Gebodsborden
Gevaarsborden
Stilstaan & parkeren
Voorrangsborden
Verbodsborden

AANWIJZINGSBORDEN

F1 f1.gif (712 bytes) Begin van een bebouwde kom.
Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke toegangsweg tot een bebouwde kom; het mag links herhaald worden.
F3 f3.gif (1059 bytes) Einde van een bebouwde kom.
Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke uitvalsweg van een bebouwde kom; het mag links herhaald worden.
F4a f4a.gif (1682 bytes) Begin van een zone met met een snelheidsbeperking van 30 km per uur.
Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst aan elke toegang tot een zone met een snelheidsbeperking van 30 km per uur; het mag links herhaald worden.
F4b f4b.gif (1577 bytes) Einde van een zone met met een snelheidsbeperking van 30 km per uur.
Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst aan elke uitgang van een zone met een snelheidsbeperking van 30 km per uur; het mag links herhaald worden.
F5 f5.gif (908 bytes) Begin van een autosnelweg.
De bijzondere verkeersregelen op de autosnelwegen gelden vanaf de plaats waar het verkeersbord aangebracht is. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst en mag links herhaald worden.
Dit verkeersbord mag afgebeeld worden op de verkeersborden F25, F27, F29, F31, F39 en F41 om aan te duiden dat de gesignaleerde reisweg over een autosnelweg gaat.
F7 f7.gif (1298 bytes) Einde van een autosnelweg.
Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst en mag links herhaald worden.
F9 f9.gif (962 bytes) Autoweg.
De bijzondere verkeersregelen op de autowegen gelden vanaf de plaats waar het verkeersbord is aangebracht tot het volgende kruispunt.
Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst en mag links herhaald worden.
Dit verkeersbord mag afgebeeld worden op de verkeersborden F25, F27, F29, F31, F39 en F41 om aan te duiden dat de gesignaleerde reisweg over een autoweg gaat.
F11 f11.gif (1397 bytes) Einde van een autoweg.
Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst en mag links herhaald worden.
F12a f12a.gif (1159 bytes) Begin van een woonerf.
De bijzondere verkeersregelen in de woonerven gelden vanaf de plaats waar het verkeersbord aangebracht is.
Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst aan elke toegang tot een woonerf; het mag links herhaald worden.
F12b f12b.gif (1465 bytes) Einde van een woonerf.
Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst aan elke uitgang van een woonerf; het mag links herhaald worden.
F13 f13.gif (941 bytes) Verkeersbord dat pijlen op de rijbaan aankondigt en de keuze van een rijstrook voorschrijft.
Dit verkeersbord kan de verschillende richtingen aanduiden. De streep tussen de rijstroken kan eventueel onderbroken zijn.
Het bord mag aangevuld worden om de voorsorteringsstroken voorbehouden voor het verkeer fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen aan te duiden.
F14 f14.gif (1371 bytes) Opstelvak voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen.
F15 f15.gif (2826 bytes) Verkeersbord dat de keuze van een richting voorschrijft.
--neerwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op doorgaande richtingen;
--schuin opwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op afslaande richtingen;
--het aantal pijlen vertegenwoordigt het aantal rijstroken.
F17 f17.gif (1228 bytes) Aanduiding van de rijstroken van een rijbaan met een strook voorbehouden voor autobussen.
F18 f18.gif (1835 bytes) Aanwijzing van een bijzondere overrijdbare bedding, voorbehouden aan het verkeer van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer.
F19 f19.gif (596 bytes) Openbare weg met eenrichtingsverkeer.
F21 f21.gif (736 bytes) Rechts of links voorbijrijden toegelaten.
F23a f23a.gif (881 bytes) Nummer van een gewone weg.
F23b f23b.gif (1225 bytes) Nummer van een autosnelweg
F23c f23c.gif (1307 bytes) Nummer van een internationale weg.
F25 f25.gif (2585 bytes) Voorwegwijzer
F27 f27.gif (2989 bytes) Voorwegwijzer
F29 f29.gif (1909 bytes) Wegwijzer.
De afstand in km kan op de wegwijzer aangeduid zijn.
F31 f31.gif (2208 bytes) Wegwijzer.
Reisweg over een autosnelweg.
De afstand in km kan op de wegwijzer aangeduid zijn.
F33a f33a.gif (1521 bytes) Bewegwijzeringsbord of afstand : luchthaven, universitair centrum, kliniek en ziekenhuis, beurs- of tentoonstellingshal, haven, wijk, ring, bedrijf en industriepark.
F33b f33b.gif (1203 bytes) Bewegwijzeringsbord op afstand : vallei of waterloop van toeristische aard.
De afstand in km kan op de wegwijzer aangeduid zijn.
F34a f34a.gif (840 bytes) Bewegwijzeringsbord in de nabijheid van inrichtingen en etablissementen die openbaar zijn of van algemeen belang, en in 't bijzonder : luchthaven, bibliotheek, post- en telefoonkantoor, brandweer...
F34b1 f34b1.gif (1732 bytes) Wegwijzer : aanbevolen reisweg voor bepaalde categorieŽn van weggebruikers.
Het verkeersbord wordt aangevuld met het (de) symbool(olen) van de verkeersborden C11, C15 en C19.
F34b2 f34b2.gif (1082 bytes) Op het verkeersbord F34b.2, zijn de vermelding van de bestemming en de pijl facultatief.
F35 f35.gif (2407 bytes) Wegwijzer : sportcentrum, plaats met een toeristisch of ontspannend karakter, recreatie- of pretpark, cultureel park, monument, merkwaardig landschap, vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer.
F37 f37.gif (1694 bytes) Wegwijzer : jeugdherberg, overnachtingsgelegenheden, kampeer- en caravanterrein, restaurant en vakantiedorp.
F39 f39.gif (2015 bytes) Voorwegwijzer die een omlegging aankondigt.
F41 f41.gif (1441 bytes) Wegwijzer, omleggingsweg.
F43 f43.gif (1189 bytes) Plaatsnaambord.
F45 f45.gif (1209 bytes) Doodlopende weg.
F47 f47.gif (1250 bytes) Einde van de werken.
F49 f49.gif (1264 bytes) Oversteekplaats voor voetgangers.
F50 f50.gif (1475 bytes) Oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen.
F50 bis f50bis.gif (1419 bytes) Verkeersbord dat de bestuurders die van richting veranderen wijst op fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen die dezelfde openbare weg volgen.
De reproduktie van het verkeersbord A25 kan vervangen worden door de reproduktie van het verkeersbord A21 om op een oversteekplaats voor voetgangers te wijzen.
F79 f79.gif (1902 bytes) Voorwegwijzer die de vermindering van het aantal rijstroken aankondigt.
F81 f81.gif (1954 bytes) Voorwegwijzer die een uitwijking aankondigt.
F83 f83.gif (1638 bytes) Voorwegwijzer die een doorsteek van de middenberm aankondigt.
F85 f85.gif (1415 bytes) Verkeer toegelaten in beide richtingen op een deel van de rijbaan met eenrichtingsverkeer.
F87 f87.gif (971 bytes) Verhoogde inrichting(en)
F89 f89.gif (2638 bytes) Voorwegwijzer die een gevaar of een verkeersregel aankondigt die slechts van toepassing is op een of meerdere rijstroken van een rijbaan die meerdere rijstroken in dezelfde richting omvat.
Dit verkeersbord mag niet boven de rijbaan geplaatst worden.
De aankondiging van een gevaar of een verkeersregel kan boven de rijbaan aangebracht worden, boven de rijstrook waarvoor ze bestemd is, zonder dat het verkeersbord F89 geplaatst wordt.
F91 f91.gif (2421 bytes) Verkeersbord dat een gevaar aanduidt of een verkeersregel voorschrijft die slechts van toepassing is op ťťn of meerdere rijstroken van een rijbaan die meerdere rijstroken in dezelfde richting omvat.
Dit verkeersbord mag niet boven de rijbaan geplaatst worden.
De aankondiging van een gevaar of een verkeersregel kan boven de rijbaan aangebracht worden, boven de rijstrook waarvoor ze bestemd is, zonder dat het verkeersbord F91 geplaatst wordt.
F93 f93.gif (527 bytes) Verkeersbord dat een radio-omroep aanduidt waar verkeersinformatie gegeven wordt.
F95 f95.gif (486 bytes) Noodstopstrook.
F97 f97.gif (426 bytes) Verkeersbord dat een versmalling aanduidt die de omvang van een rijstrook heeft.
Het symbool mag aangepast worden om duidelijker de plaatsgesteldheid weer te geven.
F99a f99a.jpg (2900 bytes) Weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters.
Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(Žn) van weggebruiker(s) die tot deze weg is (zijn) toegelaten.
F99b F99b.jpg (2719 bytes) Weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters met aanduiding van het deel van de weg dat bestemd is voor de verschillende categorieŽn van weggebruikers.
Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(Žn) van weggebruiker(s) die tot deze weg is (zijn) toegelaten.
F101a F101a.jpg (3189 bytes) Einde van de weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters.
Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(Žn) van weggebruiker(s) die tot deze weg is (zijn) toegelaten.
F101b F101b.jpg (3079 bytes) Einde van de weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters met aanduiding van het deel van de weg dat bestemd is voor de verschillende categorieŽn van weggebruikers.
Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(Žn) van weggebruiker(s), die tot deze weg is (zijn) toegelaten.
F103 f103nl.jpg (4108 bytes) Begin van een voetgangerszone.
Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst aan elke toegang tot een voetgangerszone ; het mag links herhaald worden.
F105 F105nl.jpg (3899 bytes) Einde van een voetgangerszone.
Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst aan elke uitgang van een voetgangerszone; het mag links herhaald worden.