HUISBIBLIOTHEEK - HERALDIEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

biografieën

 

bronnen

 

algemene geschiedenis

 

lokale geschiedenis

 

genealogie (familiegeschiedenis)

 

symboliek en mythologie

 

volkskunde

 

letterkunde en taal  &  tijdschriften in onze bibliotheek

 

 

 

 

 

 

HERALDIEK

In onze bibliotheek zijn de meeste heraldische standaardwerken wel aanwezig en dit in verschillende talen. Van auteurs als Michel Pastoureau, Emile Gevaert, Ernest Warlop, Carl-Alexander von Volborth, C. Pama, Rietstap, J.C. Steenkamp, Anthony Wagner, D.L. Galbreath, J.P. Brooke-Little, Stephen Friar, A. Hildebrandt, Ottfried Neubecker, Jean-Claude Loutsch, A.C. Fox-Davies, Thomas Woodcock, Bruno Bernard Heim, Z.G. Alexy  en nog vele anderen, allemaal eminente heraldici, steken er verschillende werken in onze bibliotheek. Wat volgt is slechts een selectie. Wie geïnteresseerd is in heraldiek vindt bij onze links voldoende adressen. 

J. ARNDT, W. SEEGER, Wappenbilderordnung (Symbolorum armorialum ordo). J. Siebmacher's grosses grosses Wappenbuch. Band B, Neustadt an der Aisch, 1990 - 1996, 2 delen. Systematische indeling van heraldische begrippen in verschillende talen.
Trefwoorden: heraldiek, blazoenering. ISBN: 3-87947-110-X en 3-87947-100-2.


G. AUDOIN, L'art héraldique. Lire, décrire, composer des armoiries, Versailles, 2005, 253 blzn.

Trefwoorden: heraldiek, wapenkunst. ISBN: 2-914611-42-0.

P. BAUDOUIN, L. DUERLOO, Van evers en heiligen. Wapens en vlaggen van de gemeenten in de provincie Antwerpen, Antwerpen, 1998. We kunnen alleen maar de wens uitdrukken dat de andere provincies iets gelijkaardigs uitgeven ! Het is natuurlijk nog niet de historiek van de gemeentewapens en –vlaggen in kwestie. We krijgen naast de afbeelding alleen de beschrijving. Wel krijgen we een uitvoerige toelichting van het provinciewapen.
Trefwoorden: heraldiek, overheidswapens. ISBN: 90-6625-011-9.

G.J. BRAULT, Early blazon. Heraldic terminology in the twelfth and thirteenth centuries with special reference to Arthurian heraldry, Woodbridge, 1997². Standaardwerk voor de heraldische taal (Frans en Engels). 
Trefwoorden: heraldiek, blazoenering. ISBN: 0.85115.711.4.

K. BRUNNER, F. DAIM, Ritter, Knappen, Edelfrauen. Das Ritterdum im Mittelalter, Frechen,
s.d. Vooral belangrijk voor de illustratie. 
Trefoorden: heraldiek, Middeleeuwen, ridderschap. ISBN: 3-933366-15-1.

J.-B. CAHOURS D'ASPRY, Du blason des chevaliers aux marques de fabrique, Atlantica, Biarrtiz, 2000. Vooral de geschiedenis van de heraldiek en de heraldiek als kunst zijn behandeld.
Trefwoorden: heraldiek, kunst
. ISBN: 2-84394-189-X.

H. CHILD, Heraldic design. A handbook for students, London, 1965. Handboek over heraldiek bestemd voor kunstenaars, architecten, tekenaars en ontwerpers.
Trefwoorden: heraldiek, wapenkunst, heraldisch tekenen

E. DE BOOS, Dictionnaire du blason, Le Léopard d'Or, Paris, 2001. Meertalig woordenboek van heraldische termen. Jammer genoeg ontbreekt het Nederlands. Positief zijn de vele voorbeelden van blazoenering.
Trefwoorden: heraldiek, woordenboek, blazoenering. ISBN: 2-86377-170-1.

E. DE BOOS, M. CHATENET, C. DAVY, Les armoiries. Lecture et identification, Inventaire général, 1994. Verschenen in een reeks onder directie van Michel Pastoureau en Michel Popoff, de twee grootste Franse heraldici. 
Trefwoorden: heraldiek, blazoenering. ISBN: 2-11 087 309-4.

 

E. DE BOOS, L'armorial Le Breton, Paris, 2004. Uitgave van een wapenboek dat in 2003 aangeworven werd door het Centre historique des Archives nationales in Parijs.

Trefwoorden: heraldiek, Frankrijk, wapenboek. ISBN: 2-85056-792-2.

 

J.-F. DEMANGE, Glossaire historique et héraldique. L'archéologie des mots, Anglet, 2004, 477 blzn.

Trefwoorden: heraldiek, woordenboek. ISBN: 2-84394-772-3.

T. DEN BOON (hoofdred.), Cultuurtoeristische Van Dale. Woordenboekgids voor de cultuurtoerist. 5000 termen verklaard. 500 illustraties. Meertalige index, Utecht-Antwerpen, 2007. Heel nuttig naslagwerk.

Trefwoorden: cultuur, heraldiek, architectuur, kunst. ISBN: 9789066489622.

 

G. DE SÈDE, Vues hérétiques sur l'héraldique, Paris, 2003. Soms interessante weetjes, maar kritisch te lezen.
Trefwoorden: heraldiek, symbolisme. ISBN: 2-84454-172-0.

P. DE WIN, Adelbrieven verleend door Z.M. Albert II, Koning der Belgen 1993-2000. Lettres patentes de noblesse octroyées par S.M. Albert II, roi des Belges 1993-2000, Lannoo-Racine, Tielt-Brussel, 2001.
Naast enkele biografische gegevens krijgen we een afbeelding met Nederlandse en Franse blazoenering. 
Trefwoorden: heraldiek, wapenbrieven, adel, blazoenering. ISBN: 90 209 4523 8.

P. D'HOSE, Armorial Héraldique vivante 1974-2002, in: Recueil jubiliaire de l'OGHB (L), 2000. Alle wapens die bij de OGHB geregistreerd werden.
Trefwoorden: heraldiek, registratie. ISBN: 2-87018-084-5.

G. DITMAR-TRAUTH, Rüstung Gewandung Sachkultur des Deutschen Hochmittelalters, Wald-Michelbach, 1999.
Trefwoorden: Middeleeuwen, kostuumkunde, wapens. ISBN: 3-9805642-3-1.

P. DONCHE, J. ROELSTRAETE, E. SEYNAEVE, Het genealogisch-heraldisch handschrift Schinckelle, Handzame, 2004. Belangrijke uitgave van een zeldzaam handschrift betreffende de familie Schinckelle met talrijke gepenseelde wapenschilden.

Trefwoorden: heraldiek, genealogie, familie Schinckel(l)e, handschrift.

L. DUERLOO, P. JANSSENS, Wapenboek van de Belgische Adel van de 15de tot de 20ste eeuw, Gemeentekrediet, Brussel, 1992. Onmisbaar naslagwerk voor al wie zich bezig houdt met heraldiek in ons land.
Trefwoorden: heraldiek, adel. ISBN: 90-5066-109-2. We bezitten exemplaar nr. 100.

C.N. ELVIN, A dictionary of heraldry, London, 1889 (reprint Heraldry Today, 1977), 135 blzn. Vooral belangrijk voor de vele tekeningen.
Trefwoorden: heraldiek, woordenboek, blazoenering. ISBN: 0-90045500-4.
.
H. FEHRINGER (voorw.), Lebendige Heraldik. Internationales Sammelwerk von Wappen und Chroniken, München, 1989, 3 banden. Lebendige Heraldik is een wapenverzameling van de heraldische vereniging Euristorica in München. Van honderden wapens, vooral nieuwe geregistreerde wapens uit Duitsprekende landen, wordt, naast een kleurenweergave van het wapen, de blazoenering, de symbolische verklaring (motivering), de naambetekenis, wie het wapen mag voeren en soms ook een stuk familiegeschiedenis weergegeven. In ieder geval een streling voor het oog. Het mooiste deel van de oogst van onze vakantie in Duitsland en Oostenrijk in 2001.
Trefwoorden: heraldiek, wapenregistratie, Duitsland.

J. FRANKLYN, J. TANNER, An Encyclopaedic Dictionary of Heraldry, Oxford, 1970, 367 blzn. 
Trefwoorden: heraldiek, encyclopedie, Groot-Brittannië. ISBN: 08-013297-9.

S. FRIAR, History handbooks. Heraldry for the local historian and genealogist, Sutton Publishing, Gloucestershire, 1997. Herdruk van de uitgave van 1992.
Trefwoorden: heraldiek, handleiding, Engeland. ISBN: 0-7509-1085-2.

V. GIMARY, Bibliothèque des symboles. Le serpent, Pardès, Puiseaux, 2003.
Trefwoorden: heraldiek, symboliek. ISBN: 2-86714-318-7.

J.L.M. GRAAFLAND, A. STALINS, Encyclopédie héraldique. Heraldische encyclopedie, Den Haag, 1932.
Belangrijk werk voor de heraldische terminologie, zeker door de tweetaligheid. Konden we antiquarisch op de hand tikken in Rijswijk. 
Trefwoorden: heraldiek, blazoenering. 

M. GRITZNER, Handbuch der Ritter- und Verdienstorden aller Kulturstaten der Welt, Leipzig 1893 (reprint)
Belangrijk om de verschillende eretekens te leren kennen. 
Trefwoorden: ridderorden, eretekens, heraldiek. ISBN: 3-8262-0705-X.

A.M. HILDEBRANDT, L. BIEWER, Handbuch der Heraldik. Wappenfibel, Degener & Co., Neustadt an der Aisch, 1998. Handige en heel goede handleiding, vooral voor de Duitse heraldiek. Dit is trouwens reeds de 19de verbeterde en aangevulde uitgave. 
Trefwoorden: heraldiek, handleiding. ISBN: 3-7686-7014-7.

J.JANSSENS, M. MEEUWESE, Jacob van Maerlant Spiegel Historiael. De miniaturen uit het handschrift Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, KA XX, Davidsfonds/Clauwaert, Leuven, 1997. Geschenk 60e verjaardag. Niet alleen een prachtig kijkboek, maar ook belangrijk om zich in te leven in de Middeleeuwse leefwereld. We hadden het boek kunnen plaatsen onder geschiedenis of letterkunde, maar verkozen toch heraldiek omwille van de vele heraldische voorstellingen.
Trefwoorden: heraldiek, letterkunde, geschiedenis Middeleeuwen, Jacob van Maerlant. ISBN: 90-6306-358-X.

J.H. KEUZENKAMP, Gemeentewapens in Nederland, VNG-Uitgeverij, 's-Gravenhage, 1989. Alle Nederlandse gemeentewapens worden in kleur weergegeven.
Trefwoorden: heraldiek, gemeentewapens, Nederland. ISBN: 90-322-2560-X.

J. KUIJPER, De heraldiek in bouwkunst en aanverwante vakken, L.J. Veen, Amsterdam, 1910. Aangezien er niet zoveel bestaat in het Nederlands over de wapenkunst was het interessant dit werk tweedehands op de kop te tikken !
Trefwoorden: heraldiek, kunst. 

L. KURRAS (inl.), Das Grosse Buch der Turniere. Alle 36 glanzvollen Ritterfeste des Mittelalters. Die Bilderhandschrift des Codex Rossianus 711 im Besitz der Bibliotheca Apostolica Vaticana, Belser Verlag, Stuttgart-Zürich, 1996.
Trefwoorden: heraldiek, wapenboeken, tornooien, Middeleeuwen, geschiedenis. ISBN: 3-7630-5633-5.

J.-J. LARTIGUE, Armorial général des communes de France, ed. Christian, Paris, 1995. Een 11.000 beschrijvingen van  Franse gemeentewapens. Hiervan zijn er 68 in kleur afgebeeld.
Trefwoorden: heraldiek, overheidswapens, Frankrijk. ISBN: 2-86496-062-1.

U. LEHNART, Kleidung & Waffen der Früh- und Hochgotik 1150-1320, Wald-Michelbach, 1998. Zoals vorig en volgend boek meegebracht van de jaarlijkse vakantie in Duitsland. Belangrijk voor de geschiedenis van de heraldiek. 
Trefwoorden: Middeleeuwen, kostuumkunde, wapens. ISBN: 3-9805642-2-3.


W. LEONHARD, Das grosse Buch der Wappenkunst. Entwicklung. Elemente. Bildmotive. Gestaltung, München, 1984. Een standaardwerk !
Trefwoorden: heraldiek, handleiding, blazoenering, kunst. ISBN: 3 7667 0693 4.

L. F. MESSÍA de la CERDA y PITA, Heráldica Española. El Diseño Heráldico, Madrid, 1998. Vooral interessant voor het tekenen van wapens.
Trefwoorden: heraldiek, wapenkunst, heraldisch tekenen. ISBN: 84-8403-308-2.

H.K. NAGTEGAAL, Heraldisch vademecum, CBG/ Spectrum, Den Haag-Utrecht, 2003. Belangrijke eerste stap naar een eenvormige Nederlandse terminologie voor het blazoeneren van familiewapens. Jammer genoeg bijna uitsluitend afgestemd op wapengebruik in Noord-Nederland. 
Trefwoorden: heraldiek, blazoeneren, encyclopedie. ISBN: 90-5802-030-4/90-274-8849-5 
 

O. NEUBECKER, Grosses Wappen Bilder Lexikon der bürgerlichen Geschlechter Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, Battenberg, Augsburg, 1995. De 21.000 wapens worden er gesystematiseerd weergegeven. Dit maakt van het werk een dankbaar werkinstrument voor de heraldicus.
Trefwoorden: heraldiek, blazoenering, wapenindeling. ISBN: 3-89441-0302. 

O. NEUBECKER, W. RENTZMANN, Wappenbilderlexicon. Dictionnaire héraldique. Encyclopaedia of heraldry, Battenberg, München, 1974. Een systematische wapenbeschrijving. Belangrijk voor de blazoenering. Helaas, niet in het Nederlands.
Trefwoorden: heraldiek, blazoenering. ISBN: 3-87045-022-3.

E. PARDO DE GUEVARA y VALDÈS, Manual de Heráldica Española, Madrid, 2000, 127 blzn. Goed gestructureerde Spaanse handleiding voor heraldiek. 
Trefwoorden: heraldiek, handleiding, Spanje. ISBN: 84-8403-309-0.

M. PASTOUREAU, Les armoiries, Brepols, Turnhout, 1998. Verschenen als nr. 20 in de reeks 'Typologie des sources du Moyen Âge occidental. 
Trefwoorden: heraldiek, Middeleeuwen. ISBN: 2-503-36000-9.

M. PASTOUREAU, C. de MERINDOL, Chevaliers de la toison d'or. Portraits équestres du XVème siècle, Le Léopard d'Or, Paris, 1986. Ontleding van 'Le grand armorial équestre de la Toison d'Or' bewaard in de Bibliothèque de l'Arsenal in Parijs, ms 4790.
Trefwoorden: heraldiek, Middeleeuwen, ridders, Gulden Vlies.ISBN: 2-86377-007-1.

M. PASTOUREAU, Traité d'héraldique, Grands manuels Picard, Paris, 1993. Tweede vermeerderde uitgave van dit standaardwerk over heraldiek.
Trefwoorden: heraldiek, geschiedenis, handleiding. ISBN: 2-7084-0413-X.

M. PASTOUREAU, Figures de l'héraldique, Découvertes Gallimard, Parijs,[1996]. Een beknopte maar degelijke inleiding, rijk geïllustreerd. Ook in het Engels verschenen als Heraldry. Its Origins and Meaning, Londen, 1997.
Trefwoorden: heraldiek, geschiedenis, handleiding. ISBN: 2-86-377-050-0.

 

H. ROTTIER, M. VAN DE CRUYS, Heraldiek. Wapens kennen en herkennen, Davidsfonds, Leuven, 2004. Heel volledig en degelijk handboek over heraldiek. Alle facetten worden behandeld.

Trefwoorden: heraldiek, hulpwetenschap Geschiedenis, handleiding, Nederlandstalig. ISBN: 90 5826 274 X.

C.W.SCOTT-GILES, The romance of heraldry, London-Nyw York, 1957 (herz. druk). Stephen Friar noemt het werk 'A fascinating introduction of heraldry through history'.
Trefwoorden: heraldiek, geschiedenis
.

G. SEYLER, Geschichte der Heraldik (Wappenwesen, Wappenkunst, Wappenwissenschaft). J. Siebmacher's grosses Wappenbuch. Band A, Neustadt an der Aisch, 1970. Standaardwerk over de geschiedenis van de heraldiek.
Trefwoorden: heraldiek, geschiedenis.   

S. SLATER, The complete book of heraldry. An international history of heraldry and its contemporary uses, London, 2002. Alle aspecten van de heraldiek worden behandeld. Prachtige illustraties bezorgen het boek een grote kijkwaarde.
Trefwoorden: heraldiek, geschiedenis. ISBN : 0-7548-1062-3.
S.SLATER, Heraldiek. De geschiedenis en de hedendaagse toepassingen van de wapenkunde, Utrecht, 2003, 256 blzn. Vertaling van bovenstaand werk. Jammer dat bij de verschillende landen die behandeld worden  de Nederlanden ontbreken, die toch een belangrijke rol speelden in de geschiedenis van de heraldiek.
Trefwoorden: heraldiek, geschiedenis. ISBN: 90 5920 144 2.

A. STALINS, Vocabulaire-atlas héraldique en six langues: Français - English - Deutsch - Español - Italiano - Nederlandsch, Paris, 1952. Onmisbaar voor vertalingen van blazoeneringen uit andere talen. Ook het Nederlands werd niet vergeten, maar is soms wat verouderd. 
Trefwoorden: heraldiek, blazoenering. 

H.G. STRÖHL, Deutsche Wappenrolle, Stuttgart, 1897 (reprint).
Trefwoorden: heraldiek, Duitsland, Wappenrolle. ISBN- 13: 978 3 8983b 545 X.

R. VAN BELLE, Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-Vlaanderen. Een invantaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum, Brugge, 2006, 648 blzn.

Trefwoorden: grafmonumenten, symboliek, heraldiek. ISBN: 90 76 297 32 0.

J.C.C.E.M. VAN DEN BORNE,  Bibliografie van de Nederlandse heraldiek, 's-Gravenhage, CBG, 1994, 488 blzn. Onmisbaar voor wie zich in de Nederlandse heraldiek wil verdiepen. 
Trefwoorden: heraldiek, bibliografie, Nederland. ISBN: 90-70324-69-5.

J.-M. VAN DEN EECKHOUT, Le grand armorial equestre de la toison d'or. L'armorial de Flandre, Sint-Niklaas, 1996. 100 wapens van de Vlaamse 'mark' in 'Le Grand armorial équestre de la toison d'or' (Het gulden vlies) worden hier geanalyseerd. De wapens worden in kleuren weergegeven.
Trefwoorden: heraldiek, wapenboeken, ridderorden, Gulden Vlies. 
 

J.-M. VAN DEN EECKHOUT, Representation de l'estat tant ecclesiastique que seculier de la tres-noble et souveraine comte et province de Haynaut. Une étude héraldique du jardin d'armoiries composé vers 1644 par Mathias Borrekens, Sint-Niklaas, 2006, 188 blzn.

Trefwoorden: heraldiek, wapenboeken, Henegouwen. ISBN: 90808966.

J.-M. VAN DEN EECKHOUT, Représentation de l'estat tant ecclésiastique que séculier de la très-noble et souveraine comte et province de Haynaut. Une étude héraldique du jardin d'armoiries composé vers 1644 par Mathias Borrekens, Sint-Niklaas, 2006, 188 blzn.

Trefwoorden: heraldiek, wapenkaart, Borrekens, Henegouwen. ISBN: 90808966.

E. VAN DEN NESTE, Tournois, joutes, pas d'armes dans les villes de Flandre à la fin du Moyen Age (1300-1486), Ecole des chartes, Paris, 1996, 411 blzn.

Trefwoorden: heraldiek, toernooi, Middeleeuwen, Vlaanderen. ISBN: 2-900791-15-4.

T. VEYRIN-FORRER, Précis d'héraldique, Larousse, 2000. Een degelijk handboek over heraldiek. In feite een door Michel Popoff herziene uitgave. Ook de excellente bibliografie werd door hem verzorgd. 
Trefwoorden: heraldiek, handleiding. ISBN: 2-03-505050-2.


E.Frhr. von BERCHEM, D.L. GALBREATH, O. HUPP, K. MAYER, Beiträge zur Geschichte der Heraldik. J. Siebmacher's grosses Wappenbuch. Band D, Neustadt an der Aisch, 1972.
Trefwoorden: heraldiek, geschiedenis. ISBN: 3 87947 104 5.

O.T. von HEFNER, Grundsätze der Wappenkunst. J. Siebmacher's grosses Wappenbuch. Band C, Neustadt an der Aisch, 1976.
Trefwoorden: heraldiek, handleiding, blazoenering. ISBN: 3 87947 101 0.

L. VIAENE-AWOUTERS, E. WARLOP, Gemeentewapens in België. Vlaanderen en Brussel, Dexia, Brussel, 2002, 2 dln. Een nieuw standaardwerk over de gemeentewapens in België. Men krijgt niet alleen de wapens van de huidige gemeentewapens met heel wat historische nota's, ook de vroegere gemeentewapens worden gepubliceerd. Een werk dat men ons in het buitenland kan benijden.
Trefwoorden: heraldiek, gemeentelijke heraldiek, België, Vlaanderen, Brussel. 

C.-A. VON VOLBORTH, Fabelwesen der Heraldik in familien- und Städtewappen, Belser Verlag, Stuttgart-Zürich, 1996. Bij de heraldische stukken nemen fabeldieren een aparte plaats in. Het verband tussen mythologie en heraldiek is hier zonder meer duidelijk. Je vindt hier meteen het bewijs dat de heraldiek een beetje bloot niet schuwt, al gaat het dan wel om fabelwezens !
Trefwoorden: heraldiek, fabeldieren, symboliek, mythologie. ISBN: 3-7630-2329-1.

E. WARLOP, Heraldiek, ARA, Brussel, 1985. Deze uitgave mag zeker in geen enkele bibliotheek van een heraldicus ontbreken. Je kan nog steeds exemplaren bekomen in het Rijksarchief.
Trefwoorden: heraldiek, handleiding, blazoenering.

C. WENZLER, L'héraldique, Ouest-France, Rennes, 1997. Heel mooie illustraties.
Trefwoorden: heraldiek, handleiding. ISBN: 2 7373 1866 1.

C. WENZLER, Le guide de l'héraldique. Histoire, analyse et lecture des blasons,  Ouest-France, Rennes, 2002. Geeft een volledig overzicht van alle aspecten van de heraldiek, rijkelijk geïllustreerd, didactisch.
Trefwoorden: heraldiek, handleiding. ISBN: 2.7373.3040.8. 

T. WOODCOCK, J.M. ROBINSON,  The oxford guide to heraldry, Oxford 1988. Alhoewel vooral op Engeland afgestemd zijn de hoofdstukken over het ontstaan en over de Europese heraldiek lezenswaard. 
Trefwoorden: heraldiek, handleiding. ISBN : 0-19-211658-4.

T. WOODCOCK, J.M. ROBINSON, Heraldry in historic houses of Great Britain, London, 2000. Een mooi voorbeeld hoe heraldiek vroeger en nu in het dagelijkse leven zijn toepassing vond. Prachtig geïllustreerd.

Trefwoorden: heraldiek, gebruiksheraldiek, Groot-Brittannië ISBN : 0 7078 0277 6.

 

   Top pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   Vorige pagina

 

 

 

   Volgende pagina

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

S T A R T P A G I N A | I N T R O | L I N K S | H U I S B I B L I O T H E E K | F A M I L I E K U N D E | F A M I L I E K R O N I E K

N A A M K U N D E | W A P E N K U N D E | S T A M R E E K S | K W A R T I E R S T A A T

G E N E A L O G I E   R O E L S T R A E T E

HANDLEIDING GENEALOGISCH ONDERZOEK / STAP VOOR STAP STAMBOMEN

V O L K S K U N D E | M A N N E K E uit de M A N E | E G L A N T I E R

K U N S T | B E E L D E N D E   K U N S T | M U Z I E K | L E T T E R K U N D E

H E E M K U N D E | H E U L E S P I E G E L | H E U L E

 

   Top pagina

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Voor info en commentaar kan je een e-mailtje sturen naar :

@ Johan Roelstraete
Kransvijver 41, 8501 Heule  -  Tel. 056 32 42 34
Gegevens uit de webstek mogen slechts overgenomen worden met toelating van de auteur.