leerzaamheid

Wat maakt een TalenQuest tot een leerzame activiteit?

Er zijn vijf componenten en in de ideale TalenQuest komen deze vijf elementen allemaal aan de orde.

  1. Er is sprake van een rijk taalaanbod (input), omdat de leerlingen kennis maken met diverse informatieve teksten in wisselende contexten.
  2. De leerlingen verwerken het taalaanbod op inhoud, omdat ze een tekst moeten analyseren op argumentatie, kenmerken, voorbeelden, etc.
  3. De leerlingen verwerken het taalaanbod op vorm, omdat ze voor de grafische vormgeving ook aandacht moeten besteden aan leuke en toch veelzeggende illustraties die de essentie van een taalvariant uitdrukken.
  4. De leerlingen handelen strategisch, omdat ze in overleg met elkaar hun opdracht vastleggen en een compromis moeten uitwerken over de uitwerking en afwerking. Ze moeten bijvoorbeeld hun tekststijl en grafische stijl op elkaar afstemmen.
  5. De leerlingen worden gestimuleerd de taal in een realistische context te produceren, omdat de opdracht normaal-functioneel is. Een initiatieles geven over een taalvariant uit hun omgeving is een boeiende opdracht en vraagt teamwork. Informatieve bronnen en illustraties opzoeken en gebruiken, teksten ontwerpen, etc. zijn courante bezigheden voor velen. Dit zal de motivatie sterk ten goede komen.