BEZIENSWAARDIGHEDEN

 

Een wandeling in Heule met een gids kan steeds aangevraagd worden bij de West-Vlaamse Gidsenkring. Een pijltje (of à) verwijst naar een artikel in Heulespiegel. Er is een lijst van onroerend erfgoed in Heule op wikipedia.

 

 

 

 

De Sint-Eutropiuskerk voor de verbouwing

 

 

 

Bij het dorpsplein staat de Sint-Eutropiuskerk, met de sinds 1937 beschermde toren. Hij werd in 1542-1543 met zandsteen gebouwd en gerestaureerd in 1932, 1965-1967 en 1994. De kerk zelf werd herhaaldelijk verbouwd en vergroot, onder meer in de 18de eeuw. Ze verving een romaans, driebeukig basilicaal kerkje. In de loop van de 15de eeuw bouwde men tegen de noordelijke gevel van het uitgebouwde koor de Onze-Lievevrouwekapel, bestemd als grafkapel van de Heren van Heule. Tijdens de Tweede Wereldoorlog liep de kerk grote schade op. Men besloot tot een volledige vernieuwbouw. De kerk werd in neoclassicistische stijl herbouwd en opnieuw ingewijd in 1956. 

Buiten de kerk staan links en rechts van de toren twee arduinen roepstenen. In het portaal zit een gedenksteen uit 1872 met de namen van de bekende pastoors van de parochie. Twee 19de-eeuwse eikenhouten deuren met antiek glas vormen een sluisvormige toegang tot de kerk. De kerk heeft een sober interieur met muurbekleding van Slovenische eik, van 1963, en met moderne glas-in-loodramen (1962-1963) door Michiel Leenknegt (1912-1985) (à HS). Links van de 18de-eeuwse notelaren preekstoel staat het beeld van Sint-Job van 1823 van Pieter Jan Devos (1778-1864). Sint Job wordt in Heule sinds eeuwen vereerd en aangeroepen tegen zweren en voor geduld. Het huidige orgel is van 1969 en komt uit het  Doornikse huis Delmotte. Het verving het zwaar beschadigde Forrest-orgel van 1867. De eeuwenoude doopvont in de hoek herinnert aan het doopsel van Streuvels op 3 oktober 1871. De kruisweg  van 1866 is van Lieven Vermote (1827-1869). De smeedijzeren communiebank is in Lodewijk XV-stijl.  

Boven het linkerzijaltaar hangt het schilderij Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans en boven het zuidelijke zijaltaar het doek Verheerlijking van Sint-Eutropius dat sommigen aan de Roeselaarse kunstschilder Mioen (1776-1851) toeschrijven, anderen aan Charles Caullet (1789-1861). Kruisafneming boven het hoogkoor is van Niklaas de Liemackere, gezegd Roose (1601-1644), afkomstig van het Kortrijkse recollettenklooster. Boven het koorgestoelte van 1963 hangt het Laatste Avondmaal van de Heulse schilder Paul Claerhout (1894-1984,) links  Piëta uit de school van Rubens. In de rechterzijbeuk staan de beelden die deel uitmaakten van de calvarieberg, voordien aan de buitenzijde van de toren. De kerkschat omvat zilverwerk en een kazuifel uit de 18de eeuw..   

Bij de dorpskerk staan twee monumenten. Het grafmonument voor de ouders van Guido Gezelle werd opgericht in 1961 op de plaats waar ze begraven lagen (het Hoveke in de volksmond) en is een werk van Lucien van Parijs uit Gentbrugge. Het andere monument is het monument voor de gesneuvelden van beide wereldoorlogen (à HS).  

Tegenover de kerk werd in 1892 de neogotische pastorie gebouwd  naar een ontwerp van architect Jules Carette (1866-1927). De pastorie bezit een reeks portretten van Heulse pastoors vanaf pastoor Six (1803-1831).   

Naast de pastorie ligt het kasteel met park en vijver (à HS). Het kasteel is trouwens gebouwd op de plaats waar de oude pastorie lag. De familie Lagae bezat er in de 19de eeuw een Engelse tuin. De kleine Franse tuin naast het kasteel is nu parkeerterrein. In 1895 werd het landgoed verkocht aan de familie Goethals die het huis met een paar verdiepingen uitbouwde. In 1965  kocht de gemeente Heule het domein en gebruikte het kasteel als gemeentehuis. In de koetshuizen waarvan de hoge toegangspoort herinnert aan de tijd van de koetsiers met paard en kar,  werd onder meer de Streuvelsbibliotheek (à) ondergebracht. In het publieke park van 3 ha, staat het  Streuvelsmonument (1971) van Jan  Vandekerckhove. In het park vindt men verder een vijver met enkele zeldzame moerascypressen, het beeldhouwwerk "Stabiele geborgenheid" (1971) van Luc Decroubele (Bavikhove 1945) en aan de koetshuizen staat  Een schone ingang, een reliëf van Paul Van Rafelghem.  Zowel kasteel als park werden in 2004 beschermd.

 

 

 

 

Gezicht op de koetshuizen en het klooster van Heule ca. 1900

 

 

 

Achter het park ligt de Peperstraat met het nu verdwenen Curiosamuseum van Antoon Vanneste (+ 2001)(à HS), het geboortehuis van moeder Agatha Lagae (1799-1864), stichteres van het klooster (à HS). Ook de Nieuwe Lente uit 1975, tot voor kort een revalidatiecentrum. In de Peperstraat, vroeger gekend als de Krakeelhoek, speelde zich tijdens de schoolstrijd in 1880 een drama af waarbij een dode en een zwaargewonde vielen. In 1994 bracht de Heulse auteur Joris Denoo (° Torhout 1953) deze gebeurtenissen ten tonele in zijn verhaal Moord op de Krakeelhoek.   

In de Mellestraat is het gebouwencomplex van het moederklooster van de zusters van liefde van Heule gevestigd met de school Spes Nostra à. De regel van deze orde werd in 1836 goedgekeurd. De eerste kapel werd gewijd in 1837, de tweede in 1846, de huidige in 1899-1901. In 1957 werd het neogotische interieur gemoderniseerd. Het huidige orgel is gebouwd door het huis Anneessens. (à HS) Het klooster bewaart nog een borstbeeld van Guido Gezelle, werk van Jules Lagae. Florence Gezelle, de zuster van Guido, was hier non onder de naam zuster Maria Columba (1847-1917) (à HS). 
 

In de tuinen van het klooster staat het Hugo Verriesthuis. Hugo Verriest (1840-1922) was in 1877-1878 geestelijk directeur van het klooster (à HS). In 1902 werd in de straat een nieuwe directeurswoning gebouwd.   
 

Nog wat verder leidt een stemmige lindedreef naar het Hof ter Melle. In de weide op het einde van deze dreef bevond zich het schietplein met bijhorigheden van de Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan van Heule (à Bib). Helaas moest alles wijken voor een nieuwe verkaveling. Het herenhuis naast de dreef was ooit de verblijfplaats van de eigenaars van het hof. (à HS) Men kan goed zien dat de Koffiestraat in het verlengde ligt van de gezegde dreef die ooit via het hof van Heule tot de Warande liep. In de Koffiestraat zijn nog enkele dorpswoningen met één verdieping bewaard waarvan de nrs 2, 4, 14-16, 18 en 20 sinds 2004 in de lijst van beschermde monumenten staan. Wat verder in de Mellestraat bevindt zich het rusthuis ter Melle, het dienstencentrum De Zevenkamer werd naar de Nieuwe Lente overgebracht.  
 

In de Steenstraat  nr 2 is  de dorpswoning met typische schelpbepleistering sinds 2004 beschermd. Verder in de Steenstraat staat het stemmige Immaculataklooster van 1951. Ook deze straat ligt eigenlijk in het verlengde van de Koffiestraat en was de oude weg naar Roeselare.   
In de Mellestraat bevindt zich ook het huidige kerkhof met enkele merkwaardige grafmonumenten die gebeeldhouwd werden door onder meer de Heulse kunstenaars André Potteau (1909-1998) en Paul De Knock (1920-1998).
(1920 - 1998).

Verder naar het noorden ziet u de gerestaureerde hoeve Grysperre (
à HS). Via de Mellestraat, over de splitsing waar vroeger  de herberg de Grysperre stond, bereikt u Heulebos. Het behoorde toe aan  de familie Goethals en heeft een oppervlakte van 18 ha. Recht tegenover de hoeve ‘t Spaans Hof bevonden zich de woningen van componist Herman Roelstraete (1925 -1985) (à HS) en van kunstschilder  en dichter Jacques Coryn (°1929-+2000).   

 

 

 

 

Hoeve de Grysperre

 

 

 

Midden het dorpsplein prijkt  sedert 1986 het standbeeld van Tineke van Heule van Leo Debuysere uit Oostwinkel. Op Heuleplaats stonden er twee woningen waar Stijn Streuvels ooit in zijn kinderjaren woonde. In één ervan overleed Monica Devriese (1804-1875), de moeder van Guido Gezelle. In 1999 werd er een herdenkingsbord aangebracht (à HS). Het huis met de 'gerotseerde gevel', het laatste nog intacte Streuvelshuis in Heule werd eindelijk beschermd. De buitengevel is nu gerestaureerd. Het interieur wacht nog op een zinnige bestemming. Op de zijgevel werd een mooie graffiti aangebracht door twee jonge kunstenaars, Pieterjan Boone en Jatse Verschoore. Aan Stijn Streuvels (Heule 1871- Ingooigem 1969) herinnert ook de Stijn Streuvelslaan. Met deze straat zijn o.m. dichter Dr.  Wilfried Vancraeynest (Heule 1923 - Tielt 1979) en baron Maurits  Wollecamp (Heule 1927- Knokke 1997) verbonden.  

De weg naast het Oud-gemeentehuis (nu herberg Dudu) en de woning waar Streuvels nog woonde geeft toegang tot het  Lagaeplein met zwembad en sporthal van 1973 en het ontmoetingscentrum de Vonke van 1991. De naam  de Vonke werd bedacht door toneelregisseur Raf Lesage (1941-1995)(àHS). Bemerk aan de rand van het plein de Heulebeek met het bruggetje dat naar de Hofstede ter Melle leidt. 

In de Zeger van Heulestraat (genoemd naar de eerste heer van Heule) staan huizen van eind 19de-begin 20ste eeuw, gebouwd door de families Demyttenaere (nu bewoond door Dr. Pol Vermeersch (° Kortrijk 1951), in zijn vrije tijd acteur, hofnar  en dichter) Lagae, Iserbyt (nu bewoond door ex-volksvertegenwoordiger Mr. Franz Van Steenkiste en beschermd, het huis waar kunstenaar José Vermeersch (Bissegem 1922 - Lendelede 1997)  woonde, het huis Holvoet (Villa des abeilles, nu 't Craeyenest)  en ook het geboortehuis van essayist prof. Jules Vanackere (° Heule 1914 + 2008)(à HS).  Het typisch arbeidershuisje van één bouwlaag met fraai afgewerkte dakkapel  op nr. 38 werd eveneens in 2004 beschermd.

Via een mooie dreef bereiken we de heerlijkheid van Heule. Een poortgebouw van 1722, maar vernieuwd  na de brand in 1901, met de wapens van de familie d'Ennetières, geeft toegang tot  het erf. Aan de woning zien we  het wapen van Heule (à). Het traprad was een restant van een karnmolen. Voor het poortgebouw staat een cichorei-ast van omstreeks 1885 (à hoevengids).  De hoeve en het poortgebouw werd in 2004 beschermd als monument, de omgeving werd reeds in 1995 beschermd als dorpsgezicht. In de verte ontwaart u de hoeve ter Melle en de Toortelbeek. Van de dreef die vroeger beide hoeves verbond blijft niet veel over.

Aan de Lage dreef staat het sinds 2004 beschermde omwalde Rattenkasteel.  Sedert 2015 restaurant en feestzaal Hula, Jan Baptiste Ghellinck, bijgenaamd mijnheer van Reynsackere, eerste schepen van Kortrijk (1672-1721) en zijn vrouw Marie Margriet Wallaert (1674-1715) bouwden dit speelhuys naast de door hen gekochte hoeve  (beschermd in 2004) en  de hoeve in de Groenestraat. De namen van de hoeven herinneren aan  de eigenaar. De Lage dreef loopt uit in de Wittestraat, die zijn naam dankt aan een verdwenen herberg en hoevetje. De  beschermde Tabakshoeve aan de Groenestraat nr. 4 is  een 18de-eeuwse boerenwoning in vakwerk.

Over de herberg de Heerlijkheid (of Aan weerskanten van het gelijk) en het klein stationsgebouw  leidt de Warande naar de  beschermde Warandekapel, herbouwd in 1742, een mariale bedevaartplaats. Dicht bij de kapel lag de warande of het wildpark van de Heren van Heule. In de kapel worden de 17de-eeuwse beelden van Sint-Rochus en Sint-Job en een gekleed Mariabeeld uit de 18de eeuw bewaard (à HS). In de Warande komt u aan de brug opnieuw de Heulebeek tegen. Door de meersen loopt ze naar de Watermolen. Een deel ervan bestaande uit een langgerekte strook van anderhalve ha  werd in 2004 door Natuurpunt aangekocht.

 

 

 

 

Aan de weg van het station naar de wijk Watermolen staat Preetjes molen, de in Europa unieke vlaszwingelmolen gebouwd door Ivo Deprez ca. 1866, beschermd sinds 1944, grondig gerestaureerd in 1994 (à HS).  Ook de omgeving is sedert 1995 als dorpsgezicht beschermd.

Het gehucht Watermolen ontleent zijn naam aan de vroegere watermolen op de Heulebeek. Op dezelfde plaats werd het molenhuis als culturele ontmoetingsplaats Molenheem ingericht. Het voormalige molenaarshuis  (Watermolenwal 11) werd in 2004 een beschermd monument.

 

 

 

 

De neogotische Sint-Godelievekerk van 1868 werd gebouwd op initiatief van Ursula Dinnecourt  (1815-1887) naar een ontwerp van Jan Clarysse (1814-1874). Ze brandde tijdens de restauratie- en uitbreidingswerken in 1988 uit en werd opnieuw gerestaureerd in 1989-1992. Het orgel is van 1743 en werd gebouwd door door Andreas Jacobus Berger  (1712-1774). Het is  afkomstig uit de kerk van Loppem, werd gerestaureerd in 1980 en na de brand in 1988 door het huis Loncke uit Zarren hersteld. Er staat een barok hoofdaltaar met het schilderij Laatste Avondmaal toegeschreven aan J.B. Herregouts, allebei 17de-eeuws. In 2004 werden op de Watermolen nog enkele dorps- en arbeiderswoningen als monument beschermd (Izegemsestraat 101-105, 236-240, 244-260. De huisjes nrs 236 tot 252 dateren van 1835,  de nrs 254 tot 260 werden gebouwd  in 1893. Deze representatieve voorbeelden van typisch Vlaamse dorpsarchitectuur dreigden door hun kleinschaligheid te verdwijnen. Het nr. 242 is de nu beschermde maar verbouwde Watermolenhoeve. Ook de gerenoveerde arbeidershuisjes nr 255-264, 265 (niet gerenoveerd) , 267-271 werden beschermd. Het geheel is een voorbeeld van een pleinbeluik. Op de Watermolenwal 35 de Schapershoeve. De hoeve werd nu opgenomen in het dorpsgezicht beschermd in 1995. De hoeve dankt zijn naam aan de familie Albers, ooit als zogenaamde 'Duitse schapers' in onze streek beland.

Tegenover de oude Leyaerde (à HS), aan het huis in de Kortrijkstraat waar voordien het geboortehuis van Stijn Streuvels (Heule 1871-Ingooigem 1969) (à HS) stond, hangt een bronzen VTB-gedenkplaat uit 1938 door de Heulse beeldhouwer André Potteau (1909-1953). Op dezelfde plaats overleed  Pieter Jan Gezelle (1791-1871), de vader van Guido (à HS). Het huis is thans bewoond door dichter en essayist Erik Spinoy (Aalst 1960). 

Via een wandelweg vanuit de Kortrijkstraat langs het stedelijk sport- en speelcentrum en de sinds 2004 beschermde hoeve de Blauwpoort  (ook te Leynvals of het Hospitaalgoed genoemd) - let op het Onze-Lieve-Vrouwekapelletje, voordien in de Kortrijkstraat en hier herbouwd - bereiken we de wijk Haantjeshoek of Fatimawijk met een modern-gotische Onze-Lieve-Vrouwekerk van het passionistinnenklooster (1952-1953) naar een ontwerp van E. Haezebrouck uit Kortrijk. Sinds 1966 is ze parochiekerk. In 2015 werd het gebouw overgenomen door de vzw Oranjehuis. De parochie hield op te bestaan.Tegenover de Fatimakerk ligt het kasteel ter Lindenhof. Het werd gebouwd in 1912 door industrieel G. Oosterlynck en in 1946 verkocht aan Leon Vanlerberghe. De plannen waren van architect Carette die een gebouw ontwierp in neoklassieke eclectische stijl. Er is een mooie hal in Lodewijk XV-stijl. De schilderijtjes in de eetkamer zijn waarschijnlijk werk van Albert Caullet. De schilderijen in het salon bevonden zich oorspronkelijk in de apotheek die ooit op de hoek van de Kortrijkse Korte Steenstraat stond en zijn (volgens P. Debrabandere) van een voorouder van A. Caullet. In de Oude Ieperseweg 143-145 de hoeve Ter Houppie met op een mote een bijhorend speelhuis of huis van plaisance. Beide werden in 2004 beschermd.

J. Roelstraete 
 
(gewijzigde vorm  van onze tekst gepubliceerd in: O. VANDEPUTTE (red.), Gids voor Vlaanderen. Toeristische en culturele gids van de Vlaamse gemeenten, Tielt, 2007, 669-672).
 


ENKELE BEKENDE HEULENAREN


André Florent Joseph POTTEAU (° Heule 4.2.1909, + Sint-Martens-Leerne 5.2.1953). Zoon van timmerman Alphonse Potteau en van Virginia Tanghe. Kunstenaar,beeldhouwer. Volgde een opleiding bij Lafontaine in  Menen en bekwaamde zich vooral in houtsnijwerk. Hij vestigde zich in Oost-Vlaanderen en woonde in Gent. Maakte o.m. heel wat funerair werk. Beelden van hem zijn te zien op de kerkhoven van Heule, Ledeberg, Waarschot, enz. Bekend is vooral de gedenkplaat aan het zg. geboortehuis van Stijn Streuvels in de Kortrijkstraat in Heule. Hij was gehuwd met Maria Ludovica Van Branteghem. Hij kwam om het leven door een ongeval in Sint-Martens-Leerne.

 

Herman ROELSTRAETE (° Lauwe 20.10.1925, + Kortrijk 1.4.1985). Hij was een belangrijk en veelzijdig musicus, actief als muziekpedagoog, dirigent, zanger, organist, musicoloog en componist. Hij woonde van 1961 tot aan zijn overlijden in de Mellestraat in Heule. Hij ligt begraven bij het oude kerkje van Vichte. Hij was gehuwd met Miep Instael.


Jules VAN ACKERE (° Heule 8.2.1914, + Ukkel 3.2.2008). Letterkundige, essayist, cultuurhistoricus, musicoloog en toondichter, hoogleraar. Studeerde eerst geneeskunde (1934), nadien romaanse filologie aan de Gentse universiteit (1939). Hij volgde piano en muziektheorie aan het conservatorium in Gent (1935-1937) en tenslotte kunstgeschiedenis aan de universiteit van Florentië. Een werk over Keats en Baudelaire werd bekroond door de Kon. Vlaamse Academie. Hij componeerde ook kamermuziek en liederen. In 1965 werd hij hoogleraar Italiaanse taal- en letterkunde aan de Antwerpse UFSIA. In zijn musicologisch oeuvre beklemtoont hij vooral het esthetisch aspect van de muziek. Hij schreef honderden artikels in De Standaard en werkte mee aan tijdschriften als Kultuurleven, Streven, Dietsche Warande en Belfort, Vlaanderen, Muziek en Woord. Hij was ook medewerker muziek voor Radio 3.  Hij was gehuwd met Madeleine Cattebeke.
Bib. art. in: A. CORBET, W. PAAP,  Algemene Muziekencyclopedie, dl. I, Antwerpen-Amsterdam, 1957; in: Lexicon van de Muziek in West-Vlaanderen (III)

Wilfried VANCRAEYNEST (° Heule 9.2.1923, + Tielt 21.5.1979). Zoon van Georges en Alice Kimpe. Geneesheer-internist, dichter. Dichtbundels: Schadeloos aanwezig (1972), Dwalend als een lange zenuw (1973), Van water waarop drinkbaar staat (1974), De wind ten behoeve (1976), Mijn ogen een varende schaduw (1980, posthuum). 
Bib. : P. THIERS, Herinnering aan Dokter Wilfried Vancraeynest, in: Heulespiegel, nr. 19 (1994), p. 22-24.

 

Ivo Joannes VAN STEENKISTE (° Heule 27.10.1827, + Heule 22.5.1898). Hij was de zoon van Ivo Eugenius Van Steenkiste en Marie Anne Van Overbeke. Hij bleef ongehuwd. Hij volgde zijn vader op als bakker en bleef dit tot aan zijn overlijden. In 1857 werd hij aangesteld tot gemeenteonvanger en ontvanger van het Bureel van Weldadigheid. Hij was ook leermeester aan de Weefschool. Ivo is vooral bekend als de auteur van de Proef eener geschiedenis der gemeente Heule, Kortrijk, 1889.

 

     BIBLIOGRAFIE

 

 

 

Volledige informatie vindt u in het standaardwerk voor Heule:
J. ROELSTRAETE m.m.v. K. COTTENIE, B. HUYSENTRUYT, N. MAES, F. MAHIEU, L. SOENS, P. THIERS, Heule 1111-2011, Heule, 2011, 655 blzn.

Verdere bibliografie:
B. CARRON (mmv J. ROELSTRAETE, F. MAHIEU, A. DE GUNSCH), Beschermde monumenten & dorpsgezichten Heule, Heule, 2006, 20 blzn.

K. COTTENIE, A. DELATTER,  S. HUGELIER, P. SOENS, Tineke van Heule ons maartje (1988-2003), Heule, 2003, 188 blzn.

J. DEBAERE, Heule. Sint-Eutropiuskerk, Heule, (1993), 39 blzn.  
J. DEBAERE, J. ROELSTRAETE, 100 jaar pastorie, Heule, 1991, 12 blzn.
 
D. DEBONNÉ, 1896-1996 Honderd jaar Brandweer Heule, Heule (Continuga), 1996, 143 blzn.
 
J. DENOO, J.WIJFFELS, Tineke van Heule ons maartje. Boek II (1983-1988), Heule, 1988, 72 blzn.
 
J. DESMET,
75 jaar koninklijke fanfare St.-Cecilia Heule.
Historiek 1894-1969, Heule, 1969.  
L. DEVLOO, Heule.
Het dorp van Tineke en Stijn Streuvels, Antwerpen (VAB Vlaamse toeristische bibliotheek, nr. 93), 1968.  
G. LUTS, N. MAES, L. SOETE, Zo maar ... Honderd Heulenaars, Heule, 1978.
 
N. MAES, J. ROELSTRAETE, L. SOETE, Het tinekespad Heule, Deerlijk (Wandelclub Vakantiegenoegens), 1980, 39 blzn.
 

K. NORGA, De Heulebeek. Computermodellering als methode, hoogwaterbeheer als doel, Brussel, 2001, 40 blzn.
J.  ROELSTRAETE, Heule, in: De Leiegouw, XX (1978), p. 333-350.
 
J. ROELSTRAETE, I. CALLENS, L. GHILGEMYN, C. DECALUWÉ, Landelijk leven en hoevengids Groot Kortrijk. Deel 6 Heule, Tielt (Lannoo), 1994, 255 blzn.
 
L. SLOSSE, Heule, in: Rond Kortrijk, Roeselare, 1903-1904, II, 595-649.
 
L. SOENS, De koninklijke handbooggilde Sint-Sebastiaan van Heule 1611-1986, Heule, 1986, 113 blzn.
 
L. SOENS, De Sint-Godelievekerk Heule-Watermolen, Heule, 1992, 214 blzn.
 
Stijn STREUVELS, Heule, Kortrijk, 1942.
 
K. SUYKERS, Geschiedenis van St.-Katherina. Parochie op de gemeenten Heule, Kuurne en Lendelede, Kortrijk, 1970, 200 blzn.
 
G. F. TANGHE, De Beschryving van Heule, gevolgd door het leven van den Heiligen Job, die aldaer veel geëerd wordt, Roeselare, 1856.

P.THIERS, 
Opendeur bij "de ast" van de hoeve "De Heerlijkheid van Heule" 24 oktober 1993, Heule, 1993.  
A. VAN DOORSELAER, J. VIERIN, E. WARLOP, N. MADDENS, P. VANCOLEN, De geschiedenis van Kortrijk, Tielt (Lannoo), 1990, 544 blzn.   L. VANMARCKE, R. BOONE, N. MAES, Tineke van Heule ons maartje … 1963-1983, Heule, 1983, 148 blzn.  
E. VAN HOONACKER, Duizend Kortrijkse straten, Kortrijk, 1986, 591 blzn.  
I. VAN STEENKISTE, Proef eener geschiedenis der Gemeente Heule, Kortrijk, 1889 (herdrukt, van een inleiding voorzien door J. Roelstraete en een alfabetische index van de persoonsnamen,  Handzame (Familia et Patria), 1981), 221 blzn.
 

A. VOLCKE, 75 jaar broederschool Heule, 21 en 22 juni 1969, Heule, 1969, 39 blzn.

E. WARLOP, Heule en uw voorouders, Heule, 1973, 23 blzn.

Raadpleeg verder de artikelen verschenen in Heulespiegel. Zesmaandelijks tijdschrift van de heemkundige kring 'Langs d'Heuleboorden' verschenen sinds september 1984.

 

 
 
 

 

 

Fragment van een bladzijde uit ‘De Zondagsvriend’ van 21 mei 1953. Bij de figuren merken we de gepensioneerde garde Odile Claus, Wisten Van Steenkiste, de Heulse ‘coureur’ en Juul Strobbe, speelmakker van Streuvels (à HS). In het midden de beschermde vlasmolen (à HS), rechts de plaats waar Streuvels is geboren en een gezicht op de watermolen.

 

 

 
 
 

 

   Vorige pagina

 

 

 

   Volgende pagina

 

 

 

 
 
 

 

S T A R T P A G I N A | I N T R O | L I N K S | F A M I L I E K U N D E | F A M I L I E K R O N I E K

N A A M K U N D E | W A P E N K U N D E | S T A M R E E K S | 

G E N E A L O G I E   R O E L S T R A E T E | KWARTIEREN WOUTER ROELSTRAETE

 M A N N E K E uit de M A N E | 

  Herman RoelstraeteStijn Streuvels

H E E M K U N D E | H E U L E S P I E G E L | H E U L E

 

   Top pagina

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Voor info en commentaar kan je een e-mailtje sturen naar :

@ Johan Roelstraete
Kransvijver 41, 8501 Heule  -  Tel. 056 32 42 34
Gegevens uit de webstek mogen slechts overgenomen worden met toelating van de auteur.