ONS DORP

 

Onder deze eerste pijler komt alles wat met heemkunde verband houdt. De geschiedenis van de streek (Kortrijk) en in de eerste plaats  van ons eigen heem, Heule, heeft ons van jongsaf geboeid. Ook deze interesse heeft geleid tot betrokkenheid in het verenigingsleven: werkend lid van de Leiegouw en voorzitter van de Heulse heemkundige kring Langs d'Heuleboorden. Het tijdschrift van de heemkundige kring is Heulespiegel.

HEULE
- Geografische gegevens
- Het wapen van Heule
- Beknopte geschiedenis
- Een wandeling door Heule met beschrijving van de merkwaardigste monumenten.
- Culturele links met Heule

 

LANGS d'HEULEBOORDEN
- Voorstelling van de Heemkundige kring
- Bestuur
- Werking

 

HEULESPIEGEL
- Voorstelling: tijdschrift van de Heemkundige kring
- Hoe wordt men abonnee ?
- Inhoud van de verschillende jaargangen.
 

 

LINKS

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

S T A R T P A G I N A | I N T R O | L I N K S | F A M I L I E K U N D E | F A M I L I E K R O N I E K

N A A M K U N D E | W A P E N K U N D E | S T A M R E E K S | 

G E N E A L O G I E   R O E L S T R A E T E |KWARTIEREN WOUTER ROELSTRAETE

M A N N E K E uit de M A N E | 

 M U Z I E K | L E T T E R K U N D E

H E U L E S P I E G E L | H E U L E

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Voor info en commentaar kan je een e-mailtje sturen naar :

@ Johan Roelstraete
Kransvijver 41, 8501 Heule  -  Tel. 056 32 42 34
Gegevens uit de webstek mogen slechts overgenomen worden met toelating van de auteur.