GENEAGRAM
 
Het geneagram is een overzichtstabel waaruit de gemeenschappelijke afstamming van twee of meer   personen  blijkt. Deze vorm wordt dikwijls gebruikt voor het weergeven van gemeenschappelijke begaafdheid   of beroepen.   Of gewoon om verwantschap met één o.f ander bekend persoon weer te geven.

 

Prinses Mathilde                        Prinses Liliane

 

Peter Benoit              ANDRIES PEVERNAGE       Stijn Streuvels

 

 

 

 

FAMILIE VAN PRINSES MATHILDE  ?

 

Je kan niet loochenen dat je via de kwartieren met iedereen familie bent. Maar het ook effectief bewijzen is nog altijd een andere zaak. En het blijft een apart gevoel geven als je ergens van één of andere personaliteit (verre) familie blijkt te zijn.
Zo blijken we effectief familie te zijn aan prinses Mathilde. Probeer maar eens te volgen.

Mathys Van Landeghem (betovergootvader van Joos van Outryve - betovergootvader van Eugène Charles van Outryve d'Ydewalle (betovergrootvader van Mathilde d'Udekem d'Acoz) - is de oudoom van Christyne van Landeghem - betovergrootmoeder van Maria van Parijs (betovergrootmoeder van Thecla vanden Bussche (betovergrootmoeder van Pierre Roelstraete, vader van Johan en grootvader van Mayken en Wouter)). Dit houdt in 30 personen in 17 generaties.
Beatrijs Coucke (betovergrootmoeder van Emmanuel Louis Van Outryve d'Ydewalle (betovergrootvader van Suzanna Van Outryve d'Ydewalle (grootmoeder van Mathilde d'Udekem d'Acoz))) is de nicht van Franciscus de Vlaminck (betovergrootvader van Nicolaus Franciscus Roelstraete (betovergrootvader van Amatus Josephus Roelstraete (grootvader van Johan Roelstraete))). Dit houdt in 13 generaties.
Jan Baptist Van Outryve (betovergrootvader van Emmanuel Louis van Outryve d'Ydewalle (betovergrootvader van Suzanna van Outryve d'Ydewalle, grootmoeder van Mathilde d'Udekem d'Acoz)) is de neef van Guilelmus Van Outryve (betovergrootvader van Adrianus Van de Steene (betovergrootvader van Renildis Vandesteene (grootmoeder van Christinne Vanhamme, moeder van Mayken en Wouter Roelstraete), maar ook oudgrootvader van Jan Vandersteene, getrouwd met Mayken Roelstraete).


Genealogische publicaties over prinses Mathilde en haar familie
Wie zich wil verdiepen in de kwartieren van onze kersverse prinses vindt heel wat lectuur. We geven alleen weer wat in onze huisbibliotheek steekt.
J.BASTIAENSEN, Prins Filip & prinses Mathilde. Twee families met geschiedenis, Leuven, 1999.

N. BOUSSEMAERE, De Boezingse voorouders van prinses Mathilde van België, in: Vlaamse Stam, 39 (2003), p. 556-560.
C. en J. MORIAS, Genealogie van de familie d'Udekem, Huldenberg, 1999.
W. DEVOLDERE, De gemeenschappelijke voorouders van prinses Mathilde en de Brusselse burgemeester Charles de Brouckere, in: Vlaamse Stam, 39 (2003), p. 529-536.

E.HALFLANTS, Quartiers d'ascendance de SAR la Princesse Mathilde, SCGD, 1999.

E. LAMSENS, De familie Lampsins te Zwevezele, voorouders van prinses Mathilde d'Udekem d'Acoz, in: Vlaamse Stam, 39 (2003), 545-552.
L.LINDEMANS, Voorouderstafel Koning Boudewijn, Brussel, 1991.
J. ROELSTRAETE, De kwartierstaat van Mathilde d' Udekem d'Acoz, in: 't Stamboompje, XXVIII (2000), nr. 1, p. 7-9.
J.ROELSTRAETE, De voorouders van Joos Van Outryve. Zuid-West-Vlaamse voorouders van Prinses Mathilde, in: Vlaamse Stam, 39 (2003), p. 505-528.

J. ROELSTRAETE, De familie Tack. Aanvullingen en rechtzettingen bij het artikel over de voorouders van Joos Van Outryve, in: Vlaamse Stam, 41 (2005), p. 116-129. Het gaat om de kwartieren 2560-2561 Joos Van Outryve en Joossine Tack. (Sommigen geven als voorouders Adriaan Van Outryve x Maria Outers, door geen enkele archiefbron te bevestigen ! De kwartieren 5122-5123 zijn Michiel Tack x dochter van Willem ? Tytgat).

A. VAN DEN ABEELE, De abt van de Duinenabdij Robert van Severen en zijn familie, in: Vlaamse Stam, 39 (2003), p. 561-576.

A.VANHOUTRYVE, Familie Van(H)outryve. Proeve tot historische en genealogische studie, Handzame, 1985.
F.VAN DYCKE, Recueil héraldique avec des notices généalogiques et historiques sur un grand nombre de familles nobles et patriciennes de la ville et du franconat de Bruges, Brugge,1851.
E.DHONT-DE WAEPENAERT, Quartiers généalogiques des familles flamandes, Brugge, 1871.
E.COPPIETERS DE TER ZALE, Histoire professionnelle et sociale de la famille Coppieters 1550-1965, Brugge, 1966-1968 (Tablettes de Flandres, Rec. 7 & 8)
B.W.VAN SCHIJNDEL, Généalogie Otten dit Otto de Mentock. Avec notices sur les familles alliées, 1954, 2 dln.
R.L.DEWULF-HEUS, W.EECKEMAN, R.DEMEULENAERE, Grafschriften te Brugge. Deel I. De Sint-Jacobskerk, Sint-Andries-Brugge, 1982.
W.VAN HILLE, Histoire de la famille van Hille, Brugge 1954.
VICOMTES DE GHELLINCK VAERNEWYCK, Histoire généalogique des Ghellinck 1269-1964, Brussel, 1965.
H.DOUXCHAMPS, La famille de la Kethulle, XLIV-XLVI, OGHB, 1996.
Van Aken naar heden, Gens Nostra, Karel de Grotenummers.
Vlaamse Stam.
L'Intermédiaire. De Middelaar.
Le Parchemin. Cte B.d'URSEL, Le duc et la duchesse de Brabant. Quelques aspects généalogiques et héraldiques, in Le Parchemin, nr. 325 (2000).
Ook op internet zijn heel wat websites gewijd aan de voorouders van Prinses Mathilde. De meeste kennen de klassieke bronnen als ANB, maar verwaarlozen andere gepubliceerde werken (ut supra).
We geven hier enkele West-Vlaamse kwartieren die niet altijd in de al gepubliceerde werken terug te vinden zijn.

VIII. (oudovergrootouders)
160. Pierre van Outryve d'Ydewalle, ged. Oostrozebeke 29.6.1703, gest. Brugge 9.4.1749, x Damme 11.5.1736 met
161. Jacqueline de Krygher, geb. rond 1711, gest. 18.10.1764.


IX. (oudbetovergrootouders)
320. Joos van Outryve, burgemeester van Oostrozebeke, geb. Ooigem 28.10.1678, gest. Oostrozebeke 18.10.1764 x (1) Brugge 26.8.1699 met 
321. Suzanne Kint, overl.  Oostrozebeke 18.9.1716, x (2) 30.4.1721  met zijn nicht Anna van Landeghem, geb. ca. 1688, overl. 30.5.1763 (d.v. Willem, heer van Fonteine, z.v. 1282  en Joanna Vermaut).
322. Jan de Krygher, geh. met
323. Anne de Deyne.
332. Antonius De Stoop, geb. Ooigem 18.12.1685, overl. Meulebeke 5.4.1744, getr. Meulebeke 1711 met
333. Maria Catharina De Jans, geb. Meulebeke 10.8.1687, overl. Meulebeke 29.1.1741 (Hun dochter Anna Maria De Stoop, ged. Meulebeke 5.2.1714, overl. Meulebeke 5.5.1747, getr. (1) Pieter Wynens, getr. (2) Jacobus Augustinus Veroufstraete, geb. Meulebeke 19.2.1715, overl. Meulebeke 19.5.1788, z.v. Guillielmus Verhoustraete en Judoca Vermandere, voorouders in de 6de generatie van Prinses Liliane, tweede echtgenote van koning Leopold III !)


X. (stamouders)
640. Jan van Outryve, baljuw van Ooigem,  ged. Bavikhove 16.2.1631, overl. v. 11.1.1690, getr. 1663 met
641. Jacqueline van Landeghem (xx Ooigem 12.4.1690 Joos vanden Heede).
664. Franciscus de Stoop, won. Ooigem, + Ooigem 14.2.1716.
665. Joanna Laridon, overl. Ooigem 30.1.1718.
666. Jacobus De Jans, geb. Wakken 3.6.1659, overl. Meulebeke 10.12.1734, getr. Wakken 11.11.1681 met
667. Jacoba Thomas, geb. Meulebeke 29.5.1662.


XI. (stamgrootouders)
1280. Jan Baptist Van Oultryve, baljuw van Ooigem en Bavikhove, overl. Bavikhove 10.9.1643 (xx Jossine Planckaert, xx Mathias Warlop), getr. 1622 met
1281. Beatrijs Coucke, overl. Bavikhove 1641.
1282. Willem van Landeghem, heer van Fonteine, geb. Meulebeke 1622 (of 1602 ?), overl. Oostrozebeke 9.1.1670, getr. voor 1631 met
1283. Anna Tack, overl. na 1698.
1328. Frans De Stoop.
1332. Franciscus De Jans, overl. Wakken 24.1.1681, getr. Wakken 3.8.1659 met
1333. Joanna Biebuyck, afk. van Wakken
1334. Joannes Thomas, overl. na 7.5.1673, getr. Tielt 15.1.1654 met
1335. Petronella Cloet, geb. Tielt 9.2.1633, overl. voor 7.3.1667.


XII. (stamovergrootouders)
2560. Joos van Oultryve, geb. v 1599, overl. 1621,  getr. (1) Joossyne De Borchgrave, getr. ca. 1596 (2)  met
2561. Jossine Tack, afk. van Sint-Baafs-Vijve, overl. n 1635.
2562. Frans Coucke , overl. Bavikhove aug. 1624, getr. met
2563. Levyne de Vlaminck (zuster van Pieter fs Andries, baljuw van Bavikhove)
2564. Willem van Landeghem, heer van Fonteine, overl. Meulebeke okt. 1631, getr. met
2565. Judoca Govaers, overl. Meulebeke 27.12.1652.
2566. Lieven Tack.
2664. Joos de Jans.
2668. Heindricq Thomas.
2670. Pieter Cloet, begr. Tielt 21.11.1676.
2671. Maria Beke, begr. Tielt 22.10.1670.

XIII. (stambetovergrootouders)
5120. Jan van Oultryve, geb. 1541, overl. 1612
5122.  Michiel Tack, overl. Wielsbeke ca. 1547, getr. ca. 1559
5123.  N. Tytgat
5124.  Frans Coucke, overl. voor 4.5.1585 (1579 ?)
5125. Maeye Tutyns, overl. voor 7.5.1585
5126. Andries de Vlaminc
5128. Mathys van Landeghem, geb. Meulebeke ca. 1528, overl. Meulebeke ca. 1580, getr. ca. 1567 met
5129. Maeyken Saelens, ° ca. 1540.
5130. Gheeraert Govaers, ° ca. 1540.
5132. Carel Tack
5133. Joosyne Van Acker
5340. Laurentius Cloet, overl. Tielt voor 1617.
5341. Elizabeth Van Maele, geb. Tielt ca. 1586, overl. 16.12.1640.
5342. Adriaan Beke.


XIV. (stamoudouders)
10240. Olivier van Oultryve, overl. Ooigem 4.11.1577, getr. met
10241. Jossine Tuyttens, afk. van Harelbeke, overl. 1581.
10244. Rogier Tack, overl. Wielsbeke ca. 1547.
10246. Willem Tytgat 
10248. Michiel Coucke
10256. Cornelis van Landeghem, getr. v 5.11.1515 met
10257. Triesken van Doolaeghe
10258. Olivier Saelens, ° ca. 1505, + St.-Baafs-Vijve ca. 1515, getr. ca. 1522 met
10259. Jossyne van den Berghe, ° ca. 1505, + St.-Baafs-Vijve ca. 1557.
10680. Michiel de Cloet.
10682. Joannes Van Maele, geb. Egem ca. 1552, overl. Tielt ca. 1604, getr. Egem ca. 1584 met
10683. Joanna Verscheure.


XV. (stamoudgrootouders)
20480. Jan van Outrive, geb. tss. 1476 en 1480, overl. 1547/1548, getr. v 9.6.1516 met
20481. Leenkin van der Houfstrate.
20482. Joos Tuyttens.
20488. Olivier Tack, overl. St.-Baafs-Vijve ca. 1515
20489. N xx Mathys Bruggheman.
20512. Heylaert van Landeghem, overl.  Meulebeke 1501, getr. ca. 1477 met.
20513. Trysken de Poortere, geb. Kanegem ca. 1450.
20514. Michiel van den Dolaeghe, geb. ca. 1460.
20518. Luuck Van den Berghe.
21364. Jan Van Maele, geb. ca. 1525, overl. 1586, getr. met
21365. Kathelijne Van Wildemeersch, overl. ca. 1554.


XVI. (stamoudovergrootouders)
40960. Wulfaert van Outryve, overl. Ooigem 1513, getr. v 1474 met
40961. Nicassine Quagiers.
40962. Pieter van der Houfstrate, overl. Ooigem v 27.7.1495.
40976. Olivier Tack, overl. voor 1525 (mog.Wielsbeke  ca. 1516)
41024. Joos van Landeghem.
41026. Ramart de Poortere, overl. Kanegem ca. 1476. 
42728. Loonis Van Maele, geb. ca. 1494, overl. Egem 1557.
42729. Mayken Van den Bussche, overl. ca. 1540.
42730. Joos Van Wildemeersch.


XVII. (stamoudbetovergrootouders)
81920. Guillaume van Oultryve, vermoord in Spiere v 29.5.1480, getr. n 1427 met wschl.
81921. N. Tanghe (?)
81922. Alard Quagiers
81923. N. Bouchout (?)
81924. Christoffel van der Houfstrate, overl. v 1488, getr. met
81925. Jaenkin (gezegd) van der Houfstraete, overl. v 27.7.1495.


XVIII. (edelouders)
163840. Gillis van Outerive, overl. 1425, getr. (3) met
163841. Marie van den Hameyde.
163848. Jan van der Houstrate, overl. Oigem ca. 1440, getr. met
163849. Kateline van Zweembeke.


XIX. (edelgrootouders)
327680. Jan van Outrive, getr. met
327681. N. van Mortaigne.
327696. Gillis van der Houstrate.


XX. (edelovergrootouders)
655360. Jan van Outrive, overl. v 1371, getr. met
655361. Aelis Mouton.


XXI. (edelbetovergrootouders)
1310720. Jan van Outrive, overl. 1343, getr. met
1310721. N. de Pottes (?)
1310722. Jacquemes Mouton, getr. met
1310723. Aelis Naicure.

 

Raadpleeg de website van :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Top pagina

 

José Verheecke

 

 

PRINSES LILIANE
Joannes Veroustraete (betovergrootvader van Antonius Roelstraete (betovergrootvader van Pierre Roelstraete (vader van Johan en grootvader van Mayken en Wouter) is de neef van Carolus Veroustraete (betovergrootvader van Hieronimus Augustinus Veroustraete (betovergrootvader van Anna De Visscher (moeder van Mary Lilian Baels, tweede echtgenote van koning Leopold III).

PETER BENOIT

Mijn oom Herman Roelstraete had een enorme bewondering voor Peter Benoit. Eigenlijk zijn we door een vraag van hem met onze genealogische opzoekingen gestart. Hij zou er enorm fier over geweest zijn had hij moeten weten dat hij met de Vlaamse componist gemeenschappelijke voorouders had. We geven ze hier weer als een soort hommage.
Martina Caveye (betovergrootmoeder van Henri Vandeputte (betovergrootvader van Johan Roelstraete en overgrootvader van Herman Roelstraete) is de achterachterkleindochter van Jacques Van Honacker (betovergrootvader van Judocus Van Honnackere (betovergrootvader van Petrus Leonardus Leopoldus Benoit)).
Dit betekent 21 personen in 13 generaties.

 

ANDRIES PEVERNAGE

Ook met die andere grote Harelbeekse musicus is er een verwantschap met mijn oom. Andries Pevernage was afkomstig van Harelbeke (° 1543 + Antwerpen 30.7.1591), getr. 17.7.1574  met Maria Maecht, afkomstig uit Ieper, weduwe van Guillaeme de Hondt. Andries was heel waarschijnlijk de zoon van Jooris Van Pevernage en Rosa Pauwels. Deze Jooris, ° ca 1508, schepen, burgemeester en proost van Harelbeke was de zoon van Pieter Van Pevernage. Van hem kennen we ook Alexander Van Pevernage. Judocus Van Bevernage (achterneef van Jooris van Pevernage (vader van Andries) is de betovergrootvader van Petrus Jacobus Coopman (betovergrootvader van Camilus Roelstraete (grootvader van Herman en mijn overgrootvader).


STIJN STREUVELS 
Ook met Stijn Streuvels is er een verre verwantschap. De gemeenschappelijke voorouder is Robertus Scherpereel. Dit houdt 24 personen in 15 generaties in.
Robertus Scherpereel (betovergrootvader van Maria Francisca Libbrecht (betovergrootmoeder van Pierre Roelstraete (vader van Johan en broer van Herman))) is de achterachterkleinzoon van Laurens Scherpereel (oudoom van Rogier Cottenier (betovergrootvader van Amelia van Meenen (grootmoeder van Franciscus Lateur of Stijn Streuvels))).

Een andere verwantschap verbindt ons zowel met Streuvels als met Gezelle. Catheline Van Geluwe (betovergrootmoeder van Anna Theresia Morice (overgrootmoeder van Frank Lateur of Stijn Streuvels en grootmoeder van Guido Gezelle) is de oudtante van Joannes Steenhuyse (betovergrootvader van Mathilde Clemence Steenhuyse (betovergrootmoeder van Johan Roelstraete). De gemeenschappelijke voorouder is Pieter Van Gheluwe die te Roeselare trouwde op 24 september 1635 met Janneken van Sieleghem, overleden te Roeselare op 19 juni 1678, dochter van Jan Van Sieleghem en Cathelyne Van Eechoutte.

 

HUGO VERRIEST
Met Hugo Verriest zijn we verwant via de familie VAN ACKERE. De moeder van Verriest was immers Caroline Florentine Van Ackere en haar grootvader kwam uit Gullegem. Met haar overgrootvader Joannes Ignatius getrouwd met Barbara Van Dommele hebben we gemeenschappelijke vorouders, Bij die voorouders sluit ook Leo Vanackere, gewezen gouverneur van West-Vlaanderen aan.

 

 

 
 
 
 

   Vorige pagina

 

 

 

   Volgende pagina

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

S T A R T P A G I N A | I N T R O | L I N K S | F A M I L I E K U N D E | F A M I L I E K R O N I E K

N A A M K U N D E | W A P E N K U N D E | S T A M R E E K S | 

G E N E A L O G I E   R O E L S T R A E T E | KWARTIEREN WOUTER ROELSTRAETE

 M A N N E K E uit de M A N E | 

  M U Z I E K | L E T T E R K U N D E

H E E M K U N D E | H E U L E S P I E G E L | H E U L E

 

   Top pagina

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Voor info en commentaar kan je een e-mailtje sturen naar :

@ Johan Roelstraete
Kransvijver 41, 8501 Heule  -  Tel. 056 32 42 34
Gegevens uit de webstek mogen slechts overgenomen worden met toelating van de auteur.