AFSTAMMEN VAN KAREL DE GROTE

Theoretisch stammen we bijna allemaal af van Karel de Grote. In onze 36ste generatie - dat is zo wat de tijd van Karel de Grote - tellen we niet minder dan 34.359.737.368 mogelijke voorouders. Natuurlijk komt hier heel veel kwartierherhaling voor. We stammen m.a.w. verschillende keren van dezelfde voorouders af. Soms kan men de afstamming van Karel de Grote effectief aantonen. We verwijzen naar de speciale nummers van Gens Nostra. Ook in Vlaamse Stam verschenen stamreeksen tot Karel de Grote. Al blijft het dikwijls gissen. Zelf vonden we via de familie Lepoutre links met een aantal vooraanstaande Rijselse families en het noorden van Frankrijk: dele Becque, Fremault, van Landas, de Basserode, van Tenremonde, Coucy. Zo komen we bij het huis van Henegouwen en de graven van Vlaanderen. Een kleintje om dan aan te sluiten bij Karel de Grote.  

 
 
 

   Vorige pagina

 

 

 

   Volgende pagina

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

S T A R T P A G I N A | I N T R O | L I N K S | F A M I L I E K U N D E | F A M I L I E K R O N I E K

N A A M K U N D E | W A P E N K U N D E | S T A M R E E K S | 

G E N E A L O G I E   R O E L S T R A E T E | KWARTIEREN WOUTER ROELSTRAETE

 M A N N E K E uit de M A N E 

  M U Z I E K | L E T T E R K U N D E

H E E M K U N D E | H E U L E S P I E G E L | H E U L E

 

   Top pagina

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Voor info en commentaar kan je een e-mailtje sturen naar :

@ Johan Roelstraete
Kransvijver 41, 8501 Heule  -  Tel. 056 32 42 34
Gegevens uit de webstek mogen slechts overgenomen worden met toelating van de auteur.