LETTERKUNDE

 

 
 
 

 

  DBNL Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren
  Johan Daisne We bespraken ooit De Franšaise in het regentaat.

  Herman Deconinck

Een groot dichter, toch in mijn ogen. Dichtbundels in onze bibliotheek

  Joris Denoo

Webstek van een Heuls auteur.

  Erfgoed Guido Gezelle

Initiatief Brugse Stadsbibliotheek en Antwerpse Centrum voor Gezellestudie. 

 Guido Gezelle

 

 Stijn Streuvels

In afwachting van een volledige website. 

 Streuvelsgenootschap  

 Streuvels persoonlijk

Met artikel van Paul Thiers.

 Streuvels op seniorennet  

 Briefwisseling Streuvels-De Bock

 

 Dries Vandenabeele

Met bijdragen over Streuvels.

 CTB

Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie. 

 KANTL Kon. Ac. voor Nederl. Taal en Letterkunde.

 Project JZ Coster

Bibliotheek van Klassieke Nederlandstalige literatuur.

 Vlaamse letteren

 

 Het Penhuis Kortrijk  

 Sabam

Belgische auteursrechtenvereniging

 

 
 
 
 
   Vorige pagina
 
 
 
   Volgende pagina
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

S T A R T P A G I N A | I N T R O | L I N K S | F A M I L I E K U N D E | F A M I L I E K R O N I E K

N A A M K U N D E | W A P E N K U N D E | S T A M R E E K S | 

G E N E A L O G I E   R O E L S T R A E T E

M A N N E K E uit de M A N E | 

Herman RoelstraeteStijn Streuvels

H E E M K U N D E | H E U L E S P I E G E L | H E U L E

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Voor info en commentaar kan je een e-mailtje sturen naar :

@ Johan Roelstraete
Kransvijver 41, 8501 Heule  -  Tel. 056 32 42 34
Gegevens uit de webstek mogen slechts overgenomen worden met toelating van de auteur.