Aanwijzingsborden
Gebodsborden
Gevaarsborden
Stilstaan & parkeren
Voorrangsborden

VERBODSBORDEN

C1 c1.gif (1646 bytes) Verboden richting voor ieder bestuurder.
C3 c3.gif (1653 bytes) Verboden toegang, in beide richtingen, voor ieder bestuurder.
C5 c5.gif (1895 bytes) Verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen met meer dan twee wielen en van motorfietsen met zijspan.
C7 c7.gif (1942 bytes) Verboden toegang voor bestuurders van motorfietsen.
C9 c9.gif (1911 bytes) Verboden toegang voor bestuurders van bromfietsen.
C11 c11.gif (1957 bytes) Verboden toegang voor bestuurders van rijwielen.
C13 c13.gif (1907 bytes) Verboden toegang voor bestuurders van rijwielen.
C15 c15.gif (1818 bytes) Verboden toegang voor ruiters.
C17 c17.gif (1955 bytes) Verboden toegang voor bestuurders van handkarren.
C19 c19.gif (1896 bytes) Verboden toegang voor voetgangers.
C21 c21.gif (1938 bytes) Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa.
C22 c22.gif (1646 bytes) Verboden toegang voor bestuurders van autocars.
C23 c23.gif (1900 bytes) Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen gebruikt voor het vervoer van zaken.
Een opschrift op een onderbord beperkt het verbod tot de bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa.
C24 c24.gif (2031 bytes) Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die de gevaarlijke goederen, bepaald door de Minister van Verkeerswezen en door de Minister van Economische Zaken, vervoeren.
C25 c25.gif (1830 bytes) Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen of slepen waarvan de lengte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide.
C27 c27.gif (1802 bytes) Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de breedte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide.
C29 c29.gif (1946 bytes) Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide.
C31 c31.gif (1877 bytes) Verbod aan het volgend kruispunt af te slaan in de richting door de pijl aangegeven.
C33 c33.gif (2023 bytes) Idem.
C35 c35.gif (1512 bytes) Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen, links in te halen.
C37 c37.gif (1726 bytes) Einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C35.
C39 c39.gif (1833 bytes) Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod voor bestuurders van voertuigen of slepen gebruikt voor het vervoer van zaken, waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 3.500 kg bedraagt, een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen.
C41 c41.gif (1561 bytes) Einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C39.
C43 c43.gif (1366 bytes) Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod te rijden met een grotere snelheid dan deze die is aangeduid.
C45 c45.gif (1740 bytes) Einde van de snelheidsbeperking opgelegd door het verkeersbord C43.
C46 c46.gif (1346 bytes) Einde van alle plaatselijke verbodsbepalingen opgelegd aan de voertuigen in beweging.
C47 c47.gif (1665 bytes) Tolpost.
Verbod voorbij te rijden zonder te stoppen.
Het opschrift mag vervangen worden door het woord "Taks".