Inleiding op onze genealogie

 

 

 

Familiekunde, familiegeschiedenis of genealogie zijn drie woorden voor hetzelfde begrip. Al naar gelang van het ingenomen standpunt gaat het om een zelfstandige wetenschap of een hulpwetenschap van de geschiedenis. Wie zich aan genealogische opzoekingen waagt, moet dus een aantal regels in acht nemen. Genealogie is een heel oude wetenschap die de oorsprong, de opvolging en de verwantschap van de families bestudeert. Dit houdt o.m. in dat men zowel de ascendenten (voorouders) als de descendenten (nakomelingen) van een individu kan nagaan en hun onderlinge verwantschap bestudeert. 

Voor duizenden mensen in ons land is de beoefening een gepassioneerde vrijetijdsbesteding. Zelf zijn we niet alleen gebeten door de microbe om de eigen familie op te zoeken - en dit al sinds 1967 - , we willen onze verworven kennis ook graag aan anderen meedelen. Dit heeft geleid tot onze handleiding. 
In ons grootste Haza-bestand steken thans meer dan 80.000 onderling verwante personen. Behalve naar de eigen familie ging onze interesse ook uit naar families van ons dorp (we denken aan Lagae, Vansteenkiste, Strobbe, de voorouders van Streuvels en Gezelle). 

We zullen dus niet alleen aandacht besteden aan de eigen opzoekingen, een beetje zoals we een boek zouden uitwerken, met aandacht voor de betekenis van de naam (
naamkunde), het familiewapen (wapenkunde), de verschillende vormen van genealogiebeoefening, maar ook aan de genealogische wereld met de verschillende verenigingen waarin we actief zijn. Wie wil weten welke stappen hij moet ondernemen om zelf aan zijn 'stamboom' te beginnen, klikt op Handleiding. 
Bij de genoemde genealogievormen is er de eigenlijke genealogie. De 'stamboom' van de familie Roelstraete gaat terug tot Wouter van der Houfstrate (+ Meulebeke 1397). Er zijn wel enkele takken die tot voor 1400 teruggaan, maar niet met zekerheid kunnen aansluiten. We beperken ons in onze website tot de stamreeks: van Wouter tot Wouter. Vanaf Judocus ( 1665 + 1720) kunnen we spreken van de familie Roelstraete. De genealogie vanaf Gillis Veroustraete staat nu ook op onze website. De kwartierstaat uitgaande van Mayken en Wouter gaat zo een 20-tal generaties ver en omvat duizenden namen. Via de kwartierstaat kan men talrijke links leggen naar andere families en personen. Hier vooral blijkt dat we uiteindelijk allemaal familie zijn van elkaar. Je vindt hiervan enkele voorbeelden in onze familiekroniek. Wie nadere gegevens wil uit onze kwartierstaat stuurt ons best een e-mail.
 
In onze familiekroniek gaan we nader in op bepaalde aspecten van de familiegeschiedenis Voor nieuws verwijzen we naar de groep Roelies op facebook. In de kroniek worden de families via de steden of dorpen waar ze woonden (Brugge, Lauwe, Kortemark, Vichte, ...).Enkele interessante geneagrammen kan je hier ook vinden, o.m. met prinses Lilian en prinses Mathilde, met kunstenaars als Peter Benoit en Stijn Streuvels.  Je vindt er ook een aantal foto's betreffende onze kwartierstaat.

Er is ook de betrokkenheid bij het genealogisch verenigingsleven: familiekunde-Vlaanderen met  het daarbij aansluitend Heraldisch College (HC) en het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek in Handzame (VCGH). Zowel de VVF als het VCGH waren geesteskinderen van Michiel Mispelon ( 1922-+1980). Door het geven van cursussen groeide onze belangstelling voor de theorie van de genealogie. Hieruit is uiteindelijk onze Handleiding voor Genealogisch onderzoek in Vlaanderen gegroeid. De tweede geheel herziene druk is thans volledig uitverkocht. In 2006 verscheen Je stamboom, je famliegeschiedenis. Stap voor stap bij het Davidsfonds. We geven op de pagina Handleidingen enkele tips voor de beginnende genealogen. In 2012 verscheen bij FARO abc van de genealogie. Bij onze links is er ruime aandacht voor alles wat met genealogie te maken heeft.

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

S T A R T P A G I N A | I N T R O | L I N K S | F A M I L I E K R O N I E K

N A A M K U N D E | W A P E N K U N D E | S T A M R E E K S | 

G E N E A L O G I E   R O E L S T R A E T E | KWARTIEREN WOUTER ROELSTRAETE

 M A N N E K E uit de M A N E | 

 M U Z I E K | L E T T E R K U N D E

H E E M K U N D E | H E U L E S P I E G E L | H E U L E

 

   Top pagina

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Voor info en commentaar kan je een e-mailtje sturen naar :

@ Johan Roelstraete
Kransvijver 41, 8501 Heule  -  Tel. 056 32 42 34
Gegevens uit de webstek mogen slechts overgenomen worden met toelating van de auteur.