TINEKE VAN HEULE

 

 

Dichter René De Clercq uit Deerlijk en toondichter Emiel Hullebroeck uit Gentbrugge waren tijdgenoten. De eerste werd geboren in 1877, de tweede een jaar later. De Clercq overleed vrij jong in 1932, Hullebroeck in 1965. Het is niet verwonderlijk dat zij elkaar ergens gevonden hebben. Beroemdste vrucht van beider kunstenaarstalent is ongetwijfeld het gedicht van De Clercq dat op Hullebroecks muziek beroemd is geworden: Tineke van Heule. 
Tussen het ontstaan van gedicht en liedje en wat te Heule en ver erbuiten nu als Tinekesfeesten bekend zijn, ligt nog een lange weg. Deze feesten ontstonden in 1964. We geven hier de tekst van het liedje. Leer hem van buiten tegen dat je ooit eens de Tinekesfeesten wil bezoeken.
(uit N. MAES, J. ROELSTRAETE, L. SOETE, Het tinekespad Heule, 1980).

Tineke van Heule, ons maartje,
Kan werken gelijk een paardje,
Kan melken, kan mesten,
Kan schuren gelijk de besten.
Tineke van Heule, ons maartje,
Staat hoog in de gunst van mijn vaartje,
En als moederken haar prijst,
Dat mijn zuster er om krijst,
Dan lach ik een beetj' in mijn baardje.

Liever dan een vis die in een goudzee zwemt,
Liever dan een vogel die geen sparen kent
Liever dan een freule, Tineke van Heule,
Tineke, ons maartjen in haar hemd !    (bis)

Tineke heeft geld noch goedje,
Noch landeke, noch pandeke, noch koetje,
Noch huisje, noch kruisje,
Noch een lappeke voor op mijn buisje.
Tineke heeft geld noch goedje, 
Maar een hemel is haar lachen en haar groetje,
Als zij trippelt naar de bron,
Met haar emmer in de zon,
En haar klompeken vast aan haar voetje.

Tineke van Heule, mijn minneken,
Op u staat mijn zoetste zinneken,
U lust ik, u kust' ik,
Op uw harteken bouw en rust ik.
Tineke van Heule, mijn minneken,
Mijn poezelig dubbel kinneken, 
Leg uw handeke in de mijn
En een bruiloft zal het zijn
Van een boer en een schoon boerinneken.

 

Meezingen 1
Meezingen 2

 

 

 
 
 

 

   Vorige pagina

 

 

 

   Volgende pagina

 

 

 

 
 
 

 

S T A R T P A G I N A | I N T R O | L I N K S |  F A M I L I E K U N D E | F A M I L I E K R O N I E K

N A A M K U N D E | W A P E N K U N D E | S T A M R E E K S |
 
G E N E A L O G I E   R O E L S T R A E T E | KWARTIEREN WOUTER ROELSTRAETE

V O L K S K U N D E | M A N N E K E uit de M A N E | 

K U N S T |  M U Z I E K | L E T T E R K U N D E

H E E M K U N D E | H E U L E S P I E G E L | H E U L E

 

   Top pagina

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Voor info en commentaar kan je een e-mailtje sturen naar :

@ Johan Roelstraete
Kransvijver 41, 8501 Heule  -  Tel. 056 32 42 34
Gegevens uit de webstek mogen slechts overgenomen worden met toelating van de auteur.