inleiding

De bedoeling van deze TalenQuest is de leerstof taalbeschouwing van het zesde jaar op een ge´ntegreerde manier in te leiden.

Door met drieredacteurs een cursusje te ontwerpen en te moeten presenteren gaan de leerlingen via de aangeduide links gericht op zoek naar informatie. Ze leren op een systematische manier omgaan met (internet-)teksten en taalfenomenen. Bovendien moeten ze voor de presentatie de belangrijke informatie selecteren, omgaan met een informaticapakket en duidelijk voor een groep spreken.