiekmiddens, gecontacteerd. Nadien werd er nog een naamsverandering doorgevoerd, de club werd herdoopt tot :

                     “Joggingclub Borgloon”.

 

Om de bekendheid maar buiten de stimuleren werd er in 1988 met succes de eerste stratenloop georganiseerd deze kreeg als naam :

                        “de Loonse jogging”.

Op dit moment hebben we al 25 edities achter de rug.

 

In 2005 werd onze club een afdeling van Atletiekclub De Demer ( ADD ) en zo werden onze leden ook aangesloten bij de Vlaamse Atletiek Federatie ( VAL ) de meeste weliswaar als recreant maar het was een belangrijke stap in de evolutie van onze club. De officiële naam werd vanaf dan ADD kern Borgloon maar iedereen noemt ons nog de                                 “Loonsejoggingclub

Vanaf 01 november 2012heeft onze club zijn ontslag  aan-

geboden bij ADD en dus ook bij de VAL en zijn we overgestap naar SPORTA federatie vzw die vanaf dan onze belangen behartigd