evaluatie

bulletControleer bij jezelf of je nu een aantal begrippen kent: toets.
bulletBeoordeel je eigen bijdrage en die van je groepsleden.
bulletJouw individuele tekst wordt beoordeeld met behulp van volgend beoordelingsrooster. 
bulletJe presentatie wordt ook individueel beoordeeld.

groepswerk

zelfevaluatie van het groepswerk

Beoordeel je eigen aandeel in het groepswerk.

naam:

Heeft elk lid van de groep gedaan wat gepland was?Eventueel waarom niet? Hoe werd dit opgelost?

 

Ben je erin geslaagd om de timing te respecteren? Eventueel waarom niet? Hoe hebben jullie dit opgelost? 

 

Welke stappen hebben (welke) moeilijkheden opgeleverd? Hoe hebben jullie dit opgelost? 

 

Vind je jullie plan nog altijd een goed plan? Waar zou je het aanpassen? Hoe? 

 

Geef jezelf een cijfer op 10 punten.

 

 

co-assessment van het groepswerk

Beoordeel het aandeel van de anderen in het groepswerk.

naam:

beoordeeld door:

bijdrage

zeer groot

groot

gemiddeld

klein

geen

hinder

1 inzet

+2

+1

0

-1

-2

-3

2 ideeën

+2

+1

0

-1

-2

-3

3 organisatie en leiding

+2

+1

0

-1

-2

-3

4 bereidheid tot samenwerken

+2

+1

0

-1

-2

-3

5 inzicht

+2

+1

0

-1

-2

-3

 

presentatie

taalgebruik
1
2
3
4
5

taalzuiverheid (algemeen Nederlands, correcte syntaxis, correcte woordkeuze)

         
articulatie & intonatie          
volume (verstaanbaarheid) & tempo          
keuze van taalregister: aangepast aan situatie en aan doelpubliek          

lichaamstaal

         

houding (loskomen van het blad…)

         
oogcontact (leerkracht in het vizier…)          
spreekdurf, zekerheid, vlotheid          
onderwerp          
inhoud en originaliteit          
documentatie          
voldoet aan de opgave (doel, publiek, timing…)          

mondige weerbaarheid (vragen publiek, reageren op tussenkomsten)

         
structuur, opbouw          

powerpoint

         
aantrekkelijk          
duidelijk (niet te veel informatie, kernwoorden)          
gestructureerd          

folder

Inhoud
1
2
3
4
5
Boeiende introductie          
Goede omschrijving van de taalvariant          
Correcte, begrijpelijke weergave van argumenten          
Voldoende diepgang          
Goede conclusie, aansluitend bij de argumentatie          
Ordening          
Goede tekstopbouw: inleiding - kern - slot          
Goede alineaopbouw          
Taalgebruik          
Correcte woordkeus en zinsbouw          
Duidelijk en begrijpelijk taalgebruik          
Voldoende aantrekkelijk taalgebruik          
Presentatie          
Correcte spelling en interpunctie          
Mooie lay-out