ANDERE HULPWETENSCHAPPEN

 

 

 

 

Archeologie

 Archeologie

Links naar archeologische sites.

 Archeologie in Vlaanderen  

 Archaeology

 

 Archeonet  

 Archeos

Stichting voor de Nederlandse Archeologie.

 Archeosite Aubechies

 

Cartografie

 Historische Cartografie

 

 Geopunt  

 Gis

 

Chronologie

 Ephemeride

Franse site

Demografie

 NVD

Nederlandse vereniging voor demografie.

Ex Libris

 Ex Libris

Nederlandse ver. voor exlibris en andere kleingrafiek.

 Ex Libris group  

 Ex-libriscentrum Sint-Niklaas

Zoeken op web van de stad

Numismatiek

 EGMP

Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde.

 Numismatiek startkabel

 

 Numismatiek startpagina

 

Paleografie

 Ecole des chartes

 

 Inleiding paleografie  
 Rijckheyt  

 Paleografie

Cursus Ugent (wachtwoord nodig)

 Wat staet daer

Vexillogie

 Cyberflag

Franse site over vlaggen in de wereld.

 Flaginstitute Engelse site over vlaggen.

Zegelkunde (Sigillografie of sfragistiek)

 Siegelkunde

 

 

 
 
 

 

   Vorige pagina

 

 

 

   Volgende pagina

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

S T A R T P A G I N A | I N T R O | L I N K S | F A M I L I E K U N D E | F A M I L I E K R O N I E K

N A A M K U N D E | W A P E N K U N D E | S T A M R E E K S | 

G E N E A L O G I E   R O E L S T R A E T E | KWARTIEREN WOUTER ROELSTRAETE

 M A N N E K E uit de M A N E | 

  M U Z I E K | L E T T E R K U N D E

H E E M K U N D E | H E U L E S P I E G E L | H E U L E

 

   Top pagina

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Voor info en commentaar kan je een e-mailtje sturen naar :

@ Johan Roelstraete
Kransvijver 41, 8501 Heule  -  Tel. 056 32 42 34
Gegevens uit de webstek mogen slechts overgenomen worden met toelating van de auteur.