4 spelling: het werkwoord (VD als BN)

Vul het voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord in.

het voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord

Hij besteedde te veel geld aan de kermis.
Het bestede geld was hij kwijt.

OVT (zwakke werkwoorden): stam + te/de

VD als adjectief: VD (+ e); geen verdubbeling, tenzij in een gesloten lettergreep

Het geld is besteed; het bestede geld. (VD + e; open lettergreep)
De zeelui zijn gered; de geredde zeelui. (VD +e; gesloten lettergreep)

 
 1. (besteden) het __________________________ bedrag

  1.   bestede
  2.   besteedde
 2. (plegen) de __________________________ inbraak

  1.   gepleegde
  2.   gepleegdde
  3.   geplogen
 3. (vergulden) de __________________________ lijst

  1.   vergulde
  2.   verguldde
 4. (stranden) het __________________________ schip

  1.   gestrande
  2.   gestrandde
 5. (aanvullen) de __________________________ voorraad

  1.   aanvullende
  2.   aangevuldde
  3.   aangevulde
  1.   geslootten
  2.   gesloten
  3.   geslotten
 6. (verwoesten) de __________________________ stad

  1.   verwoeste
  2.   verwoestte
 7. (bedenken) het __________________________ plan

  1.   bedenkte
  2.   bedachte
  3.   bedachtte
 8. (vrezen) de __________________________ ziekte

  1.   gevreeste
  2.   gevreesde
  3.   gevreesdde
 9. (verkopen) het __________________________ huis

  1.   verkochte
  2.   verkochtte
 10. (verflensen) de __________________________ bloemen

  1.   verflensde
  2.   verflenstte
  3.   verflenste
 11. (pachten) het __________________________ land

  1.   gepachte
  2.   gepachtte
 12. (aanrichten) de __________________________ schade

  1.   aangerichtte
  2.   aangerichte
 13. (erven) de __________________________ juwelen

  1.   geërfte
  2.   geërftte
  3.   geërfde
  4.   geërfdde
 14. (binden) het __________________________ boek

  1.   gebinde
  2.   gebindde
  3.   gebondden
  4.   gebonden
 15. (smeden) het __________________________ haardstel

  1.   gesmede
  2.   gesmeedde
 16. (verbranden) de __________________________ brieven

  1.   verbrandde
  2.   verbrande
 17. (inenten) het __________________________ kind

  1.   ingeëntte
  2.   ingeënte
 18. (slachten) het __________________________ varken

  1.   geslachte
  2.   geslachtte
 19. (importeren) de __________________________ goederen

  1.   geïmporteerde
  2.   geïmporteerdde
 20. (exporteren) de __________________________ machines

  1.   geëxporteerdde
  2.   geëxporteerde
 21. (slopen) de __________________________ huizen

  1.   geslooptte
  2.   gesloopte
 22. (rooien) de __________________________ bieten

  1.   gerooide
  2.   gerooidde
 23. (hechten) de __________________________ wond

  1.   gehechte
  2.   gehechtte