HEULE 

 

 

 

 

Oudste schrijfwijzen

 

Aardrijkskundige gegevens

 

Administratieve eenheden

 
 

Beknopte geschiedenis

 
 

Bezienswaardigheden

 
 

Tineke van Heule

 

 

 

 
 

 

 

 

WAPEN VAN HEULE

 

 

 

 

In goud een schildhoofd van keel beladen met 3 palen van zilver.

 

Het wapen van Heule werd erkend door Koninklijk Besluit van 5 november 1913. 

(M.SERVAIS, Wapenboek van de provinciën en gemeenten van België, Luik, 1955, p. 115 en 851). Door de samenvoeging van de gemeenten werd Heule in Kortrijk opgenomen dat vanaf 1 januari 1977 het  vroegere wapen van de stad Kortrijk voor de gehele nieuwe entiteit mag voeren. 

Het wapen van Heule kende een hele geschiedenis. Het werd reeds gevoerd door de familie van Heule alias van Zomergem. Het wapen komt reeds voor op de zegels van Wouter I van Zomergem (1195-1233) die toen hij heer van Heule werd zich ook van Heule ging noemen. 

Er zijn zegels bewaard van 1218, 1219, 1223 en 1226. Ook van zijn opvolger Willem van Heule zijn mooie exemplaren bewaard gebleven. Op deze zegels ziet men natuurlijk geen kleuren ! Ook de familie Boetelin bleef dit wapen voeren : Rogier Boetelin kreeg van de vorst de toelating om de naam én het wapen van de familie van Heule  voor hem en zijn nakomelingen over te nemen.  

De kleuren van het wapen kennen we uit het bekende Wapenboek van Gelre. Gelre geeft dus het oude wapen van Heule en niet dit van de familie Fléchin of Boetelin.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Zegel en  tegenzegel  van  Willem van Heule in 1237 

Na de familie Boetelin kwamen de families kwamen de families van der Gracht, van Liedekerke, Basta en d’ Ennetières. Ze voerden wel hun eigen familiewapen, maar toch bleef men in 16de-eeuwse wapenboeken het oude blazoen gebruiken.    

 

 

 

 

 

.

 

 

 
 

 

 

van der Gracht
 
van Liedekerke

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Basta

 

d’ Ennetières

 

 

 
 
 

   Top pagina

 

 

Waar vindt men het wapen van Heule nog afgebeeld ?

Men kan het wapen nog steeds vinden op de heerlijkheid van Heule (naast de deur  van de      woning). Boven de toegangspoort was het wapen van de familie d'Ennetières uitgebeeld. Men kan er alleen nog de luipaarden als wapendragers van hun  familiewapen en de hertogelijke kroon herkennen.

 

 

 
 
 

 

Oudste schrijfwijzen

 

1111 : Hula ( à  betekenis HS) Ontleende zijn naam aan de gelijknamige beek (à HS)  
1122 : Hule  
1131 : Hola
 
1143 : Huila
 
1206 : Huela
 
1209 : Huele
 
1211 : Hoele
 
1222 : Heule
 

 

 

 

VERKLARING HEULE

 

Waternamen hebben dikwijls een heel verre oorsprong die soms moeilijk te achterhalen is. Dit is ook bij 'Heule' het geval.

Volgens Prof. M. GYSSELING is de naam prehistorisch zoals de meeste waternamen. De naam verwijst wellicht  naar de eigenschap van de bijrivier: glanzend (afgeleid van een grondwoord akeu, bij uitbreiding keul. Door germanizering greep er een verschuiving van de k naar de g plaats). De dorpsnaam komt dus van de naam van de beek en niet omgekeerd. Verklaringen die terugvallen op het Middelnederlands zijn minder geloofwaardig.

 

 

 
 
 

 

Aardrijkskundige gegevens 

 

 

 

 

  Oppervlakte : 1170 ha
  Aard van grond : zandlemig
 
  Heule ligt aan de sterk meanderende Heulebeek
à HS
  Postnummer : 8501
  Telefoon: zone 056
  Codenummer Nationaal Instituut van de Statistiek: (NIS-code): 34016
  Afstanden : Bissegem 3 km - Brugge 45 - Gent 48 - Gullegem 2,5

  Kortrijk 3 - Kuurne 5,5 - Lendelede 5,5 - Menen 11,5 - Sint-Eloois-Winkel 6 - Wevelgem 6,5.

 

 

 
 
 

 

Heule kende volgende (onbevaarbare) beken (we geven tussen haakjes de lengte in Heule) 

     de Heulebeek (5501 m)
    
de Toortelbeek (2210 m) *  
    
de Rakebosbeek (3464 m)  
    
de Mellestraatbeek (1807 m)  
    
de Disgrachtbeek (906 m) *  
    
de Vlaanderenbeek (1202 m) *  
    
de Magerstraatbeek (1379 m)  
    
de Rattekotbeek (583 m)  
    
de Bosbeek (423 m)  
    
de Zwembeek of Vaernewyckbeek  (1963 m)  
    
de Vestingbeek (335 m)  
    
Totale lengte : 14.684 m. De gemarkeerde beken mondden uit in de Heulebeek.  
    
Nu zijn vele (delen) van deze beken vervangen door riolering en overduikerd.   

 

 

 

Administratieve eenheden  (burgerlijk en kerkelijk)   

 

 

 

 

Burgerlijk:
- Graafschap Vlaanderen
 
- Kasselrij Kortrijk, Roede van Menen
   
- Departement van de Leie
   
- Provincie West-Vlaanderen
 
- Arrondissement Kortrijk (bestuurlijk en gerechtelijk)
 
- Gerechtelijk kanton: Kortrijk 1 (vroeger Moorsele)
 
- Deelgemeente van Kortrijk sinds 1977
 
Kerkelijk :
 
- Bisdom Doornik, Gent (1801), Brugge (1834)  
- Dekenij : Kortrijk

 

 

 
 
 

 

 

 

 

   Volgende pagina

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

S T A R T P A G I N A | I N T R O | L I N K S |  F A M I L I E K U N D E | F A M I L I E K R O N I E K

N A A M K U N D E | W A P E N K U N D E | S T A M R E E K S | 

G E N E A L O G I E   R O E L S T R A E T E | KWARTIEREN WOUTER ROELSTRAETE

 M A N N E K E uit de M A N E | 

  Herman RoelstraeteStijn Strevvels

H E E M K U N D E | H E U L E S P I E G E L | H E U L E

 

   Top pagina

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Voor info en commentaar kan je een e-mailtje sturen naar :

@ Johan Roelstraete
Kransvijver 41, 8501 Heule  -  Tel. 056 32 42 34
Gegevens uit de webstek mogen slechts overgenomen worden met toelating van de auteur.