THE DRONES CLUB OF BELGIUM

Anything Goes, Sauve Qui Peut

 Laatste update : 30-12-2001

 

The Drones Club of Belgium

Lidmaatschap

Beschermheer, Bestuur, Eretekens en Eretitels

Artikels, Verslagen, Toespraken

The Drones in beeld

Pelham Grenville Wodehouse (1881- 1975)

Links

Summary

The Drones Club of Belgium was founded in 1989 by Walter Rens, Walter Van Braeckel, Kris Smets and Marc Boogaerts. The Club currently has 60 members.

The aims of The Drones Club of Belgium are threefold :

 • To promote the interest in P.G. Wodehouse's literary work.
 • To organise activities - both informative and entertaining - which increase our member's knowledge of Wodehouse's work and of the Victorian-Edwardian era in general.
 • To liaise with international Wodehouse Societies.

The club base is Millfleet Hall, a country house, in Herselt (2230 Herselt - Belgium).

The annual membership fee amounts to 20 euro. If you wish to subscribe for membership please contact the chairman.

kris.smets@tijd.com

 

The Drones Club of Belgium

Onze vereniging bestaat sinds 1989 en telt een zestigtal leden. Aan de oorsprong lagen vier vrienden met belangstelling voor het werk van de Engelse schrijver Wodehouse. Verder in de site vindt u meer achtergrond bij de geschiedenis van de club.

De benaming " Drones Club " verwijst naar de gelijknamige club in Wodehouse's werk. Een instelling in het hart van Londen, met een ledenbestand van een 140-tal jonge heren.

De Drones Club of Belgium wil in de eerste plaats Wodehouse's werk onder de aandacht brengen en houden. Anderzijds - en hierin verschillen we van de Wodehouse verenigingen in het buitenland - besteden we ook aandacht aan andere schrijvers en kunstenaars uit de Victoriaans-Edwardiaanse periode.

Elke eerste dinsdag van de maand vergadert het het bestuur te Millfleet Hall, de clubresidentie te Herselt (Molenvloed-Venneweg 2), een landhuis op de grens van het Hageland met de Kempen, grenzend aan het natuurgebied de Langdonken.

Jaarlijks zijn er minimaal drie ledenactiviteiten die variëren van dinners, uitstappen, lezingen, discussie-avonden tot alternatieve jachtpartijen en concerten.

De Drones Club onderhoudt hartelijke betrekkingen met buitenlandse clubs : de Nederlandse, Engelse, Zweedse, Amerikaanse en Russische Wodehouse Societies.

Overzicht van de belangrijkste clubactiviteiten sinds 1996 (Was Jij Erbij ?)

 

Anything Goes, Sauve Qui Peut

De handelingen van de club zijn gebaseerd op de vier onderstaande basiswaarden. Zij vormen het uitgangspunt van alle activiteiten en komen terug in het wapenschild.

 • Savoir vivre : de hoed, de wandelstok en handschoenen van de gentleman.
 • Gulheid : de hoorn des overvloeds
 • Zin voor humor : het vliegend varken
 • Kameraadschappelijkheid : de twee zwanen.

"Anything Goes, Sauve Qui Peut" is het clubmotto.

De Drones Mars - het clublied - werd ter gelegenheid van het tienjarig bestaan in 1999 gecomponeerd door Walter Rens en op tekst gezet door Bart Pepermans. De tekst luidt als volgt.

So, we are Drones in body and soul.

Shout !

Anything Goes and Sauve Qui Peut !

Gooi nu maar die glazen nog eens vol, weg met die zorgen hier maken we nu lol.

Smeer nu maar je stem.

Vul dan weer je longen en zing mee, zo heb je nooit gezongen.

So, we are Drones in body and soul.

Shout !

Anything Goes and Sauve Qui Peut !

 

Lidmaatschap

Kandidaat leden zijn altijd welkom. Kennis van Wodehouse's werk is uiteraard een troef. Onze ervaring leert echter dat Anglofielen, in de ruimste betekenis van het woord, zich snel thuis voelen in ons midden. Indien u belangstelling heeft voor het lidmaatschap kunt u dit melden aan de voorzitter. U krijgt dan een betalingsverzoek om het lidgeld van 20 euro op het rekeningnummer van The Drones Club of Belgium te storten.

kris.smets@tijd.com

 

Beschermheer, bestuur, eretitels en eretekens

Beschermheer of Patron van The Drones Club of Belgium

Muhammad Zamir, Ambassador of Bangladesh to Belgium (2001)

Bestuur of Board van The Drones Club of Belgium

Chairman/Voorzitter : Kris Smets

Master of the Ceremonies/ceremoniemeester : Walter Rens

Treasurer/schatbewaarder : Jan Heirman

Webmaster : Johan Heylen

Editor/uitgever : Bart Pepermans

Oldest Board Member/oudste lid : Walter Van Braeckel

 

Dragers van eretekens en eretitels

Knight of the Order of the Millfleet Pigsty (KMP)

 • Jacob Bagge, Sweden (1998
 • Huib de Ceuninck Van Capelle, The Netherlands (1998)
 • Guido Latré, Belgium (1998)
 • Norman Murphy, England (1998)
 • Tony Ring, England (1999)
 • Leopold Ulens, Belgium (1998)

Drager van de Fazantenveer / Carrier of the Pheasant Feather (CPF)

 • Ronald Brenner, The Netherlands (1999)
 • Huib de Ceuninck Van Capelle, The Netherlands (1999)
 • Rob Kooy, The Netherlands (1999)
 • Walter Rens, Belgium (1999)
 • Walter Van Braeckel, Belgium (1999)

Certificate of Supreme Appreciation (CSA)

 • David Colvin, England (1997)
 • Walter Rens, Belgium (1997)

 

Artikels, Verslagen en Toespraken

Artikels

auteur

jaar

Erestatuten

Walter Van Braeckel

1989

The Treaty of Millfleet : draft resolutions

Kris Smets

1998

Wodehouse en zijn werken : deel 1

Bart Pepermans

1998

Wodehouse en zijn werken : deel 2

Bart Pepermans

1998

1989-1999 : Tien jaar Drones Club

Kris Smets

1999

Van Pothunters tot Sunset : deel 2

Bart Pepermans

2001

Van Pothunters tot Sunset : deel 3

Bart Pepermans

2001

Het varken en het beest

Lodewijck Weyns

2001

Wodehouse als herpetoloog

Peter Nieuwenhuizen

2001

Saki : een groot schrijver

Kris Smets

2001

Jeeves en Spinoza

Just Niemeijer

2001

Toespraken

auteur

jaar

Huy 2000 - Wodehouse 1940

Kris Smets

2000

"Remarks at Drones Club "Good-Bye to a Great Patron Dinner"

David Colvin

2000

Wodehouse and Flying

Bart Pepermans

2000

Europavisie van de Drones Club

Kris Smets

2001

Saki Commemoration Thiepval

Kris Smets

2001

Verslagen

auteur

jaar

Onthulling gedenkplaat Huy

Walter Van Braeckel

2000

Good-Bye to a Great Patron Dinner

Leonard Beuger

2000

Go, Go, Go, GOOOOOO !

Kris Smets

2001

The Drones Companionship for Europe

Walter Van Braeckel

2001

Jaarprogramma 2002

De activiteiten van 2002 worden eind januari bekendgemaakt. De eerste samenkomst van het bestuur is op dinsdag 15 januari 2002 voor het jaarlijkse 'Dinner of The Chairman".

Pelham Grenville Wodehouse (1881 - 1975)

Zijn leven

P.G. Wodehouse werd geboren te Guildford (GB), op 15 oktober 1881, als derde van vier zonen. Zijn ouders vertoefden het grootste deel van zijn jeugd in Hong Kong, waar Wodehouse's vader rechter was.

Pelham Grenville groeide op aan het einde van het Victoriaanse tijdperk en verwierf faam in het Engeland van Edward VII. The Pothunters - zijn eerste boek - verscheen in 1902. Zijn laatste boek was Sunset at Blandings, het bleef onafgewerkt toen hij op Valentijnsdag in 1975 overleed. De literaire output van Wodehouse is enorm. Hij schreef 96 boeken, werkte mee aan 16 toneelstukken en schreef een deel of de volledige teksten van 28 musicals. Van zijn boeken werden wereldwijd miljoenen exemplaren verkocht. Vele schrijvers van internationale faam, o.a. Evelyn Waugh en George Orwell, behoorden tot zijn bewonderaars.

In juni 1939 ontving Wodehouse een eredoctoraat in de letteren te Oxford. Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog woonde hij in Le Touquet. Net als andere Engelse burgers in bezet Frankrijk werd hij 1940 opgepakt door de Duitsers. Hij verbleef een maand in het fort van Huy en werd vervolgens overbracht naar een interneringskamp te Polen. Zijn reputatie kreeg een flinke deuk toen hij meewerkte aan een radioprogramma, uitgezonden vanuit Berlijn en gericht op een Amerikaans publiek. In vijf uitzendingen vertelde Wodehouse over zijn ervaringen in het kamp. Volgens velen gaven de uitzendingen bij de luisteraar de indruk dat de nazi's hun gevangenen in de kampen goed behandelden. Een storm van verontwaardiging brak los. De verkoop van zijn boeken tuimelde naar beneden. Wodehouse zou nooit meer terugkeren naar Engeland en vestigde zich in 1947 definitief in Amerika.

In 1975 werd hij nog geridderd - wat als officieel teken van eerherstel vanwege de Britse regering kan opgevat worden. Hij overleed echter voor de Britse Consul het insigne kon overhandigen. Het was zijn vrouw Ethel die het in ontvangst nam.

Zijn werk

Wodehouse construeerde een artificiële, tijdloze wereld bevolkt met karakters als Bertie Wooster, Jeeves, Lord Emsworth, Galahad, Ukridge, ...

De jonge helden in de boeken zijn lid van de Drones Club, gevestigd in hartje Londen, een etablissement waar vooral wordt gedronken, gewed en sterke verhalen verteld. Drones op zwart zaad proberen via allerhande slinkse listen geld te ontfutselen van gefortuneerde clubleden. Naast de pecuniaire bekommernissen zijn er de amoureuze verwikkelingen van de leden. De klassieke onbeantwoorde liefde, of integendeel, de doodsangst van de naïeve gentleman voor impulsieve trouwbeloften, waarvan daags na de feiten de spijt al overheerst.

De oudere helden varieren van pompeuze hertogen, over immer jong gebleven vinnige grijsaards tot hopeloos verdwaasde Lords. Galahad Threepwood, gewezen lid van de Pelican Club, wil zijn memoires publiceren en jaagt daardoor de stuipen op het van zijn gearriveerde leeftijdsgenoten. Zij vrezen dat hun jeugdige uitspattingen te grabbel worden gegooid. Er is ook Lord Ickenham, die niets liever doen dan verliefde harten te verenigen, door hen onder valse voorwendsels in kastelen binnen te smokkelen. Laten we vooral Lord Emsworth niet vergeten, de koning der sufferds, die de herfst van zijn leven wijdt aan de Empress of Blandings, een reusachtig varken dat jaarlijks dingt naar de gouden medaille op de landbouwtentoonstelling van Shropshire. Het kolossale dier wordt om de haverklap ontvoerd, vergiftigd of minstens uit haar delicaat voedselevenwicht gebracht.

Geen Edwardiaanse humor zonder de bediendenklasse. En deze is rijkelijk vertegenwoordigd bij Wodehouse. De meesten van hen vele malen verstandiger dan hun meesters. Jeeves, de gentleman's gentleman van Bertie Wooster. Zeg nooit butler tegen een gentleman's gentleman ! Hij is de gewiekste die zijn meester meesterlijk bespeelt. Beach, de hypochondrische butler van Blandings Castle, tuk op vintage port en ontslagnemend wanneer hij vaststelt dat zijn Lord een baard laat groeien.

Er zijn weinig onschuldige vrouwen in Wodehouse's boeken. Hij schrijft ergens "The female of the species is more deadly than the male". Ofwel zijn het geschoolde en ernstige meisjes die hun verloofde opzadelen met hoogdravende literatuur, ofwel roodharige jongedames met een wispelturig temperament die jonge heren opdragen politiehelmen te jatten. En dan zwijgen we nog van de zeemzoete, stroperige types die dol zijn op romantische verzen en hunkeren naar ridderlijkheid en heldenmoed bij hun toekomstige. Maar het ergst van al zijn de tantes, zij verzuren het leven van hun jonge neven. Kort samengevat mag je stellen dat achter elke ruggengraatloze kerel een demonische tante schuilt.

Literatuur of niet

Meerdere critici rekenen Wodehouse niet tot de 'grote schrijvers' omdat zijn werk niet vernieuwend kan genoemd worden en eveneens omdat er geen boodschap in schuilt. Toegegeven, hij was geen ernstige schrijver, hij nam zijn vak uitermate ter harte maar had niet de pretentie zijn lezers bloot te stellen aan diepzinnige overpeinzingen. Zijn humor is vrij van elke boosheid, van sex is er geen sprake, de slechtheid van onze wereld raakt zijn personages niet. Enkele onderzoekers stellen dat zijn werk in hoge mate autobiografisch is. Met andere woorden, hij schreef over mensen en plaatsen die hem bekend waren vanuit zijn schooltijd, familievisites op het platteland, zijn verblijf in Amerika, ...

De schrijver Wodehouse is een typisch product van de 'boom' van de populaire tijdschriftenmarkt rond de eeuwwisseling. Net zoals Conan Doyle stelde hij publicatie in prestigieuze literaire tijdschriften niet tot doel. Dit is deels een verklaring voor het gebrek aan interesse vanwege het gros der literaire critici. Zijn groot vakmanschap blijkt uit de unieke wijze waarop hij de beperkingen en eigenheid van de populaire magazines gebruikt in zijn werk. Door herhalingen, clichés, overdrijvingen, citaten, ... De subtiele en nooit kwetsende wijze waarop hij dit doet verklaart waarom je de op elkaar lijkende en altijd voorspelbare boeken met plezier kan herlezen. Een criticius van de Times schreef er ooit het volgende over:

"Just how funny it all is, an old and inveterate reader can hardly tell. For in reading and re-reading Mr. Wodehouse there comes a stage when the reader no loner waits breathlessly for what comes next or hunts someone to share his laughter, but instead finds a new pleasure in seeing how exquisitely it is done."

Wodehouse vandaag

Er zijn nog regelmatig herdrukken van zijn werk, maar hoofdzakelijk in het Engelse taalgebied. Vele Vlaamse en Nederlandse liefhebbers zweren trouwens bij de Engelse uitgaven. De vijftigers en zestigers onder u herinneren zich mogelijk de prismapockets. Bij de jongere generaties daarentegen is de vertrouwheid met de schrijver beperkt. Ten dele door het gebrek aan uitgaven in het Nederlands, maar vooral omdat de inhoud minder aansluit bij de realiteit van vandaag.

Wodehouse vereniginge bestaan in Amerika, Engeland, Rusland, Zweden, India, Australië, Nederland en natuurlijk ook The Drones Club of Belgium. Allen organisaties die het leven en werk van P.G.W. onder de aandacht willen houden.

Links

Wodehouse Societies

The Russian Wodehouse Society

Rusland

The Wodehouse Society

Amerika

Svenska Wodehousešllskapet

Zweden

The P.G.Wodehouse Society

Engeland

Amici di Wodehouse

Italië

Wodehouse Algemeen

P.G.Wodehouse Appreciation Page

alt.fan.wodehouse

Verwante Literatuur