WELKOM BIJ
DE FAMILIE ROELSTRAETE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan en Christinne met de kleinkinderen

 
 

 

ONZE PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

 
 
 

 

Johan Roelstraete
Kransvijver 41
8501 Heule
Telefoon : 056/32.42.34 

e-mail : Johan Roelstraete

 

 
 

 

ONS GEZIN

 
 

 

We stellen ons even voor :  ons gezin bestaat uit Johan en Christinne. Ze hebben een dochter en een zoon en zes kleinkinderen.

 
 

 

Johan Amaat Peter ROELSTRAETE

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geboorte, jeugd en roots.

Geboren te Brugge 31 juli 1941 om 4 u. 's morgens als zoon van Pierre Albert Camille Roelstraete, koster, 25 jaar, geboren te Lauwe en wonende te Aalbeke en Joanna Vandenabeele, zonder beroep,  21 jaar, geboren te Brugge en wonende in Aalbeke. Alhoewel hij nooit in Brugge woonde, voelt hij zich daar wel thuis.  Een band met Brugge is er nog altijd.

 

Met zijn grootouders heeft hij  in zijn kinderjaren de stad verkend. Aanvankelijk vooral  de omgeving van de Ezelpoort: de parochies Kristus Koning en Sint Jacob. 

Zijn moeders familie was puur Brugs: Vandenabeele. In de Jan Boninstraat (een zijstraatje van de Ezelstraat) is het geboortehuis van zijn grootvader nog goed bewaard gebleven. Zijn vader, Julien Louis Vandenabeele,  werkte er bij de brouwerij Floor als herbergier In den Kleinen Tijger en als koetsier van de genoemde brouwersfamilie.

Zijn zoon,  grootvader Hector Vandenabeele, werkte als letterzetter bij de gekende firma Desclée de Brouwer.  Via hem is er zeker tekentalent in de genen van de familie terecht gekomen. Grootmoeder Marie Vandenberghe was afkomstig van Kortemark

 

Zijn jeugd bracht Johan vanaf zijn eerste jaar door in Heule. Zijn vader, telg uit een muzikale familie,  eerst  koster-organist in Aalbeke, kreeg in 1941 een benoeming in de Sint-Eutropiuskerk van Heule. In 1949  werd hij ontvanger van het Kortrijkse OCMW, eerst deeltijds, vanaf 1955 voltijds. Na zijn loopbaan kreeg hij de titel van ere-ontvanger toegekend. Hij overleed in Heule op 20 augustus 1988. 

 

De Roelstraetes woonden in Lauwe, waar de grootouders een stoffenwinkel uitbaatten. Aanvankelijk woonden ze er in de Molenstraat. Aan het geboortehuis van  componist Herman Roelstraete, oom van Johan, hangt er een gedenkplaat. Herman ligt echter begraven op een ereplaats bij het oude kerkje van Vichte.  Johan is de oudste van vijf kinderen. Mia (° 1942) woont in Zuid-Afrika, Anneke (° 1944) in Brugge, Rita (° 1945) in Kortrijk en de jongste, Stefaan (° 1947), woont nu in Vichte.  Zijn ma (Joanna Vandenabeele) overleed in Kortrijk op witte donderdag 28 maart 2002.
 

Opleiding en beroepsloopbaan

Na de lagere school trok Johan naar het Sint-Amandscollege. Hij volgde er de Latijns-Wetenschappelijke humaniora en studeerde er af in 1960. Het zou geen afscheid worden. Hij volgde daarna het regentaat Moedertaal-Geschiedenis in het Sint-Thomasinstituut in Brussel (nu Katholieke Hogeschool Brussel). Ook toen al een druk verenigingsleven: KSA-leider,  Jong-Davidsfonds (toneel)(o.m. 'Is liefde blind' onder regie van Raf Lesage). 

 

In 1962 trok hij als kersverse leraar naar Afrika. Johan kwam er terecht in Kolwezi in het toenmalige Katanga. Ook daar actief in de Vlaamse Vriendenkring (toneel). Na vier onvergetelijke jaren (drie jaar Kolwezi, het voorlaatste jaar in Kisenge) (voor foto's zie de mooie website van inch-yetu) keerde hij Afrika definitief de rug toe en na enkele interims (o.m. een jaar in Aalter) belandde hij waar hij gestart was: in het Sint-Amandscollege te Kortrijk. Hij onderwees er Nederlands en geschiedenis en stond er ook in voor stadsexploratie (complementaire activiteiten). Tot 1987 was hij hoofdredacteur van de Collegekrant.  Zijn leraarsloopbaan werd slechts onderbroken door zes jaar (1987-1993) als gedetacheerde in de educatieve dienst van het Rijksarchief te Kortrijk.  

Activiteiten

De vrije tijd gaat al jaren volledig op in genealogisch en lokaalhistorisch onderzoek. Het is dan ook niet te verwonderen dat het verenigingsleven voor hem die kant opging. Michiel Mispelon liet al vroeg een oog op hem vallen en zo kwam hij in het raderwerk van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (nu Familiekunde Vlaanderen) terecht (lid 01575). Hij is er o.m. nationaal beheerder, ere-voorzitter van de provincie West-Vlaanderen, secretaris van de afdeling Kortrijk (van  1973 tot 2006), voorzitter VVF-afdeling Kortrijk (vanaf 2006 tot 2013 (vanaf 2013 werken de vroegere VVF Kortrijk en Roeselare samen als FV Mandel-Leie), lid van de redactie Vlaamse Stam (1980) en voorzitter van het Heraldisch College (sedert 24.11.2001). Niet te verwonderen dat er in de huisbibliotheek nogal wat boeken over heraldiek steken ! Van ’t 'Vlaams Centrum  voor Genealogie en Heraldiek’ (VCGH) in Handzame is hij secretaris. Het VCGH maakt thans deel uit van Familiekunde Vlaanderen.
 
Maar ook de liefde tot zijn dorp Heule liet hem niet los. Met enkele vrienden werd de Heemkundige Kring ‘Langs d’Heuleboorden’  in het leven geroepen (1981). Vanaf de stichting is hij er voorzitter van. In 2004 werd hij opgenomen in de Heulse Griffioen als suppoost en hielp hij mee de open werkgroep 'De Heulebeek' van de grond komen.
In 1985 werd hij gediplomeerd stadsgids bij de West-Vlaamse Gidsenkring. Hij maakte deel uit van de Kortrijkse bibliotheekcommissie (tot 2007) en straatnaamcommissie (tot 2010). Van De Leiegouw is hij werkend lid. 
Johan is ook lid van ’t berek (1977) en ridder van de orde van ’t Manneke uit de Mane (1971) en hoewel geen Roeselarenaar werd hij toch opgenomen bij de Maten van Peegie (1991). Vrienden in Roeselare genoeg, in 't Manneke en FV !
Van 1999 tot 2007 lid van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (Gallaitstraat 76/2, 1030 Brussel). Vanaf 2008 bestuurslid van FARO (nieuw Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, Priemstraat 51, 1000 Brussel).
Het bestuur van  de vroegere koepel SVVF (samenwerking VVF en VCGH) verleende in Alden Biezen (Limburg) op 29 april 2007 aan Johan Roelstraete het gouden boompje 'voor de uitstekende diensten dewelke hij op onbaatzuchtige wijze aan de geciteerde verenigingen met ijver en volharding schonk en nog schenkt'. Krak van Kortrijk (KW)  in 2011.
Ook muziek was er, vooral als ontspanning. Eerst een tiental jaren zingend lid van het Kortrijks Gemengd Koor (onder leiding van oom Herman Roelstraete), enkele jaren spelend lid van de volkdansgroep De Eglantier. Hij is ook lid van de Herman Roelstraetestichting.
 
 
Belangrijkste publicaties: 
De voorouders van Stijn Streuvels (Familia et Patria, 1971, uitverkocht)
Inleiding op I.VAN STEENKISTE, Proef eener geschiedenis der gemeente Heule, Kortrijk, 1889. reprint Handzame, 1981. WD: D/1981/675/4
De Familie Dugardyn weleer du Gardin alias van den Bogaerde 1345-1981 (Brugge, 1981, uitverkocht) WD nr. 3582.
800 jaar Kortrijk, catalogus tentoonstelling 27 oktober-30 november 1990.
Landelijk leven en hoevengids Groot Kortrijk deel 6 Heule. Landelijk leven
, Lannoo, Tielt, 1994. ISBN 90-209-2522-9. 
Handleiding voor genealogisch onderzoek in Vlaanderen, VVF, Roeselare, 1992 (uitverkocht), herziene uitgave, 1998². ISBN 90-804305-1-X (uitverkocht).
Wegwijs in de wereld van de heraldiek. Cursus VVF-Dendermonde, 1999 (niet in handel).
Het geslacht Van Steenkiste. 600 jaar Zuid-West-Vlaamse familiegeschiedenis, Heule, 2003, 243 blzn. (eigen beheer, beperkte oplage). WD /2003/ Johan Roelstraete, uitg. 1
Je stamboom, je familiegeschiedenis. Stap voor stap, Davidsfonds, Leuven, 2006. ISBN 90 5826 395 9.
Heule 1111-2011, Heule, 2011 (m.m.v. Koen Cottenie, Bart Huysentruyt, Noël Maes, Frederik Mahieu, Luc Soens en Paul Thiers), 655 blzn. ISBN 9789081812306. KBR D/2011/12.744/1
ABC van de genealogie, Faro, Brussel, 2012. ISBN 978-90-8992-010-2. WD: D/2012/524/4
De familie Steverlynck. Tien generaties familiegeschiedenis (1600-1900), Kortrijk, 2013, 194 blzn.
Daarnaast zijn er talrijke artikels o.m. in Heulespiegel, Vlaamse Stam, 't Stamboompje, De Leiegouw, De Gaverstreke Waregem, Jaarboek van de Franse Nederlanden, Nord Généalogie

 

Johan is getrouwd in Vichte op 24.7.1969 (kerkelijk huwelijk op 31.7.1969) met

Christinne Alice Leontine VANHAMME

 

 

Geboren te Anzegem op 28 maart 1948 om 10 u. 30 's avonds als dochter van Gerard Aloïs Vanhamme, landbouwer, 39 jaar, geboren te Wortegem  en Maria Margareta Barbara Demeulemeester, geboren te Vichte . Haar ouders woonden er op een boerderij in de Razendheetstraat, sectie A, nr. 41 ! Door tegenslag niet gespaard (drie maal werd de boerderij door de bliksem getroffen) gaven ze het boerenleven op en kwamen in 1948 in ‘Café de la Gare’  in Vichte terecht. Vader Vanhamme was ook kolenhandelaar en ‘betetarreur’ (bietenschatter). In Café de la Gare hadden vele leden van de gemeenteraad en de brandweer hun thuishaven. In 1961 verhuisde het gezin naar de Plaats en in 1964 naar hun huis in de Kerkdreef.
Vader Vanhamme overleed in Kortrijk op 17 juni 1984 en werd begraven in Vichte op 23 juni. Hij was 75 jaar oud. Maria Demeulemeester (° Vichte, 31.12.1913) overleed in de residentie Wielant in Ingooigem op 27 juli 2011 en werd op 3 augustus in Vichte begraven.
Christinne is de jongste van zes kinderen: Frans (1937-1940), Fransine (° 1940) die nu in Sint-Job-in-'t-Goor woont , Jeannine (° 1942 + 1998), Stefaan (° 1944-+1949) en Jacques (° 1945) die in Nijvel woont.
In Vichte heeft Christinne haar hele jeugd doorgebracht. Ze was er o.m. actief in de  KLJ en de toneelgroep Streven. Ze volgde dan drie jaar moderne humaniora in Kortrijk in O.L.V. van Vlaanderen. Van in 1964  tot 2005 werkte ze bij de notaris. Eerst in Avelgem, vanaf 1981 in Moorsele.
De eerste jaren na het huwelijk was ze samen met Johan actief in het Kortrijks Gemengd Koor waarvan Herman Roelstraete de dirigent was.
Christinne was een fervent typiste en werd in 1977 zelfs Belgisch kampioen dactylografie. Ze was ook een tijdlang actief bij het Rode Kruis. Nu gaat veel vrije tijd naar de volksdansgroep de Eglantier. Christinne is er penningmeesteres. Christinne is medeverantwoordelijk voor de organisatie van de Mannekesdagen. Christinne volgt al jaren cursus Spaans (2000).

Kinderen 

 

 - Mayken Joanna Reinhild Roelstraete

 

 

 

 

Geboren te Kortrijk op 24 april 1972. In september 1989 werd Mayken verkozen tot tweede eredame van het nieuwe Tineke van Heule, Heidi Denys. Studeerde af in de Ipsoc als maatschappelijk assistent.

 

 

 

 


Mayken is getrouwd met Jan Vandersteene, geboren in Kortrijk op 12 mei 1970 (zoon van Johan en Liliane Tandt). Jan steekt heel wat van zijn vrije tijd in de jiu-jitsuclub (Ryugi).  Mayken doet het secretariaat van de club Ryugi waar Jan (zwarte gordel 3de dan en initiator van Bloso) trainer is. Jan en Mayken wonen in Bissegem. Ze hebben twee kinderen: Jasper en Jana
 

 

 - Wouter Johan Geraard Roelstraete

 

 

 

Mare met opa en oma.

 

 

Geboren te Kortrijk op 24 februari 1977. Van jongs af geboeid door kunst. Hij volgde de Kortrijkse academie en trok na twee jaar Latijnse in het Sint-Amandscollege naar het kunstsecundair van Sint-Lukas in Gent. Nadien volgde hij er de hogeschool voor Wetenschappen en Kunst, afdeling Beeldende Kunst. Hij koos er voor het atelier van Piet Moerman.  In 1999 behaalde hij met onderscheiding het diploma van Meester in de Beeldende Kunst. Ondertussen maakte hij  zijn leraarsopleiding af. Volgde vier jaar gestalttherapie.Wouter geeft deeltijds les in campus Moorslede van Ter Sterre Rumbeke. Werkt ook deeltijds als ervaringsdeskundige bij Psyworks (Lauwe). 

 

Op 24 maart 2006 zag Mare Annie Christinne Roelstraete in Kortrijk het levenslicht als dochter van Wouter en Daphne Parmentier.

 

 Wouter en Mare

 

Wouter is getrouwd te Wervik op 22 december 2007 met Sigrid Seurynck, geboren te Kortrijk 8 juli 1979. Ze is licentiaat in de pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogie (Gent, 2002) en volgde een vierjarige postgraduaatopleiding experiëntele en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychoterapie (Antwerpen, 2011). Ze heeft een eigen praktijk Psyworks.  Wouter en Sigrid hebben drie kinderen: Liesl, Hasse en Abel.

 

  

31 juli 2004 (35 jaar huwelijk)

Viergeslacht:
 Christinne, oma  (+ in 2011), Jana en Mayken

 

 

 

 

S T A R T P A G I N A | L I N K S | F A M I L I E K U N D E | F A M I L I E K R O N I E K

N A A M K U N D E | W A P E N K U N D E | S T A M R E E K S | 

G E N E A L O G I E   R O E L S T R A E T E | KWARTIEREN WOUTER ROELSTRAETE

 M A N N E K E uit de M A N E | 

 M U Z I E K | L E T T E R K U N D E

H E E M K U N D E | H E U L E S P I E G E L | H E U L E

 

   Top pagina

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Voor info en commentaar kan je een e-mailtje sturen naar :

@ Johan Roelstraete
Kransvijver 41, 8501 Heule  -  Tel. 056 32 42 34
Gegevens uit de webstek mogen slechts overgenomen worden met toelating van de auteur.